Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760313-20948S1

Date of Document: 1997-06-03

مرثيه اي براي سالهاي هجران... به مناسبت سالگرد ارتحال امام خميني (ره ) خبرگزاري آسوشيتدپرس: آيت الله خميني يك شاه را سرنگون كرد، يك ابرقدرت را مبهوت نمود و با پيام وحدت و قدرت اسلامي خود، جهان را تكان داد جهان بي ترديد چنين صحنه هاي با عظمتي را در تجليل از انساني وارسته عمق نديده بود، تحسين تا به آن حد بود كه حتي دشمنان انقلاب اسلامي لب به ستايش ازشخصيت او گشوده بودند، روايت هجران شايد بعد از سالها براي ميليونها تن از دوستداران او بسي سنگين است اما بازتاب خاطرات آن سالهاي هجران مي تواند تسكين دهنده قلب دردكشيده عاشقانش باشد. روايت هجران عباس ابراهيمي يكي از آزادگان سرفراز ايران اسلامي درباره روز هجران امام ( ره ) چنين مي نويسد: ..بالاخره صبح تاريك از راه رسيد، اولين كسي كه بيرون رفت، اسماعيل محمدي بود - ارشد اردوگاه - اما وقتي برگشت، خيلي افسرده بود، با خود گفتم: اگه خداي ناكرده زبونم لال، امام طوري بشه، چي؟ مي شه چي سرمون؟ مي آد عراقيها ؟ چي زخم زبون به ما مي زنند، چه طور شادي اين بي شرمها رو تحمل؟ كنيم نه لعنت بر شيطون اين فكرها؟ چيه در اين فكرها بودم كه اسماعيل دستش راروي شانه ام گذاشت و مرا به خود پرسيدم آورد:چه،؟ خبر گفت: صبح سرگرد عراقي من روخواست و گفت: كي از همه برات؟ عزيزتره گفتم پدر و مادرم. گفت: از اونها عزيزتر هم؟ داري گفتم: بله، يكي ديگه هست كه از همه برام عزيزتره. سرگرد سكوتي كرد و گفت: پس بهت تسليت مي گم. خميني فوت كرده. امروز صبح از راديو ايران اعلام شد. هنوز حرفهاي اسماعيل تمام نشده بود كه راديوي اردوگاه روشن شد: هنا بغداد... راديو صوت الجماهير، شنوندگان! صبح امروز راديو تهران برنامه هاي عادي خود راقطع كرد و شروع به پخش قرآن نمود و ساعتي بعد طي اطلاعيه اي خبر فوت خميني را داد و... سكوت مرگ زايي بر فضاي اردوگاه حاكم شدو دقايقي بعد ديگر كسي داخل محوطه نبود همه رفتند توي اتاقها. هر كس سر جاي خودش - روبه ديوار - زانوي غم دربغل، چشم گريان، دل شكسته و قلبي زخمي داشت، فقط و فقط صداي هق هق گريه مي آمد... غرب اعتراف مي كندراديو و تلويزيون بي. بي. سي در خبري از تهران در مورد ارتحال امام (ره ) چنين مي گويد: آيت الله خميني يكي از قدرتمندترين رهبران خاورميانه در قرن اخيربود، او از سوي بنيادگرايان در سراسر جهان اسلامي به عنوان رهبر معنوي انقلاب اسلامي مورد احترام و تحسين بود، اما بسيار كسان در غرب به او به چشم يك عارف خطرناك كه در آرزوي گسترش جهاني اسلام است مي نگريستند. عليرغم بحران در ايران و ادامه چندين ساله جنگ، آيت الله خميني موفق شد به مردم عادي ايران شخصيت و غرور آنان را بازگرداند و بدين خاطر از سوي توده مردم در ايران مورد حمايت و پشتيباني بي دريغ قرار گرفت. آيت الله خميني مردي بود كه توانست كشور ايران را كه پرچمدار نفوذ غرب درخاورميانه و آسياي