Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760304-20331S1

Date of Document: 1997-05-25

يادداشت روز درخشندگي و زيبايي يك حماسه تاريخي سوم خرداد، سالگشت آزادي خرمشهر، روز اعلام حماسه اي ديگر در تاريخ مردم مسلمان ايران شد; ملتي كه بزرگترين حماسه عصر حاضر را در 22 با بهمن 1357 حضور آگاهانه خود در سايه ولايت فقيه رقم زد و نظامي بر پايه اسلام بنانهاد كه به بركت خون هزاران شهيد و مبارزه و تلاش همه رادمردان و سربازان عرصه جهاد و سياست و فرهنگ و سازندگي، امروزه با سرافرازي تمام، در برابرهمه دشواري ها و دشمني ها دليرانه ايستاده است. در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيش از 29 ميليون نفر از مردم ما با حضور خود، يك بار ديگر، به جمهوري اسلامي راي آري دادند و بيش از 20 ميليون نفر نيز سيدمحمد خاتمي را به رياست جمهوري ايران برگزيدند. پيش از هر چيز، انتخابات دوم خرداد را بايد همه پرسي ديگري در تاييد نظام جمهوري اسلامي دانست، چرا كه براساس آمارهاي اعلام شده، نزديك به درصد 90از واجدين شرايط - به رغم همه مشكلات ساختاري كشور و كمبود امكانات در مناطق دور افتاده و روستايي و درگير شدن مناطقي از كشورمان در حوادثي مانند زلزله و... - در اين انتخابات حضور يافتند. همچنين تعداد آراي باطل شده /0 82حدودا درصد بوده است كه اگر آراي مخدوش به دلايل قانوني و نيزآراي سفيد كساني را كه احتمالا به دليل عدم تشخيص نامزد اصلح، فقط براي اسقاط تكليف شركت جسته اند، مستثنا كنيم، مي توان گفت، كساني كه به زندگي در فضاي نظام اسلامي راي كبود داده اند حتي كمتر /0 5از درصد و نزديك به هيچ بوده است. روشن است كه اين انتخابات را بايد حتي گوياتر از همه پرسي تعيين نظام در 12 فروردين 1358 دانست و اين نشانگر افزايش حمايت هاي مردمي از نظام است. به بيان رساي مقام معظم رهبري، در انتخاباتي به اين درخشندگي و برنده زيبايي، اصلي ملت است و اين نكته را دوست و دشمن بايد بداند. از نگاهي ديگر، انتخابات دوم خرداد را بايدتاكيدي مجدد بر اصل مشاركت مردمي دانست. پيام روشن اين حماسه ملي آن است كه هرچه نقاط اتكاي مردمي نظام مقدس ما افزون تر شود، استحكام اين نظام نيز بيشتر خواهد شد. اين انتخابات ثابت كرد كه به جاي سياست دفع، مي توان آحاد اين ملت را به خلق حماسه اي عظيم در تاييد و تقويت نظام جمهوري اسلامي فراخواند، به شرط آن كه مردم را باور كنيم و حتي به آنان كه ديدگاه هايي متفاوت اجازه دارند، حضور بدهيم و مطمئن باشيم كه نتيجه اين باور و حضور و حفظ حقوق شهروندان، به سود نظام خواهد بود و به راستي چه جلوه اي، بالاتر از انتخابات اخير، براي وفاق ملي و آثار ميمون آن در تقويت پايه هاي اين جمهوري؟ مي توان يافت و در كجاي جهان امروز رئيس جمهوري 70 درصد آراي اكثريت 90 درصدي مردم را به خود اختصاص؟ مي دهد اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه راي به خاتمي، انتخاب مجموعه اي از سياست ها در چارچوبنظام ما بوده است. انتخابات دوم خرداد را از اين منظر، مي توان تجلي عطش مردمي غيور، براي تحرك و سازندگي دانست. در عين حال، چنين تحركي از فرايندي پيچيده برخوردار است و لذا همه اجزاي نظام سياسي و اداري كشور با يد به اين عطش پاسخ بگويند و در عين حال فرهيختگان و فرهمندان جامعه هم بايد در تبليغات خود، در تنظيم توقعات و انتظارات مردم با الزامات فرايند تصميم گيري در كشور بكوشند. اگرچه سخن درباره انتخابات اخير بسيار است امادر اينجا به ذكر دو نكته درباره گذشته و آينده اين حماسه حضور گسترده مردمي مي پردازيم: نخست آن كه به يقين مي توان گفت، حتي طرفداران رئيس جمهوري منتخب نيز توقع چنين نتيجه اي رانداشته اند. در چند ماهي كه گذشت، تحليل هاي متنوعي ارائه شد كه در همه آنها، دعوي مردم شناسي و تكيه بر اصول جامعه شناختي ديده مي شد و امروز بايد بپذيريم كه نتيجه انتخابات ما را به ضرورت بازشناسي جامعه ايران فرا مي خواند. همچنين، بسياري از نظريه ها و ديدگاهها مطرح شد كه به جاي آنكه برداشت هاي مختلف يا به تعبير رهبر فرزانه افكار، انقلاب، سليقه ها و روش هاي متنوع قلمداد شود، بر جزميت و قطعيت و تلقي آنها به عنوان ارزش هاي انكارناپذير استوار بود. امروز به نظر مي رسد كه علاوه بر ضرورت قرائت مجدد جامعه ايران، چنانچه فقه سياسي ما، در كنار التزام دقيق به اصول، با استفاده از تجربيات انقلاب و رهنمودهاي امام راحل ره و رهبر معظم انقلاب غني تر نشود و صاحبان سليقه هاي مختلف نكوشند كه همه آنچه مي گويند، به حساب همه اسلام - و لاغير - بگذارند، دچار معضلي خواهيم شد كه حل آن چندان ساده و آسان نخواهد بود. اما آنچه براي فرداي اين كشور شايان گفتن اين است، كه رئيس جمهوري منتخب، مظهر خواست ملي واقتدار كشور است. اين بدان معناست كه خاتمي، دراين انتخاب، وام دار هيچ شخص يا گروهي نيست. خاتمي نشان داده است كه همواره در برابر مردم، متعهد و خاضع است; مردمي كه تنها دل در گرو اسلام و رهبر سپرده اند و به رغم تكثر ديدگاهها، تنها بر موج آحاد و افراد فرزندان اين مرز و بوم تكيه دارند. همچنان كه انتخابات، اين پيام را به همه مردم، حتي رقيبان ديروز - كه بايد ياران و همراهان فردا باشند و قطعا نيز چنين خواهد بود - مي دهد كه خاتمي را در بار گراني كه شجاعانه بر دوش كشيده است، همراهي كنند و به فرموده رهبر معظم انقلاب، علاوه بر كمك و هدايت الهي، كمك به رئيس جمهوري منتخب بايد وجهه همت همگان باشد. اين شور و شعور و آگاهي و حضور بر همه مردم و بررهبر الهي و مردمي ما مبارك باد.