Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760317-21048S1

Date of Document: 1997-06-07

اغراق گويي، رشد صنعت را متوقف مي سازد از: مهندس كوروش كيهاني زاده كارشناس مسائل اقتصادي و صنعتي در رسانه هاي گروهي مكرراتبليغ و عنوان مي شود كه صنعت كشور ما به چنان پايه اي از رشد و كيفيت رسيده است كه نه تنها قابل رقابت با كشورهاي صنعتي است، بلكه در مواردي، در مرتبه اي بالاتر قرار دارد. البته تحقق چنين مقام صنعتي آرزوي قلبي همه هموطنان است و اميد است كه روزي چنين باشد. با اندك توجه و دقتي به مسائل صنعت، اين نتيجه به دست مي آيد كه تا رسيدن به اين مقام و مرتبه صنعتي راهي نسبتا دراز در پيش داريم. اظهارنظرهاي دور از حقيقت درباره پيشرفت صنعتي، ما را از تعقيب و دستيابي به رشد صنعتي كه موردنظر است، حداقل در كوتاه مدت بازمي دارد ودست اندركاران امر صنعت در مسيري قرار مي گيرند كه به جاي تلاش شديد در جهت رفع مشكلات صنعتي و ارتقاء و رشد آن، انديشه و كوشش خود را براين پايه استوار سازند كه گزارشهاي موردپسند مقامهاي مربوط، و شادي بخش براي جامعه را به چه نحو تهيه و ارائه كنند تا از اين طريق، احيانا موقع خود را تثبيت و رضايت خاطر مسئولان امر را فراهم سازند. در عوض، پسنديده آن است كه باصداقت، مسائل و مشكلات موجود در صنعت كشور و دشواري هايي را كه در امربرنامه ريزي زيربنايي صنعت داريم اذعان و اعتراف كنيم و از مهارت و تخصص افراد و نظر صاحبنظران، به دور از هرگونه دسته بندي هاي سياسي، براي حل مسائل صنعتي بهره برگيريم و از وجود آنها به نحو احسن در جهت حل معضلات صنعت استفاده كنيم و يك سياست صنعتي جامع در دو پايه، كوتاه مدت و دراز متناسب مدت، با استعدادها و ظرفيت جامعه طرح ريزي همه كنيم بايد از فرصتهايي كه در وطن به وجود مي آيد متساويا برخوردار باشند. براي حل مسائل صنعت كشور، بايد از تجارب گذشته خودمان و ديگران، به ويژه كشورهاي همرديف خود اندرز بگيريم. تحولات صنعتي دو دهه اخير جهان بسيارارزشمند است. انقلاب صنعتي انگليس و نتايج شگرف آن هنوز آموزنده اند. بايداز كشورهاي جنوب شرق آسيا كه در صنعت و تجارت در شرف برتري يافتن بر غرب هستند سرمشق گرفت. بايد در صنعت به كيفيت و كميت، هر دو، توجه داشت. كنترل مرغوبيت اينك موردي است كه در صنعت به آن توجه خاص مي شود. در برنامه هاي مربوط به رشد صنايع به امر نيروي انساني بايد توجه كامل در شود جوار هر كارخانه بزرگ و يا مجتمعي از كارخانه هاي كوچكتر و يا در هر شهرك صنعتي، مدارس فني ويژه، در سطح متوسطه داير گردد و مدارس عالي دوساله كه در غرب، تكنيكال كالج خوانده مي شوند و اساس Onتجربي Hand دارند تاسيس گردد. دوره هاي كوتاه بازآموزي فني ( صنعتي ) ضمن كار به منظور بالا بردن مهارت، و نيز دوره هاي كوتاه مدت آموزش فني براي بزرگسالاني كه در صدد تغيير شغل خود هستند به صورت دولتي و رايگان داير شود; تا نيروي كارمتحول گردد و تكنولوژي پيشرفته به تدريج جايگزين ابزارهاي قديمي تر شود. در همه تاسيسات صنعتي، بر اقتصادي بودن ( انتفاع ) آنها توجه شود و به موازات اين تلاشها، بازار فروش و اصل رقابت و مرغوبيت را نيز نبايد از نظر دور داشت و فدا كرد. نظر و سليقه مردم - همانند كشورهاي ديگر - درباره محصــولات توليدي از Groupطريق ها Focus استعلام شود. بالاخره بايد به هرگونه بوروكراسي، سهل انگاري و تضييع در صنعت پايان داده شود، و آخرين اطلاعات صنعتي و اقتصادي جهان سريعا در دسترس دست اندركاران صنعت كشور قرار گيرد تا به هدف مطلوب برسيم.