شرقي بود به اولين جمهوري انقلابي اسلامي مدرن عالم مبدل سازد. رهبر ايران به خطوط فكري و سياسي و رسم مملكت داري مرسوم در دنيا پشت كرد و طريقه جديدي را به دنيا عرضه كرد. اگر گوينده متن مشخص نباشد شايد تصور كنيم اين همه تحسين و ستايش از شخصيت رهبر فرزانه از سوي عاشقان او باشد، اما عمق شخصيت نفوذي امام (ره ) در دل دشمنان انقلاب اسلامي آن چنان تاثيرگذار بوده كه ناخودآگاه راديوي استعماري وابسته به انگليس لب به تحسين مي گشايد. هفته نامه آبزرور چاپ لندن درباره امام خميني ( ره ) چنين مي نويسد: امام خميني مردي همپاي پيامبران كهن است كه دنيا را به پيروي از اصول ديني دعوت پيام كرد، وي براي مردم جهان خلوص عقيده و پيروي از سادگي در مقابل پيچيدگيها وآلودگيهاي غرب بود و اين رمز موفقيت وي و احساس افتخار پيروان اوست. روزنامه ايندي پندنت چاپ لندن همان روزها مي نويسد: به ندرت اتفاق مي افتد كه يك مرد به تنهايي بتواند مسير تاريخ را عوض كند، اما اين درست همان كاري بود كه آيت الله خميني از عهده آن برآمد. خبرگزاري آسوشيتدپرس در خبري كوتاه به جهانيان اعلام كرد: آيت الله خميني يك شاه را سرنگون كرد، يك ابرقدرت را مبهوت نموده و با پيام وحدت و قدرت اسلامي خود، جهان را تكان چهره داد مصمم و پولادين وي هرگز نشانه اي از ترديدو آشوب داخلي كه معمولا بسياري از افراد بر سر قدرت دچار آن مي شوند به همراه نداشت. ياد سالهاي هجران اكبر اميدي دانشجوي علوم اجتماعي، از روزهاي هجران امام ره چنين يادمي كند: صبح روز چهاردهم خرداد سال 68 تازه از حمام برگشته بودم، راديوي خانه يكريز قرآن مي خواند، از اينكه ساعت /6 30صبح راديو قرآن تلاوت كند كمي شك كردم زماني طول نكشيد كه گوينده اخبار صبحگاهي با صداي حزن آلود گفت: روح بلند امام به ملكوت اعلا پيوست زانوهايم تاشد، اصلا آرام و قرار سرگشته نداشتم، و حيران از خانه بيرون زدم، احساس عجيبي داشتم بغض در گلويم گره خورده بود. در خيابان هاشمي همه بهت زده بودند، عده اي با هم پچ و پچ مي كردند، چند تامغازه كركره هايشان راپايين كشيدند، دم در نانوايي محل كوچك و بزرگ صف كشيدند، هيچ كس آرام و قرار نداشت، از ميان چهره هاي گرفته مردم مي شد عمق حادثه را حس كرد، همانطور ناراحت به سوي مجلس شوراي اسلامي رفتم، عده اي از مردم در حالي كه به سر و سينه مي زدند با صداي حزن آلودي مي گفتند: عزا عزاست امروز - روز عزاست امروز - خميني بت شكن پيش خداست امروز باران اشك از چشمانم باريدن گرفته بود، هر لحظه بر تعداد عزاداران افزوده مي شد، مردم در دسته هاي كوچك و بزرگ در خيابانها به راه افتاده بودند و عزاداري مي كردند. س. صوفي از خاطرات روزهاي هجران امام ره اين چنين ياد مي كند: پير و جوان از دور و نزديك به مصلاي تهران آمده بودند، باور اينكه امام ره از بين ما رفته باشد كمي دشوار بود، اطراف مصلا تا دو روز غلغله بود، تنها چند كانتينر فلزي محوطه تابوت امام را از جمعيت سوگوار جدا كرده بود، عاشقان