Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760308-20643S1

Date of Document: 1997-05-29

گشتي در دنياي خبرها راي ديوان عالي آمريكا عليه كلينتون واشنگتن: كلينتون رئيس جمهوري آمريكا پريروز در همان لحظه اي كه در پاريس از يلتسين براي توسعه ناتو امضاي رضايت مي گرفت، در ديوان عالي آن كشور با بزرگترين شكست روبه رو شد. ديوان عالي آمريكا پس از بررسي شكايت بانوپالا جونز پريروز راي داد كه كلينتون به خاطر تخلفاتي كه پيش از زمامداري مرتكب شده است مصونيت سياسي ندارد و مي توان هماننديك تبعه ساده، هر لحظه او را به دادگاه كشانده و محاكمه كرد. پالا شكايت كرده است: هنگامي كه كارمند فرمانداري آركانزاس بود، كلينتون فرماندار وقت اين ايالت نسبت به او سوءنظر داشت و مزاحم او بود و در اين راه از قدرت مقام خود نيز استفاده مي كرد. كلينتون از دادگاهي كه پالا به آن شكايت كرده بود خواست كه رسيدگي به اين پرونده را به بعد از پايان دوران رياست جمهوري موكول كند. دادگاه در اين زمينه نظر ديوان عالي را سئوال كرد و ديوان پريروز درخواست كلينتون را رد اكنون كرد اتخاذ هرگونه تصميم در اين زمينه با قاضي دادگاهي است كه دادخواست بانوپالا را دريافت كرده است. قاضي مي تواند تاريخ رسيدگي را هر زمان كه بخواهد حتي چهار سال ديگر تعيين كند، زيرا چيزي از دست نمي رود. ديوان عالي آمريكا در حكم خود نوشته است كه مصونيت سياسي يك رئيس جمهوري به مناسبت شغلش، محدود به جرايمي است كه در زمان رياست جمهوري و در ارتباط با اين شغل صورت گرفته باشد. يك روسي در هفت سال ميلياردر شد واشنگتن: ميخائيل خودوركوفسكي 33 ساله يكي از صاحبان صنايع روسيه كه اكنون در آمريكا در به در به دنبال يك شريك آمريكايي مي گردد در روزنامه هاي اين كشور ثروتمندترين روس به شمار با مي رود وجود روزنامه هاي اين، آمريكايي اين سئوال را مطرح كرده اند كه چگونه خودوركوفسكي ظرف هفت سال اخير ميلياردر شده است و در هر مصاحبه اي از او اين سئوال مي شود كه اين پول را از كجا آورده است، ولي پاسخ خودوركوفسكي بسيارمبهم و كلي است. وي مي گويد كه فرصت براي پولدار شدن، در حال حاضر درروسيه بيشتر از هر كشور ديگري است. خودوركوفسكي در روسيه صاحب چندكارخانه، يك شركت نفتي و يك بانك است كه دومين بانك خصوصي اين كشوربه شمار مي رود ولي حاضر نيست بگويد كه به چه ترتيب صاحب اين همه ثروت شده است. وي جواني بسيار باهوش، وقت شناس و زرنگ است. همه افسران ارشد پليس پاراگوئه بركنار شدند. آسانسيون: به تصميم رئيس جمهوري كشور پاراگوئه، پريروز همه افسران ارشد پليس اين كشور و كلانترهاي پليس از كار بركنار شدند. در فرمان رئيس جمهوري پاراگوئه به افسران ارشد توصيه شده است كه ظرف 24 ساعت استعفا كنند وگرنه بركنار مي شوند و اگر استعفا كنند مي توانند از مزاياي بازنشستگي برخوردار شوند و در صورت بركناري، تنها غرامت اخراج خواهند گرفت كه مبلغ معيني است. اين فرمان در پي انتشار گزارشي در يك روزنامه صادر شده است كه در آن با ارائه اسنادي، تصريح شده است كه ماموران پليس پاراگوئه اتومبيل هايي را كه در كشور