Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760307-20617S1

Date of Document: 1997-05-28

رئيس جمهوري منتخب در نخستين كنفرانس مطبوعاتي: شعار ما هرچه بيشتر قانونمندشدن جامعه است راي مردم، راي اعتماد به نظام رهبري و انقلاب بود ونشان داد مردم با هوشياري در عرصه سرنوشت خود حضور دارند از افتخارات ماست كه براساس اسلام، نظامي را تجربه مي كنيم كه انديشه و نظرانسان در آن محترم است و انسان داراي حرمت است دولت آينده نهايت استفاده را از نظريات و تجربه هاي آقاي هاشمي رفسنجاني اين چهره برجسته انقلاب اسلامي ايران خواهد كرد منشاء تيرگي روابط ايران و آمريكا خود آمريكاست و متاسفيم كه سياستهاي آمريكا همواره در جهت دشمني با انقلاب و منافع ملي ما بوده است آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري جديد ايران روز سه شنبه در گفت وگوي مطبوعاتي با حدود 300 خبرنگار و گزارشگر داخلي و خارجي اعلام كرد: مطالعات براي تشكيل كابينه آغاز شده و قرار است در كابينه جديد ازتجربيات همه نيروها استفاده شود. آقاي خاتمي كه قرار است از روز دوازدهم مرداد ماه پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري از سوي مقام معظم رهبري و انجام مراسم تحليف به عنوان پنجمين رئيس جمهوري ايران رسما كار خود را آغاز كند، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري شين هوا در خصوص چگونگي تعيين اعضاي كابينه خود تاكيد كرد: ايران كشور بزرگي است و براي انجام كارهاي بزرگ بايد از تجربيات همه نيروها بهره گرفت. آقاي خاتمي در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي مبني براينكه چه برنامه هايي براي نزديك تركردن ايران باكشورهاي عربي و اسلامي؟ داريد اظهار داشت: ايران با كشورهاي اسلامي و عربي مشتركات فراواني دارد وهمين مشتركات زمينه همكاري و همگامي بيشتري را فراهم ساخته است. وي افزود: ايران اسلامي خواستار توسعه و پيشرفت است و اين توسعه نيازمند ايجاد امنيت در منطقه مي باشد و ايجاد امنيت و توسعه در سايه همكاريهاي بين المللي تحقق مي يابد. رئيس جمهوري برگزيده ملت ايران گفت: بنابراين ايران خواستار توسعه روابط همه جانبه و دوستانه با تمامي كشورهاي اسلامي وعربي است و ما تلاش خود را براي تحقق اين امر به كار خواهيم گرفت و مطمئن هستيم باشكيبايي وحسن نيت متقابل روابط ايران وكشورهاي عربي واسلامي بيش از پيش تحكيم خواهد يافت. دكتر خاتمي در پاسخ به پرسش ديگري در اين مورد كه اگر تركيب كنوني هيات رئيسه مجلس حفظ شود فكر مي كنيد مي توانيد بدون مشكلي برنامه هايتان را به پيش ببريد و اعضاي كابينه شما به هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس با مشكلي مواجه نخواهند؟ شد گفت: نظام ايراني اسلامي نظام جا افتاده اي است. وي اظهارداشت: دستگاهها در جايگاه قانوني خود قرار دارند و در راس اين نظام رهبري است و من فكر نمي كنم بامشكلي مواجه شوم. رئيس جمهوري برگزيده ملت ايران افزود: مجلس شوراي اسلامي و هيات رئيسه كنوني آن خواهان سربلندي ايران اسلامي هستند و يقينا هر دستگاهي در جايگاه قانوني خود با مشكلي مواجه نخواهد شد. خبرنگارسي. ان. ان از رئيس جمهوري برگزيده مردم پرسيدميليون 20 نفر راي خود را براي ايجاد تغييراتي در روند نظام كنوني به صندوقهاانداختند براي تضمين آزاديهاي مدني. آيا از اين ميزان راي تعجب كرديد! دكتر خاتمي گفت: من به اين ميزان راي افتخار مي كنم و به همان اندازه، احساس وظيفه سنگيني مي كنم. اما اين راي، راي اعتماد مردم به نظام، رهبري و انقلاب بود و نشانه اين مهم است كه مردم با هوشياري درعرصه سرنوشت خودحضور دارند. وي تاكيد كرد: راي مردم در حقيقت راي به نظامي بودكه ارزش والايي براي آن قايل هستند زيرا كه اين انقلاب را به بهاي سنگيني بدست آوردندوحاضر نيستند به سادگي از آن دست بردارند. رئيس جمهوري برگزيده ملت افزود: نظام ما يك نظامي است كه آزادي در آن جايگاه والايي دارد و همه مردم قدرت انتخاب دارند. وي گفت: در نظام ما ديدگاههاي متفاوتي در