Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760312-20929S1

Date of Document: 1997-06-02

تازه ترين پژوهش هاي علمي درباره ورزش فوتبال توانايي انجام بازي فوتبال در گروههاي سني مختلف يكي از عوامل گرايش مردم است پزشكي ورزشي، شاخه اي تخصصي ازدانش پزشكي است كه به مسائل پيشگيري و درمان سوانح بدني در ورزشها مي پردازد. بدين منظور، سالهاست كه پزشكان متخصص اين رشته مي كوشند تا با بهره گيري از پژوهشهاي علمي، ورزشكاران در هر رشته ورزشي را به شيوه هاي صحيح در تمرينها و فعاليتهاي ورزشي رهنمون سازند و بدين راه، سلامت ايشان را حفظ نمايند. البته، شناخت آسيبهاي ورزشي، خود، قسمتي از پزشكي ورزشي است، و زمينه هاي ديگر پژوهشهاي پزشكي ورزشي، شامل فيزيولوژي، بيومكانيك، تغذيه، و بيوشيمي نيرويي (انرژتيك ) ويژه هر رشته ورزشي است. نكته حائزاهميت، اين است كه كار پزشكي ورزشي بايد توام وهماهنگ با مربيان ارجمند هررشته ورزشي صورت بگيرد; ازاين رو، در سالهاي اختصاصاتي اخير، براي هر رشته ورزشي - به طورجداگانه - تدوين شده است. فوتبال و طب ورزش برحسب آمار تعداد افرادي كه در سنين مختلف به ورزش فوتبال مي پردازند در كشورهاي اروپايي از ساير ورزش ها بيشتر است. در كشور ما نيز اگرچه رقم دقيقي اعلام نشده ولي بي شك ورزش فوتبال بيشترين بازيگر وتماشاچي را به خود اختصاص داده است. توانايي انجام بازي فوتبال درگروههاي سني مختلف يكي از عوامل گرايش مردم است. در كشور فرانسه بيش از دو ميليون نفر در فدراسيون فوتبال فرانسه ثبت نام كرده اند كه اين تعداد از سايرورزشهاي گروهي وجمعي مانند بسكتبال، واليبال و تنيس به طور چشمگيري افزون تر است. در كشور فرانسه تعداد 800 نفر ازورزشكاران فوتبال اين ورزش را به صورت حرفه و پيشه خودبرگزيده اند و براي آن حقوق دريافت مي كنند. زنان نيز در فرانسه به فوتبال گرايش دارند و حدود 25000 زن در روزهاي تعطيل هفته فوتبال بازي مي كنند و آمارهاي اخير در فرانسه نشان مي دهد كه تعداد 21000 باشگاه ورزش فوتبال در كشور فعاليت مي كنند و اين ارقام به خوبي اهميت پديده اي به نام ورزش فوتبال را درجهان امروز نشان مي دهد. تعليم جوانان در فوتبال براي امر تربيت و تعليم بازيگران فوتبال و آموزش آن به افراد علاقه مند در فرانسه چهار گروه براي نوجوانان به صورت زير پيش بيني شده است: الف - گروه 6 تا 8 سال گروه ابتدايي ب - گروه 8 تا 10 سال گروه نوآموز 1 ج - گروه 10 تا 12 سال گروه نوآموز 2 د - گروه 12 تا 14 سال گروه اميد نوجوان براي شروع اين ورزش كليه علاقه مندان در سنين كودكي مانند بزرگسالان مي بايست تحت معاينه پزشكي ورزشي قرار گرفته و گواهي مخصوص سلامتي اخذ كنند و اين گواهي تنها توسط پزشك متخصص و موردتائيد فدراسيون و پس از معاينه دقيق پزشكي ارائه بازيكنان موظف مي شود هستند گواهي را هر سال تمديدكنند و به اين ترتيب معاينه اجباري قلب و ريه و اندام ها براي ورزشكاران درنظر گرفته شده است و اول هر سال معاينات به منظور تمديد مدرك سلامتي ورزشي صورت مي گيرد و طي آن پزشكان متخصص و آشنا با امر ورزش در صورتي كه مانع پزشكي - بهداشتي براي ادامه ورزش فوتبال موجود نباشد مدرك موردنظر را تمديد مي كنند. در اين مورد قوانين و ضوابط خاصي معين شده است و موارد استثنا نيز در آن پيش بيني شده است، گاهي اوقات مجوز بازي فوتبال در گروهي پيشرفته تر از گروه سني نوجوان صادر مي شود و اين امر زماني امكان پذير است كه پزشك مشاهده كند رشد نوجوان نسبت به سن وي بيشتر است. بديهي است شركت در گروه سني پيشرفته تر از گروه سني عادي يك نوجوان باعث نمي شود كه وي نتواند در گروه سني واقعي خود شركت كند. فوتبال در گروه كودكان و نوجوانان بايد منطبق با توانايي هاي جسمي و روحي آنان باشد و از فشارهاي سنگين و