Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760308-20653S1

Date of Document: 1997-05-29

دقت كنيد! ظلم به درخت ها درختها، شش هاي زمينند. پالايش هوا از راه همين شش ها انجام مي شود. درختها سايه سار رهگذران خسته اند تا دمي بياسايند. كاشت درخت از ارزشهاي اسلامي است. هر سال دولت و مردم صدهاهزارتومان سرمايه گذاري مي كنند تا درهر گوشه اي از خاك كشورمان درخت كاشته شود و موهبتهاي آن را حس كنيم و... در چنين شرايطي داربست ساختن از تنه درختان زنده دور ازانصاف است. به تصوير نگاه كنيد كه چه ظلمي بر اين درخت رفته است. بندر بوشهر - جعفري