Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760313-20969S1

Date of Document: 1997-06-03

ورزش صبحگاهي در فرهنگسراي بهمن مجموعه ورزشي فرهنگسراي بهمن با آغاز تعطيلات تابستاني ورزش صبحگاهي برپا كرده است. اين برنامه روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ازساعت 6 /7 30تا در مجموعه ورزشي فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود و شركت در آن آزاد است. نشاني: ميدان راه آهن، ميدان بهمن، فرهنگسراي بهمن.