برخي موارد جزيي وجود دارد كه علاقه مندان به همين نظام يكي از اين ديدگاهها را برمي گزينند و طبيعتا آنچه را كه يك بخش عمده پذيرفته اند، مورد احترام ديگران خواهد بود. آقاي خاتمي افزود: طبيعي است من به برنامه هايي كه عرضه داشتم، وفادار خواهم بود و سعي مي كنم از طريق مجاري قانوني و با هماهنگي دستگاههاي ذيربط اين برنامه ها به اجرا درآيد. رئيس جمهوري برگزيده مردم اظهار داشت: انتخابات ما مشاركت و انتخابدر درون نظام بود و نه اعتراض به نظام، و از اين پس نيز مشاركت مردم تقويت خواهد شد. وي در پاسخ به پرسشي درباره برقراري روابط ايران و آمريكا گفت: منشا تيرگي روابط ايران و آمريكا خود آمريكاست. وي افزود: متاسفيم كه سياستهاي آمريكا همواره در جهت دشمني با انقلاب و منافع ملي ما بوده است. آقاي خاتمي گفت: حاصل بزرگ انقلاب ما، استقلال ايران است و اين دستاورد گرانسنگ را به هيچ قيمتي از دست نخواهيم داد و اساس رابطه ما با آمريكا با تكيه بر استقلال ومنافع ملي ماست و تا هنگامي كه آمريكا، روابط خود را بر اساس لطمه زدن به انقلاب و منافع ملي ما استوار كند، اين رابطه برقرار نخواهد شد. وي تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران هيچگاه سياستهاي آمرانه و توسعه طلبانه را نمي پذيرد. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش برون مرزي صدا و سيما در باره شيطنت برخي رسانه ها در كسب آراي بالاي مردم به رئيس جمهوري برگزيده و القاي انجام نوعي انقلاب در ايران گفت: بخشي از آنچه در تبليغات رسانه هاي خارجي مطرح شد نتيجه سوء تفاهم و بد فهمي رسانه ها نسبت به انقلاب وافكار مردم شريف ايران است. آقاي خاتمي افزود: ملت قدرت انتخاب را در درون نظام دارد و برنامه هايي را كه موجب تقويت و سربلندي انقلاب است، انتخاب مي كند. يك خبرنگار ژاپني پرسيد، دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان رسيده و وي رئيس مجمع تشخيص مصلحت است، آيا ايشان به عنوان دومين فرد كشور باقي خواهند؟ ماند آقاي خاتمي پاسخ داد: آقاي هاشمي رفسنجاني از چهره هاي برجسته انقلاب اسلامي هستند و در هر جا كه باشند اين مقام معنوي بالارا براي ما خواهند داشت اما بطور رسمي رئيس جمهوري مقام دوم را دارااست و دولت آينده نهايت استفاده را از نظريات و تجربه هاي ايشان خواهد كرد. وي گفت: از نظر رسمي رهبري در راس نظام هستند. حجت الاسلام والمسلمين خاتمي گفت: در نظام مديريت كشور، وحدت حكمفرماست و قواي مقننه، مجريه و قضائيه تحت نظر رهبري، با در نظر گرفتن حدود قانوني عمل خود، مي كنند. وي افزود: آقاي هاشمي همواره به عنوان امين عزيز رهبري و پشتوانه دستگاههاي مختلف، حقيقتا تمامي توان خود را در اختيار نظام قرار داده وخواهند داد. وي در پاسخ به پرسش يك خبرنگار غربي درباره اعطاي آزاديهاي بيشتر به مردم بويژه در زندگي خصوصي آنها، اظهار داشت: از افتخارات ماست كه بر اساس اسلام، نظامي را تجربه مي كنيم كه انديشه ونظر انسان در آن محترم است و انسان داراي حرمت است. وي افزود: البته در هر جامعه اي كه امنيت و قانونمندي حاكم باشد، تمامي آزاديها در چارچوب نظم تعريف شده خواهد بود و به تحقيق، انقلاب اسلامي ايران تنهاانقلابي است كه يك سال پس از پيروزي آن صاحب قانون اساسي شد وي در ادامه گفت: قانون اساسي چارچوبهاي آزاديها را مشخص كرده و حقوق شهروندان را درنظرگرفته است و حد آن اين است كه آزادي مخل مباني اسلام نباشد. وي افزود: اجراي قانون اساسي جز در مواردي كه مستقيما به رهبري مربوطمي شود، از مهمترين وظيفه هاي رئيس جمهوري است. بنابراين همه مابه دفاع از حقوق و آزاديهاي مردم در چارچوب قانون مي انديشيم و از مردم نيز توقع داريم كه در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كنند. وي افزود: برنامه هاي ما پذيرش تنوع و تكثر در درون نظام و قانون ووحدت و همبستگي در برابر تهديداتي است كه از بيرون متوجه نظام است. رئيس جمهوري برگزيده مردم گفت: بايد تمامي حقوق و آزاديهاي شهروندان در چارچوب قانون رعايت شود و آنچه