Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760318-21117S1

Date of Document: 1997-06-08

براي هر 220 هزار نفر يك سينما داريم! صنعت سينما و سالن هاي سينما از روزهاي آغاز تا امروز (آخرين بخش ) يك سينمادار: براي تامين وسايل خنك كننده سينما ماههاست دوندگي مي كنم اما هنوز موفق به دريافت وام از محل تبصره 3 نشده ام تهاجم فرهنگي و ابزارهاي دفاع در بخش هاي پيشين اين گزارش كه اكنون آخرين قسمت آن را مي خوانيد، اشاره كرديم كه وقوع آتش سوزي دردو سينماي خوب و ممتاز تهران آزادي وشهر قصه سالن هاي مجهز اين سينماها را از شبكه نمايش عمومي فيلم در تهران خارج كرده است. اين كمبود زماني به وجود آمده است كه به رغم افزايش و به ويژه جوان بودن جمعيت ايران ما باكاستي چشمگير سالن هاي سينما روبه رو هستيم. دست اندركاران و صاحبان سالن هاي نمايش فيلم مي گويند براي ادامه اين كار فرهنگي كه بيش از همه يكي از نيازهاي اساسي جمعيت جوان ايران را تشكيل مي دهد، از حمايت لازم برخوردار نيستند و بي شك، آنها كه در فرصت هاي پيش آمده در سالهاي نخست انقلاب سالن هاي سينما را تبديل به انبار كالاي برقي كردند، اكنون به درامدهاي قابل توجه دست يافته اند اما علاقه مندان به صنعت سينما كه به نوعي دوست دارند به جامعه خدمات فرهنگي عرضه كنند، با مشكلات گوناگوني روبه رو مي باشند و حتي براي تهيه و خريددستگاه پروژكتور بضاعت كافي در اختيار ندارند. آنها مي گويند، مبارزه با تهاجم فرهنگي وراي جنبه هاي شعارگونه، زماني ميسر و اثرگذار است كه ما ابزارو امكانات كافي در اختيار داشته باشيم و يكي ازموثرترين ابزارهاي فرهنگي سينماي سالم بنابراين است، كم توجهي به اين صنعت، به نوعي مي تواندزمينه را براي تشديد تهاجم فرهنگي و اثرات زيانبارآن بر روي نسل جوان مساعد كند. بنابراين، دستگاههاي مسئول بايد امكانات كافي براي نوسازي و تجهيزسالن هاي موجود نمايش فيلم، احداث و گسترش سينمادر كشور پيش بيني كنند و چنين برنامه هايي را در صدرسياست هاي فرهنگي كشور قرار دهند. دست اندركاران سينماي كشور همچنين خواستار آنند كه از ديدگاهها و تجربه هاي ارزنده آنها در سياستگذاري و تهيه و تنظيم برنامه هاي اين بخش استفاده شود. دست اندركاران سينما مي گويند، بهره گيري از تجربه هاي طولاني كساني كه ساليان دراز در اين حيطه زحمت كشيده اند و همچنان به خدمات مفيد خود به جامعه ادامه مي دهند مي تواند به رشد و غناي صنعت سينماكمك كند. ناصر مجدبيگدلي از اعضاي انجمن سينماداران بااشاره به وضعيت نامطلوب سينماداري مي گويد: بيش از نيم قرن در حيطه سينما فعاليت داشته ام، با اين حال متاسفانه هيچ گاه به عنوان يك كارشناس در كميسيونهاي تصميم گيرنده سينمايي نقشي نداشته ام. وي مي افزايد: از زمان شكل گيري سالن هاي سينما هيچ سوددهي نداشته ايم و در حال حاضر هم نداريم، برخي از مسئولين فرهنگي فكر مي كنند كه سينما يك وضعيت مطلوب مادي داشته است هم اينك كه 18 سال از انقلاب اسلامي مي گذرد ما تازه توانسته ايم به آنان بباورانيم كه سينما سوددهي ندارد! سيدمحمد امامي صاحب سينما پيروزي تهران، در زمينه درامدها و هزينه هاي سالن هاي سينما مي گويد: سينماها برنامه معيني ندارند، قبل از انقلاب اسلامي سينماها براي مخاطبان خود بخشي از برنامه هاي آتي رانمايش مي دادند، اما اكنون اين رويه معمول فيلمي نيست، را نشان مي دهند آنگاه فيلم ديگري را اكران مي كنند. به هر حال با تمامي سليقه هاي حاكم بر سينمامخارجي از قبيل بيمه كارگران، آب، برق، دارايي (ماليات ) لوازم، بهداشتي توسط صاحبان سينما در طول ماه هزينه مي شود. وي مي افزايد: تاكنون هيچ نوع كمكي از سوي مسئولين فرهنگي براي بهسازي سينماها اختصاص نيافته است، با اين حال توانسته ايم چراغ سينما را روشن نگه داريم، چرا كه به كار خود علاقه داريم. بارها قصد داشتم به خاطر مشكلات صنفي كار سينما را كنار بگذارم، اما مسئولين سينمايي اجازه نداده اند كه سينما را به مجتمع تجاري تبديل كنيم! برخي از سينماداران تصور مي كنند كه افزايش قيمت بليت سينما مي تواند مانع ركود سينماداري بشود، درحالي كه آنها نمي دانند كه سينماداري درامدي نداردو افزايش قيمت بليت تنها موجب بالا رفتن توقع كاركنان