Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760317-21043S1

Date of Document: 1997-06-07

تازه هاي نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره ) سيماي معصومين ( ع ) در انديشه امام خميني (س ) استخراج و تنظيم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني نوبت چاپ: /اول 1375 مهر تيراژجلد 5000 چاپ /ليتوگرافي و صحافي: موسسه چاپ و نشر عروج قيمت تومان 500 وصيتنامه سياسي ـ الهي امام خميني (س ) تدوين: عليرضا اسماعيلي ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج چاپ اول: زمستان 1375 تيراژجلد 5000 قيمت تومان 450 تبيان: دفتر سيزدهم قرآن كتاب هدايت، در ديدگاه امام خميني ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثارحضرت امام نوبت چاپ: /اول 1375 آبان در مقدمه مي خوانيم: امام قرآن را نازله غيبي و مظهر رحمت مطلقه الهي مي دانند كه جامع تمامي كمالات وصورت اسم اعظم و همتاي انسان كامل است. امام كوششهاي مفسرين قرآن را ارج مي نهد، اما اين حقيقت را گوشزد مي كند كه تاكنون تفسيري بر قرآن نگاشته نشده است، زيرا تفسير بايد مقصد قرآن را بگويد نه شان نزول را... اين كتاب سيزدهمين جلد ازمجلدات تبيان است كه با تلاش موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ستاد تنظيم آثار موضوعي ) منتشر شده است. اشارات حكيمانه امام به معجزه بي بديل آفرينش (قرآن مجيد ) پرده از جامعيت نگاه آن سالك مجذوب و پيرو اصل برمي دارد. - شعرپله اي: 0 312 حاشيه /3 5ميانه معني قرآن ز قرآن پرس و بس وز كسي كاتش زده ست اندر هوس انتشار كتاب نفيس كوثر . ناشر: امور بين الملل موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رهنورد دشتهاي عاشقي پر ز باده سپيده با كام تو اي كه چون غزال تشنه آب مي خورد مزرع دلم ز جاري كلام تو از حنجره اي كه براي رسالت صيقل خورده بود جز زلال كوثرعشق چه مي تراود. كام تشنه كربلائيان اكنون از زلال معرفت روحاني آن پير التيام مي يابد. كتاب نفيس كوثر كه قبلا دريك دوره سه جلدي به زبان فارسي منتشر شده بود به تازگي دو جلد آن از سوي اموربين الملل موسسه تنظيم و نشرآثار حضرت امام خميني س به سه زبان اردو، عربي و انگليسي ترجمه شده و ترجمه انگليسي جلد اول آن چاپ و منتشر شده است. همچنين ترجمه عربي جلدهاي اول، دوم و سوم درآستانه چاپ و انتشار است. دوره سه جلدي كوثر مشتمل است بر يكصد و چهل سخنراني حضرت امام خميني س همراه با شرح وقايع انقلاب اسلامي از سال 1340 تا 1375 هجري گردآورندگان شمسي اين دوره نفيس بيانات حضرت امام را در مقاطع مختلف زندگي به ضميمه پاورقي هاي مفيد و شناسنامه بيانات كه اشاره اي است به مناسبت و موضوع سخنراني تهيه و تنظيم كرده اند. انتشار وعده ديدار. ناشر امور بين الملل موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني س نامه هاي عارفانه، عالمانه وپرمهر حضرت امام خميني س به فرزند گرانمايه اش حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمدخميني ره در كتاب وعده ديدار چاپ و منتشر شده است. امور بين الملل موسسه اين كتاب را به زبان اردو ترجمه و با تعليقات ارزشمندي در 172 صفحه به دست چاپ سپرده است. و موسسه چاپ و نشر عروج اين كتاب را در تيراژ 5000 جلد چاپ و منتشر كرده است. آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد. انتشار كتاب آيين انقلاب اسلامي ناشر امور بين الملل موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني س گزيده انديشه ها و آراءحضرت امام در سه مباني، بخش، علل و زمينه هاي انقلاباسلامي و فرهنگ و جامعه همراه با پاورقيهاي سودمند و مفيد به زبان اردو ترجمه در 699 صفحه چاپ و منتشر شده است. تجديد چاپ آخرين پيام (وصيتنامه سياسي الهي حضرت امام (س )) آخرين پيام عنوان وصيتنامه سياسي، الهي حضرت امام خميني ( س ) است كه تحت عنوان النداءالاخير به زبان عربي ترجمه شده است. اين اثر ارزشمند با مقدمه كوتاهي مشتمل بر زندگاني حضرت امام (س ) در 9 قسمت و همچنين تعليقات فهرست اعلام وفهرست مخاطبان حضرت امام دروصيتنامه در دي ماه 75 تجديدچاپ شد. در بخش اول اين اثر گرانسنگ خواننده به اجمال با زندگاني آن يار سفر كرده آشنا شده وتطور تاريخ مبارزات امام رااز نظر مي گذراند. شرحي بر تحريرالوسيله امام خميني اولين بحث از كتاب شريف تحريرالوسيله تاليف حضرت امام خميني (س ) مربوط به مباحث اجتهاد و تقليد است. بحث اجتهاد و تقليد كه در دو علم فقه و اصول بطور جدي مورد نظر قرار مي گيرد، از مهمترين مسائل علم فقه به شمار مي رود. حضرت امام خميني ( س ) درباره اين بحث، رساله جداگانه