Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760305-20404S1

Date of Document: 1997-05-26

گزارش قرن 2000 ـ 1900 پذيرش آلمان در جامعه ملل 1926 8 سپتامبر با پي گيري و تاكيد فرانسه و انگليس، مجمع عمومي جامعه ملل در راي گيري دوباره سرانجام عضويت آلمان را در اين جامعه به اتفاق آراء تصويب كرد و يك كرسي دايمي در شوراي اجرايي نيز در اختيار اين كشور قرار داد. گوستاواسترسن وزير خارجه آلمان با دريافت خبر اين موفقيت، اقدام جامعه ملل را گامي در جهت صلح و تفاهم ناميد. اريستيد بريان وزير خارجه فرانسه كه در كسب آراء اعضاي جامعه ملل براي پذيرش آلمان سهم عمده اي داشت، در نطقي گفت: دنيا بايد بداند كه دوران جنگ و خونريزي به پايان رسيده است و ديگر توپ و تفنگ و مسلسل در مناسبات بين المللي جايي عصر ندارد ما عصر صلح و تفاهم و امنيت و زندگي بهتر براي همه ملت هاست. مطبوعات پاريس از سخنان وزيرخارجه استقبال كردند و مساعي او را در پذيرش عضويت آلمان در جامعه ملل ستودند و نوشتند كه اورهرو صلح است. شكست قهرمان مشت زني جهان 1926 23 سپتامبر در فيلادلفيا آمريكا و با حضور 120 هزار تماشاگر جك هيجان زده دمپسي قهرمان سنگين وزن مشت زني جهان كه از سال 1919 تاكنون حريفي براي خود در رينگ بوكس نمي شناخت، با يك مشت زن نورسيده به نام جين توني پنجه درافكند. وي در ميان آمريكائيان شكست ناپذير شناخته شده بود، اما اين بار حريفش مقاومت و سرسختي نشان داد و مسابقه به درازا سرانجام كشيد پس از ده دور، زد و خورد، داوران جين توني را با امتياز برنده اعلام كردند ودمپسي مقام جهاني خود را به حريف تازه نفس واگذاشت. اين براي اولين بار در تاريخ مسابقات جهاني مشت زني است كه با راي داوران يكي از دو حريف با امتياز برنده اعلام مي شود. پول جديد نگراني بلژيك، از تورم را كاهش داده است 1926 26 اكتبر در بلژيك به جريان گذاشته شدن واحد پول جديدي به نام بلگابا ارزشي معادل پنج فرانك سابق بلژيك، نوعي ثبات مالي بوجود آورده و عامل موثري درمهار تورم شده است. در سالهاي اخير فرانك بلژيك دچار تزلزل شده بود و دولت برغم 2 ميليارد فرانك صرفه جوئي در مخارج، توفيقي در تثبيت آن بدست نمي آورد. نمايندگان پارلمان بلژيك كه از فاجعه اي نظير تورم آلمان نگران بودند، به دولت براي تدابير ضد تورمي اختيارات كامل دادند و به جريان گذاشتن پول جديدبلگا اولين اقدام حكومت در اين زمينه است. ايتاليا در سيطره رژيم فاشيست 1926 7 اكتبر در رم، از آغاز سال قوانين جاري، مصوبه نمايندگان حزبفاشيست در پارلمان و همچنين فرمانهاي رهبري اين حزب كه اعتبار قانوني كسب كرده اند، دگرگونيهاي بنيادي در نظام حكومتي پديد آورده اند. به موجب يكي از اين فرمانها تشكيل و ادامه فعاليت هر حزب و گروهي در ايتاليا به استثناي حزب فاشيست به رهبري بنيتوموسوليني ممنوع شده است. اين حزب در حال حاضر در حدود 800 هزار عضو فعال در سراسر ايتاليا دارد. يك فرمان ديگر هرگونه طرح يالايحه يا اعتراضيه نمايندگان مخالف را در پارلمان، حتي اگرآراء اكثريت را بدست بي اعتبار آورد، و باطل اعلام مي كند. همچنين در يك سري فرمانهاي جداگانه تشكيل پليس خفيه، دادگاههاي مخصوص رسيدگي به جرائم ضد دولتي، سازماني براي تحت نظر گرفتن فعاليتهاي مشكوك و پيگرد و بازداشت خرابكاران، اعلام شده است. موسوليني شخصا روساي اين سازمانهاي جديد را انتخاب خواهد كرد. بدينگونه حزب فاشيست و دولت در يكديگر ادغام شده اند وموسوليني هم دوچه يعني رئيس حزب است و هم كاپي دي گوورنو يعني رئيس دولت و درحال حاضر ويكتور امانوئل پادشاه ايتاليا فقط عنوان ظاهري خود را حفظ كرده است و دخالتي در جريان امور ندارد. در اين ميان سوءقصد ديگري به جان موسوليني نافرجام ماند. دربولوني پسرك 15 ساله اي بنام زامبوري بسوي دوچه تيراندازي كرد كه به هدف نخورد، اما پسرك توسط مردم دستگير و درجا اعدام شد. خانه تكاني استالين در دفترسياسي حزب كمونيست