همسايه، برزيل، سرقت مي شود در مرز خريداري مي كنند و در پاراگوئه به فروش مي رسانند. رئيس جمهوري پاراگوئه اين عمل پليس راضعف اخلاقيات خوانده كه پليس بايد بيشتر از افراد ديگر آن را رعايت كند. فرار ناگوار از زندان. جنوآ: لوئي جي دو ساله 36چيريكو يكي از زندانيان زندان شهرترني ايتاليا سه روز پيش موفق به فرار از اين زندان شد. روز بعد در اتوبوس كيف بغلي خود را كه حاوي كارتهاي اعتباري، دسته چك، گواهينامه رانندگي و كارت شناسايي او و نيز مقداري پول گم بود، كرد. براي جلوگيري از سوء استفاده از كارتهاي اعتباري و چكهاي گمشده، وي مجبور بود شخصا به پليس مراجعه كند و گم شدن آنها را گزارش كند. هنگامي كه وي اعلاميه سرقت را به دست نگهبان پليس داد و وي نگاهي به نام او كرد به خاطرش رسيد كه فرار چنين فردي از زندان به پليس گزارش شده بود و بنابراين فورا دستگير و به زندان باز گردانيده شد. لوئي جي كه قرار بود چهارماه در زندان بماند اينك مجازات فرار از زندان نيز كه دو سال است بر مجازات قبلي اش اضافه شده است. آمار مرگ از ايدز. ژنو: طبق اعلاميه رسمي سازمان بهداشت قاره آمريكا كه ديروز در ژنو منتشر شد، در ده سال گذشته در قاره آمريكا هزار 461 و 421 نفر ازبيماري ايدز جان سپرده اند. اگر اين رقم از رقم بيماران ايدزي قاره آمريكا تفريق شود اين حقيقت تلخ به دست مي آيد كه بيش از نيمي از ايدزي ها جان سپرده اند و مابقي نيز زنده نخواهند ماند. هنوزبراي اين بيماري راه درمان به دست نيامده است. از اين اعلاميه چنين برمي آيد كه در قاره آمريكادرصد ايدزي هاي كشورهاي كارائيب بيش از سايركشورهاي ديگر اين قاره و پس از آن ايالات متحده قرار دارد. درصد مرگ و مير ايدزي ها در قاره آمريكا با نقاطديگر جهان تفاوت ندارد يعني با فاصله هاي معين، همه ايدزي ها مرده اند. سيگارهاي پر نيكوتين و جنجال تازه. ولينگتن: ديروز فاش شد كه نيكوتين سيگارهايي كه در كشورنيوزيلند به فروش مي رسد تا دو برابر سيگارهايي است كه در آمريكا و انگليس دود مي شود. سيگارهاي مورد مصرف سيگاريهاي نيوزيلندي عمدتا توسط شركتهاي دخانيات آمريكا و انگليس وارد آن كشور مي شود. دفتر بهداشت عمومي نيوزيلندكه اين گزارش را منتشر كرده افزوده است: حتي سيگارهايي كه به عنوان سيگار ملايم به نيوزيلند صادر مي شود، بيش از سيگارهاي عادي و پر نيكوتين مصرف داخلي آمريكا نيكوتين دارد، و از اين لحاظ، نفع پولي بيش از سلامت مردم مورد توجه تهيه كنندگان و صادركنندگان سيگار بوده است. به گزارش سازمان ملل، در سال گذشته ميليون 3نفر در سراسر جهان درنتيجه بيماريهاي ناشي از سيگارجان سپرده اند. نقش معلمان پرورشي. بالتيمور: به موجب يك اعلاميه انجمن روانشناسان پرورشي آمريكا، آموزگاران دبستان و دبيران دبيرستان بيش از هر كس ديگر، حتي والدين، در شكل گيري شخصيت يك فرد موثر هستند. در اين اعلاميه تاكيد شده است كه با توجه به اين كشف، ضرورت دارد در انتخاب آموزگاران و معلمان مدارس عمومي به ويژه آموزگاران دبستان دقت بيشتري شود و اينان افرادي باشند كه بتوانند براي كودكان و نوجوانان يك الگوي خوب قرار گيرند.