امام از شهرهاي دور و نزديك طي دو روز خود را به تهران رسانده بودند، همه جا سياهپوش بود، براي من دشوار بود كه از ميان جمعيت بتوانم دوست و آشنا را تشخيص بدهم، ناگهان در بين زنان عزادار چشمم به زن همسايه افتاد كه بارها در مورد امام با او جرو بحث كرده بودم، اما در آن لحظه ها غرق در ماتم بود و به راستي داغ بزرگي را فرياد مي كرد. آن سوتر چند جوان سياهپوش از هوش رفته بودند، آنها به راستي دريافته بودند كه در آن صبح خرداد چه فاجعه اي رخ داده است. جمعيت سياهپوش مثل مور و ملخ از تپه هاي مصلا بالا و پايين مي رفتند، هيچ كس احساس تنهايي همه نمي كرد، خود را در اين غم بزرگ شريك مي پنداشتند. بالاخره روز نماز فرا رسيد، آيت الله گلپايگاني براي امام ره نماز خواند، هنگام نماز لرزش صداي او موج جمعيت را به گريه انداخت. كاظم نصرتي عكاس سينماي جوان از روزهاي رحلت امام ره اينگونه ياد مي كند: بارها در مواقع حساس و بحراني با موج عظيم جمعيت برخورد اما كرده ام، روز پانزدهم خرداد يك روزبه يادماندني است، نمي تواني از بين جمعيت حاضر كسي را سوگوارنبيني. پس از پايان نماز، به يكباره موج جمعيت سوگوار به راه افتاد، همه به دنبال كاميون حامل تابوت امام ( ره ) حركت كردند، صداي گريه و ناله در ميان خيل جمعيت پيچيد، گروهي پريشان و شيون كنان به دنبال كاميون حامل تابوت امام مي دويدند، باور نمي كردم كه مسير طولاني مصلاي تهران تا بهشت زهرا را در هرم آفتاب نيمه خرداد اينگونه طي كنم، در مسير بهشت زهرا، مردم سوگوار از داخل خانه ها براي خنك كردن عزاداران آب به سر و روي آنان مي پاشيدند. مراسم عزاداري ميليونهاايراني در فقدان رهبرعظيم الشان انقلاب اسلامي آنچنان ستودني بود كه راديوو تلويزيون هاي خارجي در مورد آن گزارش هاي مفصلي را از تهران مخابره كردند. سوگواران آيت الله: تلويزيون فرانسه زبان بلژيك در بخش خبري شامگاه روز شانزدهم خردادماه ضمن پخش خبرمراسم تدفين امام خميني ره اضافه كرد كه ازدحام جمعيت در تهران بي سابقه بود و حزن و اندوه مردم كه براي دسترسي به تابوت از يكديگر سبقت مي گرفتند به حدي بود كه موجب تاخير در تدفين گرديد. در مراسم تدفين پيكر رهبر فقيد ايران، ده ميليون نفر از مردم شركت كرده بودند. روزنامه لوسوار چاپ بلژيك در زمينه مراسم عزاداري امام ره چنين مي نويسد: تاثر مردم به هيجان تبديل شد. دوشنبه ايران با حضور انبوهي از مردم همان طوري كه تنها جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه مي تواند انجام بدهد، تاثر خود را در سوگ امام خميني نشان داد. ميليونها ايراني به طرف تهران كه از ساعت شش صبح جنازه آيت الله براي وداع مردم در آنجا به نمايش گذاشته شده بود سرازير شدند. شاهدان عيني بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه پايتخت ايران شاهد بزرگترين اجتماع از زمان بازگشت افتخارآميزامام خميني در سال 1979 بود. صدها هزار نفر تمام شب درآنجا به سر برده بودند و صبح هنگامي كه آمبولانس