شوروي 1926 27 اكتبر امروز بيست و پنجمين كنگره حزب كمونيست شوروي در مسكوگشايش مي يابد و پيش بيني مي شودكه جلسات آن پر تنش وسرنوشت ساز باشد. اولين برنامه مذاكرات محكوم كردن هرگونه گروه بندي و انشعاب در حزب است كه سه تن از سران معروف هرم رهبري شوروي به آن متهم شده اند. تروتسكي، كامنف و زينوويف به اتهام تشكيل جناح مخالف چپ، چهار روز پيش توسط استالين از دفتر سياسي حزب كمونيست (پوليت بورو ) اخراج شدند و اكنون محكوميت آنان بايد به تاييد كنگره برسد. استالين با طرد رفقاي سابق خود، مبارزه نهائي براي جانشيني لنين را پي گيري مي كند كه در صورت موفقيت، در عرصه قدرت يكه تاز خواهد شد. در گيرودار اين مبارزات يكي ازروزنامه هاي لندن وصيتنامه محرمانه اي از لنين، رهبر متوفاي حزب كمونيست شوروي منتشر كرده كه جنجال تازه اي برانگيخته است. در اين نوشته لنين خصوصيات همكاران بلندپايه خودرا بررسي مي كند و بويژه به نقاط ضعف استالين و تروتسكي اشاراتي دارد. با وجود اين آگاهان در مسكو عقيده دارند كه استالين در دستيابي به قدرت با مشكل عمده اي روبرو نخواهد شد، زيرا كاملا بر اوضاع كشور و حزب مسلط است. نظام جديد در امپراتوري بريتانيا 1926 19 اكتبر كنفرانس امپراتوري بريتانيا درلندن گشايش يافت و مذاكرات آن كه به منظور حل مسائل بعد ازجنگ بين المللي اختصاص تا دارد، اواخر ماه نوامبر آينده ادامه خواهد اين يافت مسائل بويژه به موقعيت بين المللي دومينيون ها و روابط هر يك با حكومت مركزي لندن ارتباط دارد و بايد تعاريف و اصول جديدي براي تشريح چگونگي اين مناسبات تدوين و اعلام شود. دومينيون ها كشورهائي در گوشه وكنار جهان هستند كه مهاجران انگليسي در آنها اقامت دارند و بتدريج از حالت مستعمره بصورت كشورهاي خودمختار درآمده اند و پارلمانها و حكومتهاي مستقل خود را تشكيل داده اند، اما در عين حال جزئي از امپراتوري بريتانيا شمرده مي شوند و نسبت به تاج و تخت انگليس وفاداري نشان مي دهند كانادا، استراليا، زلاندنو و چند كشور ديگر عنوان دومينيون دارند. لردبالفور وزير خارجه پيشين انگليس و رهبر حزب محافظه كاردر كنفرانس لندن گفته است: انگلستان و دومينيونها كشورهاي مستقلي هستند كه هيچكدام را برديگري امتياز يا سلطه و تفوقي نيست و حتي در مناسبات بين المللي اختيار و آزادي كامل دارند. آنها فقط از نظر منافع مشترك و وحدت تاج و تخت بريتانيا كه نماد امپراتوري است به هم پيوند مي خورند و اين يك رابطه فرهنگي و بسيار محكم است. مرگ ناگهاني يك هنرپيشه معروف 1926 23 اوت دوستداران سينما در آمريكامرگ هنرپيشه پرآوازه اي راناظر بوده اند كه خوش و درخشيد، خيلي زود خاموش شد. رودلف والنتينو چهره معروف هاليوود، پنج روز پس از عمل جراحي آپانديسيت، براثر نارسايي ريه ها چشم از جهان فروبست، در حالي كه فقط سي و يكسال از عمرش مي گذشت. او اصلا ايتاليايي بود ودرسال 1913 به آمريكا مهاجرت كرد. اين هنرمند براي گذران زندگي به هر دري زد و حتي به مشاغلي با حقوق بخور و نمير تن داد. در سال 1921 تصميم گرفت خود را در سينما نيز بيازمايد و اين بار ستاره اقبالش درخشيدن گرفت، چون نقش اول را در فيلمي به عنوان چهارسوار به او واگذار كردند كه با هنرنمايي اعجاب انگيز استعداد بازيگري خود را نشان داد. سپس با بازي در فيلم مادام كامليا به اوج شهرت رسيد. سومين و آخرين فيلمش عنوان پسر شيخ را برخود داشت كه در نقش يك امير عرب ظاهر مي شد و ركورد فروش فيلمهاي هاليوود را شكست. راه آهن خصوصي بلژيك 1926 23 اوت دولت بلژيك براساس برنامه اي كه از سال 1912 براي عملي شدن آن تلاش مي كند، قانوني به تصويب پارلمان رساند كه براي تشكيل يك شركت سهامي راه آهن كشور قسمتي از سهام اين شركت 10 ميليون سهم صدفرانكي است كه براي فروش به مردم عرضه مي شود و بقيه سهام متعلق به دولت خواهد بود، بدان گونه كه به عنوان دارنده اكثريت سهام، همواره حق نظارت خود را براي شركت مستقل حفظ خواهد كرد.