Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760306-20522S1

Date of Document: 1997-05-27

يادداشت روز از ارتش بيست ميليوني امام ( ره ) تا ارتش سي ميليوني رهبر بااعلام آراي ملت ايران، و انتخاب رئيس جمهوري منتخب، جناب حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، غليان شور و هيجان ميليونها انسان در آرامش صبحگاهي اميد و آباداني و روزهاي طلايي اتحاد و سازندگي فرونشسته اين است آرامش شيرين بر يكايك شهروندان ايران اسلامي مبارك باد. شهرونداني كه با انتخاب نامزد اصلح، و بالاتر از آن با حضور در صحنه دفاع از حرمت انقلاب اسلامي، رهبر معظم انقلاب را همراهي كردند. مردم رشيد ايران، با رجوع به آگاهي و اتقان قلبي، بركتهاي بي شمار خداوند را پاس داشتند و ارج نهادند. اكنون، خواست و آرمان خميني كبير (ره ) به تحقق نهايي نزديك شده است، زيرا بزرگترين سرفصل آرمانهاي آن بزرگمرد در كشور اسلامي ايران، ايجاد ارتشي آگاه و بزرگ از همه طبقات ملت اي بود كاش خميني زنده بود و شعارارتش بيست ميليوني را متحقق مي ديد. به واقع، ارتشي شصت ميليوني، ارتشي كه همه آحاد آن در برابر حقيقت خاضعند و در برابر كفر در قائم برابر خادمان شاكرندو در برابر خائنان قاهر. چنين ملتي، بنياد نظام و اساس قدرت ايران اسلامي است. رهبر دانشور و آينده نگر حضرت ايران، آيت الله خامنه اي، حماسه دوم خرداد را پديده اي تابناك، كه برنده اصلي آن ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي است خواندند. صحنه حضرت ايشان، زيبا و پرشوري را كه مردم در روز جمعه حقيقتا آفريدند، يك حماسه تاريخي خواندند و آغازدوران تازه اي در تاريخ درخشان جمهوري اسلامي را اعلام فرمودند. به راستي نيز عصر تازه اي آغاز گرديده و مردم رشيدايران با اعتقاد و اعتمادي عميقتر از هميشه براي آباداني، آزادي و استقلال ايران قد برافراشته اند. زيباييهاي پرشمار اين حماسه بزرگ، افزونتر از آن است كه به وصف و بيان ما در اين مجال كوتاه درآيد. شادماني مردم نيز با هيچ وصفي قابل ثبت نخواهد بود و شايد بي اغراق بتوان اظهارات متقن رهبري را آيينه اي براي توصيف آنچه گذشت دانست. در اين آيينه، آنچه مردم به عين ديده بودند، در كلمات متجلي گرديد. آگاهي و هوشياري سياسي شما يكبارديگر به كمك خداوند درست در لحظه مقتضي، كار خود را كرد. چنين حركت عظيمي با ابعاد يك ملت بزرگ، در دنيا كمياب وكم نظير است. دوران تازه اي در تاريخ درخشان جمهوري اسلامي آغاز شده است. در انتخاباتي با اين درخشندگي وزيبايي، همه عناصر دست اندركار برنده اند. برنده اصلي در اين پديده ملت تابناك، ايران و نظام جمهوري اسلامي است. باري، در آيينه اين كلام دلنشين مي توان عظمت واقعه اخير را به خوبي دريافت. زيرا عصر درخشان سازندگي، در طنين مصمم و سنگين گامهاي ملت بزرگ ايران، هر سدي را درهم خواهد شكست و هرخس و خاشاكي را مدفون خواهد ساخت. اين انتخابات، بي گمان برترين تجلي اقتدار ملي و بزرگترين جهتگيري درتاريخ انقلاب اسلامي ايران بوده است. زيرا درست در برهه اي كه گمان انفعال مردم مي رفت و خيال ناخشنودي و شكاف در اتحاد ملت در برخي زبانهاي نامبارك تكرارمي شد، مردم به صحنه آمدند وآرمانها حقيقي خود را پاس داشتند. راي ملت به حجت الاسلام سيدمحمدخاتمي، موفقيتي عظيم براي ايشان بود و به گفته سردار جناب سازندگي، آقاي هاشمي، اين راي قاطع گواراي اين سيد آزاده باد. باز هم به گفته آقاي هاشمي: يقينا اين اظهار حمايت و اعتماد مردمي و حمايتهاي رهبر بزرگوار انقلاب و توسعه خوب زيربنايي و پيشرفتهاي مطلوب سياسي، علمي و فني و فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور سرمايه بزرگي براي توفيقات بيشتر آقاي خاتمي خواهد بود. حمايت بي شائبه رهبر عاليقدر و همراهي سردار همراه سازندگي، با اقيانوس بزرگ راي ملت، بزرگترين سرمايه هاي رئيس جمهور جديد خواهد بود. اين جبهه متحد و