Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760307-20567S1

Date of Document: 1997-05-28

گشتي در دنياي خبرها دموكراسي ناتو را رد كرد براتيسلاو: رفراندوم مربوط به عضويت كشور اسلواكي در ناتو شكست خورد. در اين رفراندوم قرار بود ازمردم اين كشور (كمونيست سابق ) سئوال شود كه آيا مايلند كشورشان به عضويت پيمان نظامي غرب (ناتو ) درآيد يا؟ خير مردم اسلواكي با عدم شركت خود در اين رفراندوم آن رابا شكست روبه رو كردند تنها كمتر از 15 درصد واجدين شرايط راي در اين رفراندوم شركت كرده بودند. رفراندومي معتبر است كه بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط راي دادن در آن شركت كنند. اين شكست باعث نگراني سران ناتو شده است. در پي شكست رفراندوم كشور اسلواكي، كه مردم، با عدم شركت در آن، با اين ابزار دموكراسي ( راي ) عضويت احتمالي كشورشان را در ناتو رد پاول كردند، هامزيك وزير خارجه اسلواكي كه معمار طرح ورود اسلواكي به ناتو و ساير سازمانهاي غرب بود از سمت خود كناره گيري كرد. وي گفته است كه عدم شركت مردم در رفراندوم پريروز، در حقيقت رد ديپلماسي او بود و در اين شرايط نمي تواند به كار خود ادامه دهد. ياور يلتسين به اتهام رشوه خواري بازداشت شد . مسكو: ژنرال كنستانتين كوبتس مشاور نزديك يلتسين پريروزبه اتهام رشوه خواري از يك شركت ساختماني كه براي نظاميان روسيه خانه مي ساخت و نيز سوءاستفاده ازمقامش براي نفع شخصي، بازداشت شد. وي سه روز پيش، از مقام خود به عنوان معاون وزارت دفاع روسيه و بازرس كل ارتش اين كشوربركنار شده بود. ژنرال كوبتس Kobets بود كه در سال در 1991 جريان يك كودتا با نيروهاي خود به كمك يلتسين شتافت و او را به قدرت رسانيد و يلتسين هميشه خود را مديون او وي مي دانست در زندان ممنوع الملاقات است و برعده محافظان زندان افزوده شده است. مادر بي توجه فرزندش را كشت .شيكاگو: يك مادر 25 ساله آمريكايي به نام دياناميكس ساكن حومه غربي شهر شيكاگو ديروز به اتهام قتل غيرعمد پسر 2 ماهه خود /2 2كه كيلوگرم وزن داشت بازداشت شد و پنج سال زندان در انتظار او است. ديانا و خواهرش، پريروز تصميم گرفتند به اتفاق هم، كودك را به درمانگاه ببرند، زيرا وزن او ظرف يك ماه هفتصد گرم كاهش يافته بود و كودك سخت بيمار بود. دو خواهر با كودك بيمار از خانه خارج شدند، اما هنوز به وقتي كه از درمانگاه كودكان گرفته بودنددو ساعت باقي بود. ديانا اتومبيل خود را در توقفگاه يك بازارچه زير آفتاب متوقف كرد از خواهرش خواست از كودك نگهداري كند تا خودش به آرايشگاه برود و باز گردد. كودك از گرما بي تابي مي كرد وخاله او كه متوجه شده بود اتومبيل بنزين كافي ندارد مي ترسيد كه كولرآن را باز كند. يك ساعت بعد، كودك آرام و بدون حركت شد. درهمين موقع مادر هم رسيد، ولي هنوز دو خواهر متوجه مرگ كودك نشده بودند و به درمانگاه رفتند، اما پزشكان گفتند كه كودك بيمار از فرط گرما و تشنگي جان سپرده است و پليس ديانا را بازداشت كرد. تنهايي احمد شاه مسعود . كابل: خبرگزاري فرانسه از كابل گزارش داده است كه احمد