Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760319-21204S1

Date of Document: 1997-06-09

دقت كنيد! تلفن هاي نه چندان همراه چند سالي است وزارت پست و تلگراف و تلفن در يك اقدام پسنديده يكي از ابزارهاي كارگشاي ارتباطي را به هموطنان عرضه كرده است. هر فن آوري جديد آنگاه ثمربخش و كافي خواهد بود كه با فرهنگ متناسب با آن همراه اين باشد ناهمگوني فرهنگي در اغلب موارددر استفاده نابه جا و نادرست ازفن آوري هاي مدرن رخ مي نمايد. اين قضيه درمورد تلفن همراه نيزصادق است، اما جلوه اي ازناهمراهي فرهنگ با فن آوري درچگونگي ارائه تلفن هاي همراه به متقاضيان ديده مي شود. اين وزارتخانه بنا به هردليل كه جاي بحث فراوان دارد اين تلفن ها رادر قالب قراردادهاي اجاره به مشتركان واگذار مي كند و هرگونه نقل و انتقال را غيرقانوني اعلام مي كند، در حالي كه با نگاهي گذرا به صفحه راهنماي هريك از روزنامه هاي كثيرالانتشار مشاهده مي شود كه معاملات مختلفي در قالب فروش و اجاره در مورد اين تلفن ها رواج دارد كه همگي به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي صورت مي پذيرد. در حالي كه اين معاملات از ديدگاه اين وزرات خانه ممنوع است. نتيجه اين موضوع علاوه به سرگرداني متقاضيان واقعي اين وسيله ارزشمند، دامن زدن به فساد اداري است. مناسب است در وضع قانون وشيوه هاي اداري به نتايج حاصل ازاجراي آن دقت بيشتري كنيم.