Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760312-20919S1

Date of Document: 1997-06-02

خاتمي در مراسم گشايش كنگره امام خميني (ره )به جاي نظريه خطرناك برخورد تمدنها ما مبلغ گفت وگوي تمدنها هستيم انقلاب امام (ره ) حركتي براي تاسيس جامعه اي مدني مبتني بر دين است در بينش امام ( ره ) انسان صاحب حق تعيين سرنوشت خويش است . سرويس سياسي: كنگره امام خميني (ره ) و احياي تفكر ديني ديروز با سخنان آقاي سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري برگزيده مردم در تالار علامه اميني دانشگاه تهران گشايش يافت. آقاي خاتمي در مراسم گشايش اين كنگره مفهوم احيا را دردو معني تعريف كرد و گفت: احيا كه ملازم با بازگشت به گذشته است گاه همراه با نفي وانكار واقعيتهاي روز براي حل مشكلات زمان و گاهي به معني بازگشت به حقيقتي كه گرچه در گذشته مطرح شده ولي به دليل فرازماني و فرامكاني بودن براي يافتن پايگاه مستحكم و رويارويي با مشكلات زمانه و گذر از حال به آينده است. رئيس جمهوري برگزيده مردم افزود: احياي تفكر ديني كه امام ( ره ) مظهر آن بودند از نوع دوم است. امام ( ره ) به جوهر ديانت و اسوه قدسي دين بازگشت مي كنند تا با يافتن هويت مستحكم در زمان خود به حل مسايل زمان بپردازند و آماده ورود به دوران آينده شوند. وي كار مهم امام (ره ) رابازقدسي كردن جهاني كه در آن قدسي زدايي شده است عنوان كرد و گفت: يكي از امتيازات امام ( ره ) جامعيت شخصيت ايشان بود. آقاي خاتمي افزود: ما در تاريخ عالمان پرآوازه، حكيمان نامدار، فقيهان بزرگ، سالكان بزرگوار و مجاهدان برجسته زيادي داشته ايم اما امام (ره ) همه را يكجا در خود جمع كرده بود. رئيس جمهوري برگزيده اظهارداشت قرائت امام ( ره ) از دين و بينش ديني به گونه اي بود كه به ارزشها و اصالتهاي دين اهتمام جدي دارند و در عين حال با جمهوريت نيز سازگار است. وي افزود: انقلاب امام ( ره ) نقطه تكامل يك حركت براي تاسيس جامعه اي مدني مبتني بر دين است در حالي كه در غرب جامعه مدني با پشت كردن به دين تاسيس شد. آقاي خاتمي تاكيد كرد كه دربينش امام ( ره ) انسان صاحب حق تعيين سرنوشت خويش است نه فقط مكلفي كه از بالا به او دستور دهند و مجبور به اطاعت محض باشد. اين حق تعميم مي يابد و فقط مختص مردان نيست بلكه زنان و مردان در آن مشترك هستند. وي انديشه هاي امام (ره ) را درتمامي عرصه هاي اجتماعي نو خواند و گفت: مصلحت عمومي در حكومت اسلامي نزد امام ( ره ) نقش محوري داشت تا آنجا كه هرگاه مصلحت عمومي ايجاب كرد، حتي احكام شرعي نيز مانع اجراي آن نشد. رئيس جمهوري برگزيده ملت بااشاره به بحران بوجود آمده در دنياي كنوني كه ريشه آن خلاء معنويت است اظهار داشت: اكنون اعتماد و يقين كامل به كارايي و قدرت عقل، تجربه، علم، ترقي و پيشرفت از بين رفته است و اين اختصاص به جهان اسلام ندارد بلكه غرب هم به آن با ترديد مي نگرد. وي دو رويكرد را در جهان كنوني در واكنش به خلاء موجود برشمرد و گفت: در يك رويكرد كه خيلي اصيل نيست تمايل عمومي به تقديرگرايي، طالع بيني و عرفان غيرديني مانند تله پاتي بوجود آمده است كه خاص غرب است و در رويكرد ديگر بشر آگاهانه رو به معنويت ديني مي آورد. آقاي خاتمي تاكيد كرد: آينده بشر دين خواه در گروي موفقيت او، در پيوند دينداري ومعنويت گرايي و به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت انسان از سوي خود اوست. رئيس جمهوري برگزيده با بيان اين كه انقلاب در چنين فضايي پيروز شد اظهار داشت: به خودي خود ارزشها و تجربه انقلاب اسلامي در مسلمانان ايجاد شخصيت و اعتماد به نفس كرد تا بتوانند با حضور در صحنه وجود خود را ابراز و حقوق خود را مطالبه كنند. وي اظهار داشت: انقلاب ما انقلاب كلام بود. امام ( ره ) با كلام خود مردم را بيدار كرد، انقلابي كه بتواند با كلام و سخن براندازي كند يقينا در مرحله سازندگي و بسط نظام بيشتر بر كلام و سخن و منطق متكي است. آقاي خاتمي اضافه كرد: انقلابما در عرصه جهاني نيز مي تواند پيشتاز حركت گفت وگو باشد. ما به جاي نظريه خطرناك برخورد تمدنها مبلغ گفت وگوي تمدنها با يكديگريم. وي موانع موجود برسر راه اين گفت وگو را تشريح كرد و ازانديشمندان مذاهب مختلف اسلامي و اديان الهي خواست با پرهيز از تعصب و تكيه بر انديشه و كلام و منطق با هدف شناخت مقابل به گفت وگو با يكديگر بپردازند. رئيس جمهوري برگزيده تاكيدكرد: انقلاب اسلامي ايران دردنيايي كه زور و تزوير و كشتارو دروغ بر آن حاكم است براي رسيدن به صلحي پايدار باب گفت وگو را با همه انديشمندان مسلمان و مسيحي و ساير اديان الهي باز كرده است و آمادگي دارد آن را گسترش بخشد.