Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760318-21156S1

Date of Document: 1997-06-08

ملاحظاتي پيرامون برنامه ترويج قرآن مجيد از لغو قرارداد روژه و تحريم تنباكو توسط مرحوم آيت الله ميرزاي شيرازي تا تصويب تنباكو به عنوان پشتوانه ترويج؟ قرآن! چندي پيش هنگام مطالعه متن يك روزنامه عصر كشور به يك موضوع بسيار عجيب و غريب برخورد نمودم و جدا تكان خوردم و آن اين بود كه مجلس شوراي اسلامي در جهت ترويج قرآن، نيم ريال از هر نخ سيگار را به دانشكده قرآن تصويب نموده است. ظاهرا با يك حساب سرانگشتي ملاحظه مي شود يك درآمد نسبتاجمع و جوري براي اين مقصودرديف شده است كه درراه اندازي مسائل مربوط به قرآن و قرآنيان هزينه خواهدشد اما اين نكته نيز بايد مهم تلقي شود كه قرآن كتاب خدااست و ترويج آن به معني ترويج ارزش هاي الهي است وانقلاب اسلامي ايران نيز درزيربناي خود قرآن را همانندشيشه عمرش دارد و خواهد داشت، چنانچه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ترويج قرآن و حفظ آن و الگوبرداري هاي مسلمين از اين كتاب الهي بعنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامي محسوب مي شود و شهداي زيادي را در جبهه هاي مختلف حق عليه باطل به خود اختصاص داده است. بلي امروز قرآن از مهجوريت تاريخي خود بيرون آمده و ازقبرستانهاي جوامع مختلف اسلامي به مراكز شورا و تصميم مهم مملكتي و مشورتي راه يافته است و امروز محوريت تمامي تصميم هاي نظام، قرآن كريم است و بالاخره امروز دنياي بشريت به قرآن كريم مديون است و بعنوان پيشروترين كتاب و تفكر در پيشاپيش تاريخ در حركت است و نمودهاي علمي و اخلاقي و حقوقي و اجتماعي را براي جهانيان ترسيم مي كند. بايد در طراوت اين كتاب آسماني و شكوفائي اين انديشه، سعي مهم مبذول شود و مسئولين امر پشتوانه مالي مهمي را در اين مسير فكري منظور فرمايند اما چرا از رديف مالي؟ دخانيات آقايان استحضار دارند كه دخانيات اگر در شرع مقدس اسلام تحريم نشده باشد ولي درتقبيح آن شكي وجود ندارد والبته كساني كه بعنوان عامل ضرر قطعي مي دانند در صدور حكم حرمت نيز ترديدي نمي فرمايندچنانچه در تاريخ احكام فقهي -اين امر سابقه دارد و سعي امروز عالم هم بر اين است كه اين پديده منفي را در جامعه تقبيح نمايد و از آن يك پديده نفرين شده - منفي وضدسلامتي و ضدحيات تعبيربياورد چنانچه مشاهده مي شودامروز تعريف اين پديده سياه ( سيگار ) عوض شده است امروزسعي مي شود كه هركس استعمال آن را محدود نمايد و از حيث مكاني هم در روش استعمال خودمحدوديت هاي اخلاقي را درك مي كند. امروز سيگار از حيث عرف اجتماع ما يك ارزش نيست بلكه در ضد ارزش بودن آن هم ترديدي وجود پس روي ندارد اين تحليل سرپائي بنده كه يك واقعيت است چگونه ممكن است كتاب الهي، كه ماموريت تبليغ ارزش ها و نهي از ضد ارزش ها را برعهده دارد به پشتوانه سيگار مستندگردد كه از اين به بعد قرآن بايد به تمامي توليدكنندگان ومصرف كنندگان سيگار احترام قائل شود! چون امور مالي قرآن محسوب مي شوند! ومصرف كنندگان سيگار هم بعنوان خادمان قرآن و همواره در حال عبادت شناخته شوند! از نمايندگان محترم مجلس انتظار مي رفت كه بودجه قرآن را از رديف هاي امورات فرهنگي و بنيادهاي جاري آبرومند دولتي ملي از قبيل گمركات و اوقاف و غيره منظور مي فرمودند و قرآن وطرفداران آن را در حفظ و توجيه و تفسير آن از موارد ضدارزشها آزاد و مستغني مي ساختند و روح دفاع كساني راكه جهت حفظ و تعليم قرآن سهم مهمي دارند همواره آزاد وباطراوت باقي مي گذاشتند و درضمن ما نبايد فراموش كنيم كه دنيا از پديده شوم براندازي استعدادهاي ملل بطور دست اول استفاده مي كند و سپس از اين رهگذر وارد مرحله تحميل موادمخدر مي گردد و در مقدمات بدبختي يك جامعه سيگار هم بعنوان نرم افزار تلقي مي شود. عباس زاده اهري - معاونت قضائي دادگستري استان آذربايجان شرقي