كه حائز اهميت است ايجاد امنيت عمومي واجتماعي با درنظر گرفتن حدود قانوني است. وي افزود: ما مي توانيم با اجراي قانون، هم از مصالح كلي كشور و نظام و هم از آزاديها و حقوق شهروندان دفاع كنيم و شعار ماقانوني تر شدن هر چه بيشتر جامعه است. دكتر خاتمي تاكيد كرد: اين انتظاري است كه بايد از يك رئيس جمهوري داشت. خبرنگار روزنامه اطلاعات درباره حضور زنان در هيات دولت جديد پرسيد كه رئيس جمهوري منتخب ملت در پاسخ گفت: زنان ما بعداز انقلاب موقعيت ممتازي رادرجامعه بدست آورده اند. وي اضافه كرد: خبرنگاران خارجي مي توانند بامقايسه وضع زنان با كشورهاي همسايه، دستاوردهاي انقلاب اسلامي براي زنان را مشاهده كنند. دكتر خاتمي اظهار داشت: زنان ايراني درهر مقطعي كه فرصتهاي مساوي با مردان بدست آوردند، شايستگي هاي خود را به اثبات رساندند. رئيس جمهوري منتخب مردم افزود: كار دولت اين است كه امكانات و فرصتهاي مساوي براي زنان فراهم كند تا در كنار تقويت بنيان خانواده، زمينه هاي مشاركت اجتماعي زنان نيز فراهم شود. دكتر خاتمي اظهارداشت: هيچ منعي براي حضور زنان در بالاترين رده هاي مديريت كشور نمي بينم و قبول مسئوليتها منوط به شايستگيهاو مهارت ها ونه جنسيت است. خبرنگار نشريه گزارشهاي خاورميانه پرسيد: براي جوانان چه برنامه هايي؟ داريد دكتر خاتمي در پاسخ گفت: طرح مشكلات جوانان با حضور و مشاركت خودجوانان بايد حل شود و ما بايد زمينه حضور شاداب و فعال جوانان را درعرصه هاي علمي، آموزشي، سياسي، فرهنگي و ورزشي فراهم آوريم. وي افزود: من در انتخابات تلاش كردم تا به جاي احساسات خرد جوانان، و انديشه جوانان را مورد خطاب قرار دهم و به جوانان گفتم كه خود راباور كنند و به بزرگان نيز توصيه كردم كه جوانان را باور كنند. رئيس جمهوري برگزيده مردم گفت: در تمامي سياستها و برنامه هاي توسعه، بايد نيازها و مسايل جوانان مورد توجه قرار گيرد. زيرا جامعه ما باحضور و مشاركت جوانان به سوي فرداي بهتر حركت مي كند. رئيس جمهوري برگزيده درمورد روند سازش در خاورميانه گفت: ما معتقديم تا زماني كه حقوق حقه ملت فلسطين تامين نشود هيچ صلحي عملي نخواهد شد. وي اظهار داشت: نمي شود از صلح صحبت كرد و در همان حال اصل حقوق يك ملت آواره را ناديده گرفت و اگر معني صلح، تحميل خواسته هاي يك رژيم متجاوز به يك كشور عربي و اسلامي باشد ما آن را اصلا صلح نمي دانيم. وي تاكيد كرد: ايران اسلامي خواهان برقراري صلحي در خاورميانه است كه در جريان آن حقوق مسلم مردم فلسطين تامين شود. رئيس جمهوري برگزيده مردم در عين حال گفت: ايران دخالتي در اين موضوع نخواهد كرد اما به خود حق مي دهد در مورد آنچه كه حق است اظهار نظر كند وبا تحليل علمي بگويد كه اين فرايند نتيجه اي نخواهد داشت. وي در خصوص رژيم صهيونيستي گفت: ايران اين رژيم را رژيمي اشغالگر ونژادپرست مي داند كه بر ملت مظلوم فلسطين اعم از مسلمان، يهودي و مسيحي سلطه يافته است. دكتر خاتمي در ابتداي اين گفت وگو كه بيش از 45 دقيقه به طول انجاميد از خبرنگاران داخلي به عنوان چشم و زبان امين ملت و بازگوكننده نظرها و آراي مختلف نام برد و براي آنان آرزوي موفقيت در انجام اين رسالت سنگين كرد. وي همچنين به خبرنگاران خارجي كه براي ديدن يكي از شكوهمندترين صحنه هاي حضور يك ملت انقلابي به ايران آمده اند، خوشامد گفت. رئيس جمهوري برگزيده مردم گفت: ملت ايران در درجه اول به نظام و انقلاب و ثبات و اقتدار نظام راي دادند و با آزادي كامل شخص مورد نظر خود را برگزيدند و ما اميدواريم خبرنگاران خارجي در انتقال درست اين واقعيت هابه جهان موفق باشند. دكتر خاتمي تاكيد كرد: براي ملت ايران آنچه كه پيش آمد يك موقعيت ممتاز بود زيرا كه در سايه انقلابهويت تحقير شده خود را بازيافت و بر اساس دين و ارزشهاي ديني، ملي و فرهنگي نظام مستقلي را پايه گذاري كرد. وي گفت: ما اين همه عظمت را مديون رهبري هاي ممتاز حضرت امام ( ره ) و مرهون شعور و بيداري ملت تحت رهبري حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب هستيم.