حامل جنازه به حركت درآمد با سدي از مردم مواجه شد. چند ساعت بعد زير آفتاب ميليونها داغ، نفر با وسايل حمل ونقل غيرقابل باور به آنها ملحق شده و آماده بودند كه با هر وسيله اي شده به تابوت نزديك شوند. ارتحال امام ره درميان كشورهاي منطقه به ويژه درميان مردم علاقه مند ودوستدار انقلاب اسلامي تاثيربسزايي داشت، عاشقان امام و انقلاب اسلامي در هند، از نخستين ساعت هاي صبح چهاردهم خردادماه به محض شنيدن خبر دردناك رحلت امام، مراتب تسليت و همدردي خود را از اين فاجعه بزرگ اعلام كردند. مردم مسلمان شهرهاي كشمير، لكهنو، عليپور، مدرس، بمبئي، حيدرآباد و ديگر شهرهاي مسلمان نشين هند با تعطيل محل كسب و كار خود و نصب پرچم هاي سياه بر سر درمنازل و مغازه هايشان به عزاداري پرداختند. راجيو گاندي رئيس جمهورهند طي پيامي به مسئولين ايراني گفت: ايران با درگذشت نابهنگام حضرت امام يك ملهم بزرگ و يك رهبر روحاني را از دست داده است، درگذشت پدر انقلاب ايران، يك ضايعه اندوهناك براي ملت ايران است، ازطرف ملت هند و خودم تسليت قلبي را تقديم مي دارم... ژنرال ارشاد رئيس جمهور بنگلادش با مخابره پيامي به ايران چنين گفت: من از رحلت آيت الله روح الله خميني رهبر عاليقدر مذهبي ايران شوكه شدم، مردم ايران با رحلت رهبر عاليقدرشان، چنان شخصيتي را ازدست دادند كه خلاء ناشي از آن به آساني جبران نخواهدشد... در بنگلادش از سوي گروههاي اسلامي طرفدار انقلاب اسلامي مجالس عزاداري و فاتحه خواني ترتيب داده شد، به علاوه مراسم عزاداري در خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، همچنين گروههاي اسلامي حزب اتحاد اسلامي، جبوشبيو و جنبش خلافت نيز مجالس عزاداري در حسينيه ها ترتيب دادند. حسين بماني آزاده اردكاني در خاطرات خود ازسالهاي هجران چنين مي نويسد: باران غريبي از آسمان دلهايي باريد كه جز به اميد ديدارش زنده نبودند، اشك يگانه همدم چشم هايي بود كه اين خبر را شنيدند: - امام كسالت دارد و در بيمارستان بستري شده است. نمي دانم از كجا بنويسم، از گريه هاي پنهاني زير پتو، يا فريادهاي جگرخراش گلوها، از توسل به ائمه يا... ما ندانستيم كه خدا چه خواسته است، صبح كه خبر كوچ آن عالم متقي را به خدا شنيديم، توكل كرديم. تنها خبري كه در هاي هاي اندوه، لذت يك شادي را به قلبها اين داد، بود: حضرت آيت الله خامنه اي به رهبري انقلاب اسلامي انتخاب شد. حسين تمنايي آزاده با اشاره به زيارت قبر امام ره چنين مي نويسد: مرقد مطهرامام خميني از فاصله چندكيلومتري نمايان مسعود مي شود، پيكان را در محوطه پارك مي كند، به حرم ملكوتي امام مي رسم، زمين آستانه را مي بوسم، گريه مي كنم، اينجا ديگر عراقيها نيستند تا مانع زيارت و دعا شوند. هرچه دردل دارم با امام درميان مي گذارم، همچون بچه اي، درددلهايم را به پدر مي گويم و... درعين حال ترس ترس دارم، از اينكه نكند، بازهم خواب مي بينم! ولي نه! اين بار خوابنمي بينم، بيدارم! و به لطف خداي منان از قفس آزادم!