Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760313-20964S1

Date of Document: 1997-06-03

گزارش قرن 2000 - 1900 خورگرفت كامل در انگلستان 1927 29 ژوئن خورگرفت يا كسوف كامل خورشيدبه ندرت روي مي دهد و معمولازمان كوتاهي به درازا مي كشد. به همين جهت در ناحيه يوركشايرانگليس كه به تازگي چنين رويداد آسماني اتفاق افتاد، توجه اخترشناسان و شگفتي مردم عادي را برانگيخت. تمامي قرص نوراني خورشيد در سايه ماه قرار گرفت كه بين زمين و ستاره روز واقع شده بود و براي چند لحظه ظلمت همه جا را فراگرفت. از اطراف قرص تيره خورشيد، هاله اي كم نور به رنگهاي آبي، طلائي و نقره اي چشمها را خيره مي كرد. آشوبهاي خونين در اتريش 89 كشته داشت 15 ژوئيه 1927 اوضاع سياسي در اتريش به سختي متشنج است و شهروين پايتخت كشور صحنه تظاهرات شديد، زدوخوردهاي خونين خياباني و آشوبهاي فزاينده است، تا آنجا كه كاخ دادگستري را به آتش كشيدند و در كشمكشهاي گروهي 89 نفر كشته و بيش نفر 600از مجروح شدند. بحران از هنگامي آغاز شد كه گروهي از اعضاي جنبش رزمندگان قديمي يك كارگر و يك كودك را در جريان برخورد باتظاهرات جمعيت دفاع از جمهوري به قتل رساندند و اين رويداد تظاهرات وسيع كارگران را در پي داشت. دانشجويان نيز به خيابانها ريختند و پس از آنكه قواي پليس دانشگاه وين را به عنوان كانون اغتشاش به محاصره گرفت، خشونت شدت بيشتري يافت. حزب سوسيال دموكرات لبه تيز حمله خودرا متوجه اشپيل صدراعظم اتريش كرده و او را به سستي در برابر جمعيت رزمندگان قديمي متهم مي كند و استعفايش را تقاضا دارد. در مقابل روزنامه هاي دست راستي اين آشوبها را ناشي از تحريكات مسكو مي دانند و خواهان سركوب كمونيستها شده اند. پس از سه روز اعتصاب و تظاهرات و آشوبهاي سخت، سرانجام دولت بوسيله پليس و ارتش بر اوضاع مسلط شد و نظم را برقراركرد. ازسوي ديگرژورنال فرانكفورت ضمن درج گزارشي از تظاهرات دانشجويان در وين، آن را به طرفداري از حزب نازي وانمودكرده و نتيجه گرفته است كه در شرايط بحراني كنوني براي اتريش راه نجاتي بجز الحاق به آلمان باقي نيست. در روماني پسر ده ساله اي بر تخت سلطنت نشست 1927 20 ژوئيه فرديناند اول پادشاه روماني سالگي 62در به بيماري سرطان درگذشت. وي كه در سال 1914 به سلطنت رسيده بود در جنگ بين المللي به طرفداري از آلمان و اتريش قدم به عرصه كارزار گذاشت، اما در سياستهاي داخلي و خارجي كشور موفقيتي بدست نياورد و پسرش كارول را نيز از جانشيني خود محروم ساخت. اكنون نوه اش ميشل كه ده سال بيشتر ندارد، به مقام سلطنت انتخاب شده است و تا رسيدن به سن رشد، يك شوراي نيابت سلطنت بر كشور حكومت خواهد كرد. اجلاس جهاني سنديكاها در پاريس 2 اوت 1927 امسال فدراسيون بين المللي سنديكاها اجلاس خود را درگران پاله در پاريس برگزار مي كند و براي اين منظور اين كاخ قديمي به وسايل و امكانات جديد مجهز شده است و شركت كنندگان در اجلاس تلفن هاي متعدد، دفاتر تلگراف و پست، مترجمان و ماشين هاي تحرير كافي و همچنين گيشه هاي بانكي براي مبادلات ارزي در اختيار خواهند داشت. نمايندگان 26 اتحاديه سنديكايي در كشورهاي مختلف ميليون 15كه عضو سنديكا را زير پوشش دارند، در اين اجلاس جهاني حضور خواهند يافت، اما به نظر نمي رسد كه نطق ها و مباحثات، داغي و هيجان سال هاي پيش را داشته باشد، زيرا به هر نماينده فقط ده دقيقه وقت براي سخنراني داده خواهد شد و ترجمه اظهارات بعضي از نمايندگان به زبان هاي مختلف، بيش از نطق اصلي او وقت خواهد گرفت. اعدام دو مهاجر ايتاليايي در آمريكا 1927 27 اوت ساكو و وانزاتي به مرگ محكوم شدند اجراي حكم اعدام دو مهاجر ايتاليايي در آمريكا كه چهار روزپيش صورت گرفت، واكنش هاي گسترده خشم آلودي بوجود آورده است. اين دو ايتاليايي به نام هاي ساكو ووانزتي به گروه هاي خشونت گرا وابسته بودند و براي فرار از چنگ پليس به آمريكا اندكي گريختند پس از مهاجرت آنهاجنايتي درنزديكي بوستون اتفاق افتاد و بانكي مورد حمله گانگسترهاقرار گرفت و نگهبان و صندوقدار آن به قتل رسيدند و موجودي بانك به سرقت رفت. پليس پس از مدتي تحقيقات دو مهاجرايتاليايي را مورد سوءظن قرار داد وهنگامي كه معلوم شدآنها در ايتاليا فعاليت هاي آنارشيستي داشته