اي در علم اصول فقه به رشته تحرير درآورده اند كه اين كتاب مورد شرح بعضي از علماي حوزه هاي علميه قرار گرفته است. كتابمصباح الشريعه في شرح تحريرالوسيله تاليف حجت الاسلام والمسلمين آقاي عبدالنبي نمازي مجموعه شرحي بر مباحث مختلف كتاب تحريرالوسيله است كه قسمت اجتهاد و تقليد آن بتازگي توسط موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (س ) چاپ شده است. نويسنده در اين كتاب مسائل ادله، مورد بحث را به طورمفصل مورد نقد و بررسي قرار داده و مطابق مباني و نظرات خويش، موافقت يا مخالفت خود را با متن ابراز نموده است. علاوه بر اين، نويسنده كوشيده است تا مطالب مطرح شده درعلم اصول را بدقت مورد توجه قرار دهد و به همين دليل اين كتاب جامع بسياري از مباحث اجتهاد و تقليد در اصول و فقه است. كتابشناسي فقه و زمان ومكان تحقيق و نظارت: كميته علمي كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (س ) نويسنده: محمد نوري حروفچيني: كميته علمي كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (س ) چاپ: چاپ اول تاريخ انتشار: زمستان 1374 تيراژجلد 3000 قيمت تومان 1750 به منظور گسترش كتابشناسي فقهي در جهان اسلام و واقع نگري بيشتر در اين زمينه اطلاعات مربوط به تمام مقوله ها و موضوعهايي كه براي پژوهش و كاوش در اين باب لازم است، دركتابشناسي فقه، زمان و مكان كه از سوي كميته علمي كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني س منتشر شده ارائه گرديده است. قلمرو زباني اين كتابشناسي عربي و فارسي است. و در آن بر گزينش بهترين منابع سعي شده است. تاكنون در فقه اسلامي و بويژه فقه شيعه ماخذشناسي جامع باشيوه هاي اطلاع رساني مدرن انجام نيافته است. اين كتابشناسي هم مدعي جامعيت و كمال نيست ولي اولين اثري است كه در چارچوب تعامل و ترابط فقه و زمان - مكان فهرستي از فعاليتهاي مطبوعاتي و پژوهشي نوفقهي بويژه در دوره جديد عرضه كرده است. نقش امام خميني ( ره ) درجهان معاصر (مجموعه مقالات ) نويسنده: نعمت الله باوند ناشر: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي نوبت چاپ اول: خرداد 1375 تيراژنسخه 5000 بهاريال 2200 صفحات 143 در اين اثر نويسنده سعي داردبه تبيين و طرح پاره اي ازمواضع فكري، فرهنگي و سياسي اسلام مبتني بر تفكر سه شخصيت بزرگ يعني حضرت امام خميني (ره ) علامه، طباطبايي و استاد شهيد مطهري كه خود ماخوذ از تعاليم عترت پاك پيامبر (ص ) و قرآن كريم است، مبادرت ورزد تا پاسخي باشد به شبهات گروههاي مختلف روشنفكران اساس غربزده انديشه نويسنده طرح لزوم تبيين پيوند مسائل مابعدالطبيعي و حتي عرفان نظري به عنوان اصول فكري اسلام با حقايق و مسائل اجتماعي، سياسي و تاريخي جهان اسلام و معاصر است. مهاجر قبيله ايمان زندگينامه يادگار امام حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني نويسنده: حميد انصاري حروفچيني و ليتوگرافي: موسسه چاپ و نشر عروج چاپ اول: زمستان 1374 تيراژجلد 3000 قيمت تومان 280 گنجينه دل مجموعه خاطرات ياران در وصف يادگار امام حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نوبت چاپ اول: اسفند 1374 تيراژجلد 3000 قيمت تومان 950 آئينه آفتاب تبيان: انديشه امام خميني دركلام و پيام حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني نوبت چاپ اول: ارديبهشت 1374 تيراژجلد 5000 ليتوگرافي: موسسه چاپ ونشر عروج چاپ و صحافي: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قيمت تومان 250 سيري در كشف اسرار وحكومت اسلامي حجت الاسلام سيداحمد خميني تيراژ10000 چاپ: اول انتشارات سعيد قيمت ريال 25 حكايت مهر يادمان اولين سالگرد رحلت يادگار امام خميني (س ) چاپ دوم: پائيز 1375 تيراژجلد 3000 حروفچيني، ليتوگرافي، چاپ و صحافي: موسسه چاپ و نشر عروج قيمت تومان 1200 انتشار كتاب ديدگاه هاي حاج سيداحمد خميني (ره ) ناشر: امور بين الملل موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س ) : - شعرپله اي: 0 312 حاشيه /3 5ميانه چون كه گل رفت و گلستان شد خراب بوي گل را از كه جوييم از گلاب ديدگاه ها كتابي ست حاوي مواضع سياسي حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خميني ره كه توسط امور بين الملل موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در 284 صفحه به زبان اردو ترجمه و منتشر شده قطع است اين كتاب وزيري و تيراژ جلد 5000آن معاونت است پژوهشي موسسه شصت و پنج مورد مطلب براي پاورقي اين كتاب تهيه و تنظيم كرده است. شايان ذكر است كه كتاب ديدگاه ها به زبانهاي عربي و انگليسي نيز به زودي ترجمه و چاپ خواهد شد.