Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760305-20435S1

Date of Document: 1997-05-26

سمپاشي و آفت كشي درختان گذرگاه ها و لكه هاي سبز تهران آغاز شد . سرويس شهري: در آستانه فصل تابستان، عمليات سم پاشي و آفت كشي درختان و گونه هاي گياهي موجود در سطح شهر تهران از سوي عوامل خدمات شهري مناطق شهرداري آغاز شد. به گزارش خبرنگار همشهري براساس تصميم هاي نشست اخير كارشناسان مركز بهداشت كار شهرداري تهران وكارشناسان و دست اندركاران فضاي سبز، شركت كنندگان دراتفاق نظر جمعي، به معاونت هاي خدمات شهري مناطق شهرداري اعلام داشته اند كه كار سم پاشي و آفت زدايي درختان را آغاز كنند و توصيه كرده اند كار سمپاشي در صورت امكان در شب انجام شود كه عوارض جانبي آن به حداقل ممكن كاهش يابد و خطراتي را متوجه شهروندان نكند. در اين نشست اعلام شده است شهروندان واقع شده در مجاور فضاهاي سبز و درختان تنومند گذرگاه ها و تقاطع ها هنگام استراحت شبانگاهي، پنجره هاي خانه ها را ببندند كه بوي سم مشكلي براي آنان فراهم نكند.