بيش از اندازه ظرفيت جسمي خودداري شود بدين هدف زمان و مكان بازي باتوجه به رده بندي گروههاي سني براساس موارد زير تعيين مي شود. - 1 كاهش ابعاد زمين - 2 تغيير ابعاد دروازه ها وخطكشي هاي زمين - 3 تعيين توپ هاي كوچكتر وكم وزن تر -كاهش 4 زمان بازي - 5 ممنوعيت در طولاني كردن بازي در وقت اضافه - 6 اجازه تعويض بازيكنان به تعداد بيشتر از بازي بزرگسالان - 7 امكان برگرداندن بازيكني كه طي مسابقه يك بار تعويض شده است - 8 معين كردن تعداد رقابت هاي ورزشي - 9 تغييرات فني در داوري مانندضربه آزاد براي توپ هايي كه در طول زمين به خارج رفته برطبق برنامه هاي پيش بيني شده. از 6 تاسالگي 8 كودكان مي توانند در مدارس فوتبال باشگاهها به اين ورزش بپردازند. تعداد بازيكنان اين تيم ها 5 نفر است و ابعاد زمين مي تواند 35 تا 45 مترطول و 20 تا 35 متر عوض باشد. مسئله شروع زود هنگام ورزش فوتبال در سنين كودكي قابل انتقادنيست به شرطي كه با وضعيت فيزيولوژيكي جسماني و توانايي حركتي رواني Peychomtrice و مرحله رشد او وفق داده شود. بايد به ياد داشت كه در اين سن كودك ازنظر قدرت و مهارت بدني و اعصاب و روان و نيز سيستم عصبي - عضلاني هنوز نابالغ و خام است. در گروه 6 تا 8 سالگي رشد وزني و قدي كودك 5 تا 6 سانتيمتر هر سال بوده و به طور متوسط حدود 3 كيلوگرم در سال به وزن او افزوده مي شود. در اين كودك بازي فوتبال نوعي فراگيري و كسب كردن و رشددادن مهارت هاي جسمي است كه كاملا موثر است و خيلي خوب توسط كودك پذيرفته و آموخته مي شود. كودك توانائيهاي خود را در محيطي كه براي او تازگي دارد به بازي مي گذاردو با تطبيق دادن خود با نيازهاي محيط و بازي و هماهنگ ساختن حركات خود رشد مي كند. لذا در اين مرحله به نوآوري و خلاقيت هاي او بايد اهميت داده شود. اشتباهات و درجازدن هاو تكرار حركات براي پيشرفت ويادگيري الگوهاي حركتي رخ مي دهد و اين اشتباهات درروند پيشرفت او كاملا لازم است و طبيعي مي باشد. در اين سنين هيچ مسابقه اي نبايدصورت گيرد. از سن 8 تا 10 كودكان نوآموز سال فوتبال 7 نفره به بازي مي پردازند و ابعاد زمين 50 متر 75تا در 45 تا 55 متر است. در اين گروه سرعت رشد قدي و وزني همچنان منظم است و سالانه كودك 5 سانتيمتر از قد و 3 كيلوگرم از وزن رشد مي كند. بازي در اين مقطع سني عامل پرورش و آموزش است و آمادگي جسماني مي تواند به صورت تمرينات استقامتي و سرعتي هردو باشد و ظرفيت هوازي و اكسيژن گيري كودك افزوده مي شود و قدرت غيرهوازي در اين سنين به علت محدود بودن مقدار و حجم ماهيچه ها انرژي محدودي است وليكن گنجايش هوازي براي كودك فراهم است. در اين سنين بايد توجه داشت كه به هرحال ذخيره هاي انرژي كودك كم است و از يكنواختي در ورزش جلوگيري نمود تمرينات سرعتي با تكيه بر ذخيره انرژي غيرهوازي بايد كوتاه وبا فاصله زماني استراحت باشد و هر دفعه ماگزيمم 10 ثانيه و بازمان استراحت 1 دقيقه باشد. همانند گروه ابتدايي در نوآموزمسابقه و رقابت بايد در مرحله ثانويه بوده و كمتر انجام شود و نبايد به صورت مسابقه رقابتي و تشويقي صورت بگيرد، بلكه بايد مسابقه محدود به جنبه هاي طبيعي و خودجوش بازي ها باشد. مسابقات طويل مدت در اين سن توسط كودك درك نمي شود و فايده اي براي او ندارد جز اينكه در اين سن كودك شكست را ناگوار مي داند و تحمل نمي كند. در اين سنين مي توان از ورزش هاي ديگري به عنوان مكمل فوتبال براي بهبود استقامت كودك بهره برد. چنين ورزشي مي تواند شنا باشد، اما شنا نيز بايد به طور منظم انجام شود تا مفيد باشد. همان طوري كه گفته شد آمادگي جسماني براي حركات سرعتي توسط دو سرعت و چالاكي بايدكوتاه مدت حداكثر 10 ثانيه باشد. قدرت توليد انرژي غيرهوازي از نوع لاكتيك يا آلاكتيك در اين مقطع سني نسبتا كم است. ادامه دارد