Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760308-20638S1

Date of Document: 1997-05-29

بازتاب يك گزارش جواني جهاني است پرپيچ وخم... گزارش هاي پي در پي همشهري درباره جوانان و مسائل اين نسل، انعكاس وسيعي در ميان خوانندگان همشهري سه داشت پيشنهاد را كه از سوي 3 نفر از خوانندگان اين گزارش ها دريافت كرده ايم، از نظرتان مي گذرانيم. ع. نيكرو: همانطور كه نوشته بوديد، جمعيت ايران جوان است و جوانان به اقتضاي موقعيت سني خود نيازهايي دارند كه بايد به آن توجه شود. اگر بخواهيم به طرح هايي كه تاكنون براي تامين نيازهاي تفريحي و ورزشي جوانان در كشور به اجرا در آمده توجه كنيم، اين نتيجه حاصل مي شود كه در اين زمينه تلاش هاي زيادي صورت گرفته است. به عنوان مثال ايجاد فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، تجهيز و توسعه پارك ها و بوستانها و توسعه كتابخانه ها در شهرها به ويژه در شهر بزرگ تهران موقعيت هاي بهتر و مساعدتري براي بهره برداري جوانان از اين مكان ها فراهم شده است. اما اين بخشي از دستاوردهاي مفيد مي باشد، بايد ديد كه تا چه اندازه، جوانان مي توانند از زمينه هاي تازه اي كه براي آنها مهيا شده است، استفاده كنند. به نظر من، اعمال پاره اي برخوردهاي تند و قهرآميز درقبال رفتار جوانان ريشه درنوع نگرش ها دارد. اگر بر اين پندار باشيم كه هر رفتاري ازسوي جوانان غلط است و بايد از طريق برخوردهاي خشن آن را اصلاح كنيم، اين نوعي بدبيني خواهد بود، زيرا جامعه اسلامي ما خود بهترين و مهم ترين اصلاح كننده و تعديل كننده رفتارهاي نامناسب است. پس به طور كلي بايد به سويي حركت كنيم كه باسعه صدر و تحمل و بردباري، به جوانان فرصت دهيم الگوهاي غلط و نامناسب را رها و به رفتارهاي سالم خو بگيرند. جوانان به ويژه در سن بلوغ در قبال هرگونه برخورد خشن و عتاب آميز واكنش منفي نشان مي دهند و تجربه نشان مي دهد كه برخوردهاي قهرآميز نتوانسته، هيچ رفتار سالم و درستي را در نسل جوان نهادينه كند، پس بياييم با گشودن فضاي گفت و شنود و با تحمل بيشتر و با درك درست تري از موقعيت سني جوانان به اين سازندگان فرداي كشور مجال بيشتري براي خدمت به جامعه بدهيم. فضه سليمي: جوانان ما در يك دهه اخير افتخارات علمي و فرهنگي و هنري زيادي براي ملت ما به ارمغان آورده اند و اصولا جوانان ايراني بسيار باهوش و فعال مي باشند. به همين دليل شناخت مسايل و مشكلات جوانان نيازمند مطالعات و تحقيقات وسيع كارشناسي است و بايد تشكيلاتي در حد يك وزارتخانه امور مربوطبه برنامه ريزي و در پيش گرفتن سياست هاي مناسب براي جوانان را برعهده گيرد. هرگز در يك نظر نمي توان به صرف پوشش ظاهري و يا رفتار لحظه اي يك جوان او را خلافكار شناخت وبه همين دليل برخوردهاي تند واتفاقي با جوانان ثمربخش نمي باشد بلكه بايد ريشه هاي پيدايش پاره اي ناهنجاري هاي رفتاري و كرداري در جوانان راشناخت و براساس چنين به شناخت، حل مشكلات اين نسل همت گماشت. ابراهيم اكبري: تشويق جوانان به ورزش و تفريحات سالم وفراهم ساختن زمينه ها وامكانات كافي براي اين كارتاثير زيادي در دور كردن جوانان ما از انواع كارهاي خلاف و بزهكاري ها دارد. پيشنهاد مي كنم مسئولان امور تربيتي به ويژه در آموزش و پرورش، اين روش ها را نيز در نظر داشته باشند. برخورد با جوانان نياز به مطالعه و روان شناسي خاص اين سن دارد مسئولان امور تربيتي نيز در وهله نخست بايداز اين آموخته ها و تجربه ها برخوردار باشند و با رفتارهاي خشك و انعطاف ناپذير، جوانان را به سوي كارهاي خلاف و بزهكاري سوق ندهند كه از قديم گفته اند: جواني جهاني است پرپيچ و خم... و وظيفه ما بزرگترهاست كه با حوصله و دقت، اين جهان را بشناسيم و قبل از هر چيز، شرايطو موقعيت جواني خودمان را به ياد بياوريم.