سينما و كاهش تماشاگران مي شود. سالن 270 سينما 60 ميليون جمعيت: نبود فيلم هاي سينمايي مردم پسند، كاهش واردات فيلم هاي مطابق ارزش هاي جامعه، عدم حمايت جدي دولت از صنعت سينما خود به خود به اين صنعت فرهنگي لطمه مي زند، به هر حال يك مجموعه فرهنگي - هنري، زندگي حرفه اي خود را از طريق توليد، تهيه، پخش و نمايش فيلم مي چرخانند، بنابراين كاهش تماشاگران سينما به نوعي در بيكاري آن و در نهايت ركود صنعت سينما موثر خواهد كاهش بود آمار سينماهاي كشور در يك جامعه 60 ميليوني از 500 سالن سينما به قريب 270 سالن مي تواند يك هشدار جدي براي مسئولان فرهنگي باشد. نياز به احداث سالن هاي جديد فرهنگي - سينمايي با كاركردهاي چند سويه مي تواند به عنوان يك گزينه مناسب براي گذران اوقات فراغت نسل جوان در آينده مدنظر قرار گيرد، در اين شرايط نامناسب بي شك صاحبان سينما باداشتن سينماهاي 100 تا 500 ميليون توماني علاقه اي به ادامه راه نخواهند داشت. تغيير كاربري سينما به مجتمع هاي تجاري در سالهاي اخير يكي از علائق صاحبان سينما بوده كه در برخي موارد نيز ركود و تعطيلي سينماها ناشي از اين طرز تفكر بوده است. شاپور كياني يكي از صاحبان سينماي صحرا با 50 سال سابقه سينماداري در زمينه ركود صنعت سينما مي گويد: پديده ويدئو و ماهواره به عنوان ابزارهاي جايگزين سينما تا حدودي توانسته اند مخاطبان سينما را كاهش دهند، اين مسئله تنها به ايران محدود نمي شود، سينماهم اينك در تمامي دنيا با ركود مواجه است، البته كشورهاي توسعه يافته براي توسعه سينماي ملي يارانه هايي را چه در زمينه توليد، پخش و سينماداري اختصاص مي دهند، متاسفانه اين يارانه ها در ايران جايگاه مناسبي پيدا نكرده، به طور مثال براي تعميرو بازسازي سينما بايد ماهها دوندگي بكنيم. مدتي است كه براي خريد دستگاههاي خنك كننده سينما صحرادرخواست وام كرده ايم ولي هنوز موفق به دريافت وام تبصره 3 نشده ايم به هر حال با نبود امكانات مالي مناسب نبايد انتظار داشته باشيم مخاطبان را جذبسينما بكنيم. وي مي افزايد: سينما هيچ گونه اختياري از خود سالني ندارد، است كه مدير يا كاركنانش براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زحمت مي كشند. و در مقابل عده اي مردم نيز به تماشاي فيلم هاي توليدي آن مي پردازند، حال اگر مديران سينما بخواهند به خاطر فروش پايين فيلم را عوض كنند خود به خود با برنامه هاي كميسيون اكران تعارض خواهد داشت. با اين حال نه تنها درامدي نداريم بلكه مثل سايرصنوف از خود آزادي عمل هم نداريم، حتي نمي توانيم تغيير شغل بدهيم، قبلا در خيابان لاله زار 10 الي 15 سينما فعاليت مي كردند حالا 4 الي 5 سينما تعطيل شده است. براساس يك قاعده كلي مركز سينمايي، سينماداران نمي توانند تغيير شغل يا كاربري داشته باشند. به همين خاطر برخي از سينماداران براي فرار ازهزينه هاي سرسام آور، سالن ها را به حال خود رها كرده اند، به همين دليل تعدادي از سينماهاي فعال در طول سالهاي اخير تعطيل شده است. آشتي مخاطبان با سينما: در طول سالهاي قبل از انقلاب اسلامي، دولت باسياست هاي حمايتي خود برخي از افراد را به ساخت سالن هاي سينما تشويق مي كرد، سينماداران براين باورند كه اگر سينما ساختن منافع مادي دربرداشت برخي از سرمايه گذاران نسبت به ساخت و ساز آن پيشقدم مي شدند. فرشيد موتمن آذر از اعضاي انجمن سينماداران درزمينه ركود سينماداري مي گويد: در حال حاضر انجمن سينماداران نمي تواند براي اعضاي خودكار قابل توجهي انجام دهد يك لامپ سينما در بازار آزاد 400 هزار تومان قيمت دارد، از آنجايي كه بيشتر سينماها دو آپارات براي نمايش فيلم دارند بنابراين براي خريديك لامپ نو بايد دو ميليون تومان فروش داشته باشند تا لامپ يدكي تهيه كنند، فكر نمي كنم در تهران به اندازه تعداد انگشتان دست فروش ميليوني داشته باشيم تا بتوانيم لامپ يدكي تهيه كنيم. ما سينماداران به دنبال سوددهي برمبناي سرمايه هاي انباشته خود هستيم اما متاسفانه هزينه هاي بيمه، كارگران، آب و برق مصرفي و... روي درامدهاي سينماتاثيرگذار است، سالها قبل برخي از كارگران سينمابه خاطر درامد بالاي فروش فيلم صاحب سينما در مي شدند، حالي كه ركود كنوني صنعت سينما را تهديدمي كند.