Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760319-21187S1

Date of Document: 1997-06-09

آماده سازي كودكان براي ورود به فرآيند يادگيري دبستان تنها راه ورود كودكان به نظام آموزشي نيست (بخش پاياني ) اشاره: بخش نخست مقاله دبستان تنها راه ورود كودكان به نظام آموزشي نيست ديروز در همين صفحه به چاپ رسيد كه طي آن مولف مقاله، چگونگي آمادگي نوآموزان در شرف ورود به دبستان را بررسي كرده بود. اكنون در بخش پاياني مقاله، روش هاي ديگري در آماده سازي كودكان، براي ورود به فرآيند يادگيري مورد بررسي قرار گرفته است. محيط زيست حفاظت از محيطزيست در دومين بازديد از كودكان مدرسه، مي توانند كاملا با كلاس درس آشنا شوند و وسايل كمك آموزشي را نگاه كرده از وسايل حين تدريس بازديدنمايند و حتي، احتمالا يك زنگ تفريح را همراه دبستاني هاتجربه كنند. از ساير بازديدهابراي فعاليتهاي مشترك بين كودكستان و دبستان و شركت دركلاسهاي درس استفاده مي شود. درآخرين بازديد از مدرسه، كودكان مي توانند تصاوير، تزئينات ديواري و يا ساير اشياء مشابه را براي كلاس آينده خود از كودكستان همراه بياورند. اين تبادلات بين مربي و معلم از پيش، به گونه اي توافق مي شود كه براي همه شركت كنندگان مفيد باشد. در اين گونه بازديدها، نه تنها آشنايي با مكانها، بلكه آشنايي با افراد شاغل در مدرسه نيز مهم است. كودكان، علاوه بر معلم و دانش آموزان، با مدير سرايدار، مدرسه، ناظم و ساير معلمان كه پس از ورود به مدرسه، غالبا آنها را خواهند ديد، آشنا مي گردند. براي كودكان آنكه، بتوانند تصوراتشان را در برخورد با مدرسه بهتر هضم كنند، بايد در كودكستان امكان پيش آمادگي در مورد اين مسئله برايشان وجود داشته باشد. كودكان با معلم آينده خود آشنا مي شوند همان گونه كه مكرر به اين مسئله تاكيد شده است، رابطه مثبت فردي كودك با معلم در آغازمدرسه، نقش مهمي را در تسهيل گذر از مرحله كودكستان به دبستان بازي مي كند. كودكاني كه در طرح آزمايشي پيش از ورود به مدرسه رابطه اي صميمي با معلم خود ايجاد كرده اند، هنگام شروع مدرسه اطمينان خاطر دارند و اعتمادبه نفس بيشتر و ترس كمتري را از خود نشان مي دهند و سريعتر با معلم خود ارتباط برقرار مي كنند. اين مسئله كسب مقررات و موضوعات درس جديد در مدرسه را براي آنان آسان مي سازد. معلم پيشاپيش نام اكثر دانش آموزان رامي داند، يعني عاملي كه موجبمي شود تا كودكان را آسانتر موردخطاب قرار داده و بهتر بپذيرد. اين مطلب، مهمترين وظيفه اي است كه معلم بخصوص در آغاز مدرسه به عهده دارد. معلم، به منظور معرفي خود به كودكان، بهتر است كه در مكان مورد اعتماد كودكان يعني كودكستان به ديدن آنان برود. دو مانع بر سر چنين آشنايي هايي كه در مكانهاي عمومي مثل مدرسه صورت مي گيرد، وجود داردكه هر دو بايد ازجانب مدرسه حل شوند: ( ) 1 معرفي به موقع معلم كلاس اول براي سال تحصيلي آتي و ( ) 2 زماني را كه معلم به غيراز بعدازظهر براي چنين بازديدهايي از مدرسه دراختيار دارد. در برخي از كشورها، معلمان كلاس اول اين امكان را دارندكه هنگام شروع كلاس در اولين سال تحصيلي، ساعتهايي را براي درس آزاد جهت همكاري با كودكستان اختصاص دهند. مناسبترين زمان براي بازديد از كودكستان ساعت بين هشت ونيم تا يازده مي باشد. يعني هنگامي كه اكثر كودكان در كلاس حضور دارند. اگر در اين هنگام معلم بتواند يك مشاور امور آموزشي را به كار بگيرد، اين ديدارها بدون بروز هيچ گونه مشكلي امكان پذير خواهند بود. بنابر امكانات، هر معلم دركودكستان تنها بايد از كودكاني ديدن كند