خداوندي، سد سديدي است كه رخنه هيچ خناسي آن را نخواهد شكست. هيچ ذهن و زبان و قلم حقيري، اين درياي پاك را نخواهد آلود و بي گمان، عظمت آن در سه عرصه ديانت راستين، سازندگي و توسعه و مقابله با جبهه عظيم كفر و نفاق، مشمول عنايات خداوند خواهد بود. ان الله يدافع عن الذين آمنوا... در اين روزهاي مبارك، كه حكم آرامش لطيف جشنهاي بهاري رادارد، مي بايد به اتحاد و همدلي بيشتر و حفظ و گسترش اقتدار ملي انديشيد. رحمتهاي بي كران خداوندمشمول ملتي مكرم و مومن شده است و بي گمان كساني هستند كه در پي تلخ كردن شربت گواراي پيروزي بر ملت اند. هم از اين رو برخي از آنان سعي خواهند كرد رئيس جمهور منتخب ملت را وامدار اين گروه و آن جمعيت معرفي كنند. آنان كه درهنگامه همدلي، حديث تلخ دوئيت را تكرار مي كردند و با خروج از مرزهاي روشن جوانمردي و عدالت، فضاي روشن انتخابات ايران اسلامي را بد ترسيم مي كردند. مردم، با حضور بزرگ خود در آزمون حماسي دوم خرداد، درسي بزرگ به كژانديشان داخلي و به خارجي، كم حوصله گاني كه تاب ديدن خورشيد تابناك همدلي و عظمت ملي را ندارند، دادند. باري، اكنون، پتك ارتش بيست ميليوني، (و بلكه سي ميليوني ) هرران ملخي را كه براي خوشاينداقليتي فرصت طلب، زراندوز وسوداگر پيشكش مي شود، له خواهدكرد. مردم درس بزرگي به همه آموخته اند. بياموزيم و رحمت واسعه الهي را سپاس داريم. رئيس جمهور منتخب ملت فرزند شايسته امام و امت است كه بار مسئوليت خدمت به همه مردم اين مرزوبوم را در سايه ولايت به دوش گرفته است. پشتيباني قاطع ملت، از برگزيده خويش، محصولي نيست كه به طمع و توقعي گرفتار آيد. بلكه عشقي بي شائبه و محبتي خالصانه است كه پيشكش مرد دين و سياست و قهرمان عرصه فرهنگ و اخلاق شده است. راي بيست ميليوني ملت به خاتمي بزرگوار و با فرهنگ، دفاع از دانش و متانت و اخلاق و انديشه و عشق بود. راي به فرزانگي و فرهيختگي بود. همين راي اثباتي در پاسداشت فضايل، وجهي سلبي در رسواسازي سالوس و ناجوانمردي نيز داشت. باري، روشن است كه اين راي، راي مردمي بود كه دغدغه اصلي آنها، حفظ كيان اسلام و انقلاب و نظام اسلامي بود. به راستي بعيد است كه ادعايي جز اين در پيشگاه مردم مورد قبول واقع شود. و بي گمان; هنگامي كه پيروز رهبر، اين حماسه را مردم بزرگ مي خوانند، رجزخوانيها و پرگوييهاي برخي كوچك و خارج از اعتدال، بافضيلتهاي نداشته و گفته هاي ناهنجار، نمي تواند از عظمت واقعه بكاهد. و نمي تواند بابرجسته كردن برخي كاستيها به تخطئه خادمان و كارگزاران راستين ملت بپردازد. مبالغه گويي و دروغهاي ناهنجار، بيش از هر چيز، صفتي ماكياوليستي و غربي است. حاكميت آراء مردمي كه در ظل هدايت رهبري زندگي مي كنند، عين ايمان است. عين اعتقاد و مسئوليت است. عين حقيقت است. كورباد آنكه حقيقت را نمي تواند ديد و به هر قيمتي و از هر طريقي، ارزشها را در چشم مردم كوچك مي كند و با رفتارها و روايتهاي تلخ خود، شربت آزادگي را به كام آزادگان تلخ مي كند. مردم، بيش از هميشه و پيش از هر كس نور ايمان را از چشمان و پيشاني و قلم مردان خدا تشخيص ارتش مي دهند بيست ميليوني امام خميني ( ره ) در جبهه هاي دفاع مقدس و ارتش سي ميليوني رهبر در صحنه انتخابات و ارتش شصت ميليوني در محضر خداوند، گواه رفتارها و منش و موضعگيري دوستان و جاهلان و دشمنان انقلاب خواهد بود. بالاخره، در اين مجال، به كساني كه با استفاده از سخنان روشنگر سردار سازندگي، كه بر خطمتداوم آباداني ايران صحه در نهاد، پي خدشه دار كردن اين پيروزي مبارك هستند، بايد گفت: اين نماينده مردم، خويش را براي عزت ايران برگزيده اند و اين مرد كه بار رسالتي بزرگ را به دوش گرفته است، هيچگاه وامدار گروهي خاصي نخواهدشد. او نماينده ملت، مويد رهبر و انشاءالله متكي به خداوند است. همه كساني كه به او راي دادند، كارگزاران رئيس جمهور همچنان هستند كه او كارگزار ملت و رهبر خواهد بود....