اند، سوءظن به دخالتشان در ماجراي جنايت بانك قوت گرفت و تحت بازداشت درآمدند. دو مهاجر ايتاليايي هرگونه مداخله خود را در اين جنايت انكار مي كردند و پليس و مقامات قضائي نيز شواهد و دلايلي عليه آنها در دست نداشتند، اما بر پايه حدس و گمان آن دو به محاكمه كشيده شدند و شش سال پيش دادگاه بوستون راي به اعدام آنها تقاضاي داد تجديد نظر و مرحله دادرسي فرجامي سال ها به درازا كشيد و در اين مدت، ماجرا يكي از بحث هاي داغ مطبوعات آمريكا بود. عده زيادي عقيده داشتند كه دو مهاجر ايتاليايي بي گناه هستند و پليس چون موفق به شناسايي و دستگيري جنايتكاران واقعي نشده، آن دو را متهم كرده است. حتي پاپ و موسوليني در پيام هايي خواهان تبرئه يا عفو يا حداقل تخفيفي در مجازات آنها شدند، اما باوجود همه اين تقاضاها و جار و جنجال ها، دادگاه عالي ماساچوست كه محاكمه نهايي را انجام مي داد، حكم اعدام را تنفيذ كرد و اين حكم بي درنگ به اجرا درآمد. اين ماجرا در افكار عمومي آمريكا اثر نامطلوبي داشته و در پايتخت هاي اروپا نيز با اعتراضات و تظاهرات خشم آلود روبه رو شده در است پاريس، چپگرايان و گروهي از آنارشيست ها در خيابان ها به راه افتادند و شعارهاي ضد آمريكايي مي دادند. در اطراف سفارت آمريكا اين تظاهرات به خشونت كشيده شد كه پليس مجبور به مداخله شد و عده اي را دستگير كرد. چارلي چاپلين در گوشه عزلت 1927 22 اوت چارلي چاپلين هنرپيشه معروف كمدي كه كارگردان و تهيه كننده فيلم هاي خودش هم هست، از مدتي پيش دست به كار ساختن فيلمي به عنوان سيرك بود، اما ناگهان فعاليت هايش رارها كرد و گوشه عزلت گزيد. يكي از مجلات سينمايي نوشته است كه او تا چند ماه.. نه، مي خندد و نه مي خنداند! علت كناره گيري چارلي از سينما، گرفتاري هاي او در زندگي شخصي است، زيرا از همسرش جدا شده است و اين حادثه و پيامدهاي آن به صورت يك ضربه شديد روحي آنچنان اعصابش را به هم ريخته است كه نه فقط نمي تواند كار كند، بلكه حاضر نيست هيچ كس را هم ببيند! اين دومين تجربه تلخ جدايي براي چارلي او است در سال 1924 با ليتاگري ازدواج كرده بود كه وي را از كودكي مي شناخت. سپس ليتا در دو فيلم چارلي نقش هنرپيشه زن رابازي كرد، اما دوران زندگي مشترك آنها كوتاه بود و پس ازتصميم به جدايي اكنون ليتا با مراجعه به دادگاه، تقاضاي يك ميليون دلار خسارت از چارلي كرده است. شبكه راه آهن هاي فرانسه برقي مي شود 1927 20 ژوئن يك قرن پس از احداث اولين خطآهن در نواحي غربي فرانسه براي حمل زغال سنگ به بندر بردو، اكنون در همين مسيرترن هاي برقي به كار گرفته شده است. سرعت ترنهاي برقي جديدبه 60 كيلومتر در ساعت مي رسد كه يك ركورد قابل توجه شمرده مي شود. براساس يك برنامه ريزي وسيع، شركتهاي راه آهن در فرانسه تصميم دارند به تدريج شبكه خطوط خود را به صورت برقي درآورند و بدينگونه در آينده نزديك ارتباطات داخلي وخارجي فرانسه از طريق راه آهن برقي، امكانات و تسهيلات تازه اي دراختيار مردم خواهد گذاشت. اولين مرحله تبديل ترن هاي معمولي به برقي در مسير پاريس - بردو كه يكي ازپررفت وآمدترين خطوط است، انجام خواهد گرفت. چهره تازه اي در مسابقات دوچرخه سواري 1927 17 ژوئيه در مسابقات دوچرخه سواري دورفرانسه، امسال چهره تازه اي خوش درخشيده و مقام اول قهرماني رابدست آورده است. اونيكلافرانتز نام دارد و از اهالي لوكزامبورگ است و غلبه اش بردووائل ركابزن چابك بلژيكي شگفتي همگان را دو برانگيخت سال پيش، پيروزي درخشان بوتچيا ركابزن پرقدرت ايتاليائي اين تصور را بوجود آورده بود كه او تا چند سال متوالي مقام اول قهرماني را در اختيار خواهد داشت، زيرا سرعت و استقامتش رقابت ناپذير بنظر مي رسيد، اما وي چند ماه پيش براثر حادثه اي جان سپرد. همچنين بوئيس قهرمان سال گذشته در مسابقات امسال شركت بدينگونه نكرد بخت با ركابزن لوكزامبورگي يار شد. از سوي ديگر آلمانها هم امسال يك مسابقه دوچرخه سواري جهاني ترتيب داده اند كه در جاده نوبنيادكوهستاني 22800 كيلومتري اين كشوربه نام نوربورگرينگ برگزار شد و گروه دوچرخه سواران ايتاليائي مقامهاي اول تا سوم قهرماني آن را بدست مقام آوردند اول اين مسابقه نصيب آلفردوبيندا شد كه دو دقيقه و نيم زودتر از حريف هموطنش به خط پايان رسيد.