كه بعدها شاگرد وي خواهند شد. شايد اين مسئله ناممكن به نظر آيد. اما تجربه ها نشان مي دهند كه اگر معلمي در كودكستان بيايد و در آنجا مدرسه را به كودكان معرفي كند، نتيجه خوبي خواهدگرفت. به هنگام بازديد از كودكستان، بهتر است كه معلم محتاطانه رفتار نمايد تا از بروز اختلال در گروه اجتناب كند. او به كودكان نحوه فعاليتهاي مختلف، مواد درسي، فضاها، همچنين رفتار مربيشان را مي گويد. به تدريج كودكان به معلم خود نزديك مي شوند، با وي صحبت مي كنند و او را در بازيهايشان شركت مي دهند. باتوجه به مشاهدات و صحبتها، به تدريج معلم با دانش آموزان آينده خود آشنا مي شود و مي تواند تصويري از آنان در ذهن داشته معلم باشد بايد خود را به گونه اي به كودكان معرفي كند كه آنان بتوانند با وي رابطه اي صميمانه و توام با اعتماد برقرار سازند. نتيجه اي كه اين كار دربردارد آن است كه معلم مي تواند پيشنهادهايي در زمينه تعليم و تربيت داشته باشد كه براي كودكستان مفيد باشد. همچنين معلم مي تواند براي شاگردان خود صحبت كند و يا يك كيف مدرسه را با خود به همراه بياورد و اجازه بدهد كه كودكان با آن بازي كنند. اين امكان نيز وجود دارد كه از بين گروه، تنها كودكاني را كه سن آنان بيشتر است يا دانش آموزان مبتدي آينده از گروههاي مختلف كودكستاني را جمع نمايد. به اين ترتيب، كودكان با عده اي از همشاگردي هاي آينده خود بهتر آشنا مي شوند. كودكان با همشاگردي هاي آينده خود آشنا مي شوند علاوه بر معلم، همشاگردي ها نيزدرزمره افرادي مي باشند كه كودك در محيط آموزشي جديد با آنان ارتباط خواهدداشت. به ندرت پيش مي آيد كه يك كلاس، تنها ازكودكان يك كودكستان يابچه هاي آزاد ديگر تشكيل بلكه گردد، معمولا از گروههاي مختلف از كودكستانها و مكانها و محلات مختلف تشكيل مي شود. ديدگاههاي مختلف در مورد آموزش در كلاس در حوصله اين بحث نمي باشد و مدير مدرسه مي تواند از جانب والدين و مربيان از دوستي هاي موجود مطلع گردد. بهتر است حتي الامكان هربار كلاسها را از كودكان يك كودكستان تشكيل داد. كودكاني كه براي ورود به مدرسه درنظر گرفته شده اند، بايستي كه هم در داخل گروهي كه كودكان با سنين مختلف در آن هستند، و هم به صورت جداگانه طرف صحبت و تشويق قرار گيرند. در برخي از موارد، كودكان بزرگتر با تجربه اي بيشتر درباره كودكستان نسبت به كودكان كم سن و سالتر نياز بيشتري به تشويق و ترغيب دارند. از اين رو، دوران پيش از شروع مدرسه جهت گروه بندي اين كودكان براي برخي از بازيهاي مشخص و سايرفعاليتها توصيه مي شود كه بااين گونه بازيها يا فعاليتها كودكان مي توانند تمركز توانايي ها، و پشتكار خود را در كمال آرامش افزايش دهند. همچنين در پاره اي از بازديدهاي معلمان از مدارس، اين گونه كارهاي گروهي كوچك پيشنهاد مي شود. اين كارهاي گروهي كوچك، عموما تاثيرات مثبتي بر جمع دارند. زيرا كه دانش آموزان تجربيات خود را با كمال ميل دراختيار كودكان مي گذارند و ازاين طريق، به ترويج رفتارهاي اجتماعي در گروه مانند كمك كردن، نشان دادن اينكه كاري چگونه انجام مي شود، و توضيح و غيره كمك مي كند. به علاوه، اين فعاليتها براي ايجاد كارهاي گروهي بسيار مناسب است. بعدها مي توان فعاليتهاي بيشتري درارتباط با مدرسه چون سرهم كردن ساك مدرسه يا صحبت با معلم انجام داد. گردآوري دانش آموزان آينده از گروههاي متعدد نيز، مي تواند مفيد از باشد امكانات ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد آن است كه كودكاني را در جمع دانش آموزان آينده پذيرفت كه تاكنون هرگز از كودكستان بازديد