شاه مسعود مبارز فارسي زبان و تاجيك افغانستان، پس از فرار ژنرال دوستم ازبك از آن كشور خيلي تنها مانده است و تنها كسي است كه با طالبان كه از طرف آمريكا، پاكستان و دولت سعودي حمايت كامل مي شوند مي جنگد. در رسانه هاي خارجي ازاحمدشاه مسعود به عنوان شيردره پنجشير نام برده مي شود كه مايل نيست فارسي زبانان افغانستان زير سلطه طالبان كه عمدتا پشتون هستند قرار گيرند. به نوشته خبرگزاري فرانسه، معلوم نيست كه مسعود كه بر ده درصد افغانستان حكومت مي كند تا چه زمان بتواند به تنهايي بجنگد. رباني هم به تاجيكستان رفته است. هدفهاي سوسياليسم در كوبا ادامه مي يابد . هاوانا: حزب حاكم كمونيست كوبا كه خود را براي تشكيل كنگره آماده مي كند ديروز از مردم اين جزيره خواست از نظام سوسياليستي كوبا حمايت كامل كنند زيرا اين نظام ضامن برابري مردم و تامين رفاه آنها و برطرف كننده نگراني هايشان است. در اين كنگره، برنامه هاي كوبا براي بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور مطرح و تصويب خواهد شد. بيشتر تغييرات در زمينه هاي اقتصادي صورت خواهد گرفت، نه سياسي. در يك بيانيه هشت صفحه اي، حزب حاكم كوبا تاكيد كرده است كه راهي براي بازگشت به كاپيتاليسم مورد نظر آمريكا وجود ندارد. اين بيانيه از مردم كوبا خواسته است كه وطندوستي خود را تقويت كنند تابتوانند در برابر آمريكا كه مي خواهد آنها را به بردگي و ذلت بكشاند، ايستادگي كنند و وعده داده است كه بهداشت و آموزش و پرورش در كوبا براي هميشه رايگان باقي خواهد ماند. سينما از نگاه رئيس جمهوري چين . پكن: رئيس جمهوري چين در ملاقات ديروز خود باتوليدكنندگان و كارگردان هاي فيلم هاي سينمايي از آنان خواست در كار خود، به عظمت چين - وطن خود - و عقايد سوسياليستي توجه بيشتري كنند. وي ضمن تاكيد بر اهميت صنعت فيلمسازي گفت كه سينما رسانه مهمي است كه در اعماق ذهن مردم نفوذ مي كند، يك بنابراين، آموزگار عمومي است و بايد در ريزه كاري هاي خود نظر بر تاكيد وطن دوستي و اهميت جامعه سوسياليستي داشته باشد و با بازگو كردن تاريخ چين و يا آوردن مثال هايي از آن به هر دو هدف دست يابد. ژيانگ زمين گفت كه فيلمنامه نويس هاي چيني هرگز نبايداصل وطن دوستي Patriotism را در كار خود از ياد ببرند واين اصل اخيرا به صورت بيانيه اي از جانب رهبري حزبكمونيست چين انتشار يافته است. وي گفت يك فيلمسازنبايد ضعف ها و بدي هاي جامعه خود را در اين دنياي پر از دشمني ها بيش از آن چه كه هست بزرگ كند و سند به دشمن بدهد. انفجار موشك روسيه مسكو: پريروز دومين موشك روسيه هنگامي كه يك ماهواره تلويزيوني آمريكا را حمل مي كردتا در مدار زمين قرار دهداندكي پس از پرتاب از پايگاه فضائي بامي كونور منفجر چهار شد روز پيش از اين انفجارنيز يك موشك زنيت روسيه كه 2 يك ماهواره نظامي را حمل مي كرد به همين ترتيب منفجرشده بود. شركت آمريكايي لوران سكاي نت موشك روسيه را كرايه كرده بود تا ماهواره تلويزيوني تله ستارخود 5 را بوسيله آن در مدار زمين قرار دهد. كرايه ماهواره هاي روسيه ارزانتر از چين است.