Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760312-20922S1

Date of Document: 1997-06-02

جودو انتخابي تيم ملي . سرويس ورزشي: مسابقه هاي انتخابي تيم هاي ملي جودو ايران به منظور شركت در مسابقه هاي قهرماني جهان، قهرماني پيكارهاي آسيا، بين المللي دهه فجر ومسابقه هاي معتبر بين المللي ازروز شنبه هفدهم خرداد ماه جاري در تهران برگزار مي شود. اين رقابتها در فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود و تمامي اعضاي تيم ملي در مسابقه هاي قهرماني آسيا و دهه فجر سال گذشته درآن حضور خواهند داشت. پيكارهاي مذكور به مدت هشت روز در اين مكان ادامه خواهد داشت. در ضمن مسابقه هاي قهرماني باشگاههاي ايران اواخرخرداد ماه جاري برگزار مي شود. تعداد باشگاهها از هر استان جهت شركت در اين مسابقه هاآزاد است و رقابتها در 86 95 71 78 اوزان 60 65 و به اضافه 95 كيلوگرم به صورت تيمي برپا خواهد شد. جودوكاراني مي توانند در اين رقابتها حضور داشته باشند كه حداقل شش ماه در باشگاههاي مربوطه مشغول به فعاليت بوده و داراي كارت بيمه ورزشي باشند.