نكرده اند، يا اين امكان را تنها يك بار داشته اند. اين كودكان را مي توان از سازمانهاي جداگانه به كودكستان دعوت كرد. به عنوان مثال، هنگام بازديد معلم از كودكستاني ها يا هنگام بازيهاي دسته جمعي، آنان را به سايرين معرفي كرد. ازطريق چنين دعوتهايي، كودكان همزمان با شروع مدرسه، درصورتي كه در كودكستان نبوده اند با سايرين آشنا مي شوند. والدين براي ورود كودك خودبه مدرسه آماده مي شوند آمادگي كامل براي ورود به مدرسه، نه تنها براي كودكان، بلكه براي والدين و مربيان آنان نيز ضروري است. پذيرش كودكان ازجانب معلم و مربي و والدين آنان بسيار مهم است و مي تواند از ايجاد فاصله بين خانواده، كودكستان و مدرسه به ميزان زيادي جلوگيري كند. لازم است كه والدين از همان ابتدا، از اهميت فعاليتهاي تربيتي براي آمادگي كودكانشان براي ورود به مدرسه مطلع شوند. به اين ترتيب، توقعات يك جانبه والدين و تصور اشتباه آنان از آموزش پيش دبستاني تصحيح مي شود. انجمن خانه و مدرسه مي بايستي درطول سال، در مورد مسئله ورود كودك به مدرسه و آمادگي پيش از دبستان كار كند. از فعاليتهاي موثر در اين زمينه، دعوت يكي از معلمان مدرسه است كه مي تواند پاسخگوي اكثر سوالات والدين براي باشد صحبت در مورد مشكلات فردي نيز، معلم مي تواند ساعتهاي مشاوره در اختيار والدين و كودكان قرار بدهد. در بسياري از مدارس روزي را به نام روز درباز براي كودكستاني ها و والدينشان درنظر گرفته اند كه در اين روز كودكان در طول مدتي كه معلمان اطلاعات را دراختيار والدينشان قرار مي دهند، با يكديگر به بازي مي پردازند. در برخي از مدارس، اين كار با معرفي مدرسه همزمان انجام مي شود. اين گونه مذاكرات بين والدين، مربيان و معلمان بخصوص در مواردي كه ورود به مدرسه باتوجه به توانايي دانش آموزان سوال برانگيز است، بسيار باارزش به نظر مي آيد. اين گفتگوها، بايد به صورت مفصل، بين مربي و معلم انجام گيرد. در غير اين صورت، والدين مي توانند در بسياري ازفعاليتهايي كه قبلا از آنان يادشده مثل: گردشهاي جشنها، دسته جمعي، آشنايي با مدرسه ووسايل كمك آموزشي و آماده سازي كودك خود براي زندگي دانش آموزي شركت كنند. اين فعاليتهابه عنوان مثال مي تواند شامل تقسيم و تشكيل كلاسهاي درس و آمادگي و استفاده از بازيها و ساير وسايل كمك آموزشي باشند. به اين ترتيب والدين با همكاري لازم با كودكستان و دبستان نه تنها به فرزندان خود بلكه به همه مبتديان كمك مي كنند. مربيان نيز آغاز مدرسه راهمراه كودكان تجربه مي كنند ضمن همكاري تنگاتنگ بادبستان، اين امكان براي مربيان فراهم مي شود كه آغاز مدرسه كودكان كلاس خود را همراه آنان تجربه كنند. ضمن تحصيل دراولين هفته آغاز مدرسه، وي نه تنها از پيشرفتهاي كودكان، بلكه از خواسته هاي آنان نيز مطلع مي شود. آموزگار اين مسائل را به عنوان نتيجه اي براي كار خود دركودكستان تجربه مي كند. مهمترين انگيزه براي بازديد مربيان ازمدارس در اولين سال تسهيل تحصيلي، گذر از كودكستان به دبستان براي كودكان ازطريق ياري و پشتيباني آنان مي باشد. برطبق تجربيات، برخي از كودكان به هنگام شروع مدرسه به طور موقت نياز به حضور شخصي آشنا و حمايت و كمك افراد ديگر دارند. مربي با پذيرش اينگونه وظايف نه تنها به دانش آموز كمك مي كند، بلكه از فشار كاري معلم تا حد زيادي مي كاهد. با برخي از فعاليتها مانند كارهاي مختلف گروهي كه بيشتر با كمك مربيان انجام مي شوند تا متخصصان تعليم و تربيت، ازطريق همكاري فعال بين كودكستان و دبستان مي توان از بازماندن كودكان پس از ورود به مدرسه جلوگيري كرد.