Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760311-20786S1

Date of Document: 1997-06-01

دقت كنيد! كودكان: امروز و فردا كودكان امروز، زنان و مردان فردايند. كودكان، خانه ها را از اميد سرشارمي كنند و حس تحرك و پويايي و اعتماد به نفس خانواده ها را صيقل مي دهند و اطرافيان خود را به تلاش بيشتر وا مي دارند و اين همه نه در گفتار و كردار آنان كه از حقيقت وجودشان سرچشمه مي گيرد و تعميم آنها مي يابد زلالي سرچشمه ها را خروش مي مانند دريا را دارند و جوشش عشق را. با اين همه هنوز هم بسيار كودكان رنج ديده و مشقت كشيده در جهان هستند كه يا نان آور خانواده اند يا به تازيانه فقر و گرسنگي تن نازكشان سياه و پردرد است. در روز جهاني كودك، چشم دل بگشاييم و كودكان كره خاك رااز اين منظر نيز ببينيم كه همه آنها به مثابه فرزندان ماهستند و البته با اين دريغ و درد كه سازمانهاي جهاني هنوز نتوانسته اند از مرگ و مير آنان و ستمهايي كه به كودكان وارد مي شود، پيشگيري كنند. بهانه اين نوشته، روز جهاني كودك است، هرچند كه هرروزمان، روز كودكان است و چون نيك بينديشيم هر روز بايد درباره آنها كه فردا را مي سازند قلم بزنيم و راه بالندگي را به روي آنان بگشاييم.