Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760305-20424S1

Date of Document: 1997-05-26

معاون درمان و داروي وزارت بهداشت و درمان: تعداد تختهاي مراكز درماني بيماران رواني و سوختگي افزايش مي يابد . سرويس شهرستانها: معاون درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: تعداد تختهاي مراكز درماني بيماران رواني و سوختگي در كشور افزايش مي يابد. به گزارش خبرنگار همشهري دكتر لاريجاني ديروز در همايش طرح هماهنگي معاونتهاي درمان و داروي استانهاي منطقه چهار كشور در مشهد افزود: درصد 10 تختهاي بيمارستاني كه ضريب اشغال آنها كمتر از 70 درصد باشد در آينده نزديك به بيماران رواني اختصاص داده خواهد شد. وي با تاكيد بر تحول در ترابري زميني و هوايي مراكزفوريتهاي پزشكي كشور گفت: رشته فوريتهاي پزشكي به عنوان رشته تخصصي پزشكي در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به تصويب رسيده و دروس مورد نياز آن در دست تدوين است. وي با اشاره به اين كه برخي از اقلام داروهاي گياهي به فهرست داروهاي تحت پوشش بيمه افزوده شده است افزود: در سال جاري 360 ميليارد ريال يارانه براي دارو پرداخت مي شود تا داروها با قيمت متعادل به دست مصرف كننده برسد. وي خاطرنشان كرد: لايحه اي به دولت پيشنهاد شده است كه براساس آن چنانچه فردي بيماري را به واحدهاي درماني برساند تحت تعقيب قرار نگيرد. وي فعال بودن و تجهيز مراكز فوريتهاي پزشكي را در ارزيابي بيمارستانها تعيين كننده دانست و گفت: هر واحد درماني كه فاقد مركز فوريتهاي پزشكي مناسب باشد با يك درجه تنزل ارزيابي خواهد شد.