Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760304-20303S1

Date of Document: 1997-05-25

دقت كنيد! بهاي آب در هفته جاري متوليان امر ناچار شدند يك بار ديگر براي مهار مصرف بي رويه بهاي آب، آب مصرفي آن دسته از شهرونداني را كه افزون تر آب به هدر مي دهند باز هم افزايش دهند. به ظاهر، با قيمت هاي موجود، هنوز آبكالايي انگاشته مي شود كه از فرط ارزاني جهد براي صرفه جويي در مصرف آن، چندان ضرورتي ندارد! و در جامعه اي كه آب خوردن كنايه از هر چيز آسان و فراوان است! عجيب نيست كه هيچكس را غم از دست رفتن بي دريغ اين مايه حيات و آباداني نباشد. اما، به ويژه شهروندان تهراني را، دعوت مي كنيم براي دريافتن اندكي از بهاي واقعي آب، گشت وگذاري بكنند درمناطق كشاورزي پيرامون پايتخت بزرگ ميهن، از شرق تا جنوب و غرب، از گرمسارو ايوانكي و ورامين تا شهرري و شهريار و رباط كريم تا از نزديك ببيند ده هاروستايي را كه تنها در ده سال اخير به خاطر بي آبي، ساكنان آن ناچار به ترك زادوبوم و مهاجرت به تهران شده اند. اين همه روستا خالي شده اند، تا هر هرزابه اي كه از اين حوالي مي گذرد براي تامين آب تهران، به نحوي روانه اين شهر و شود اين آبها كه مي توانستند آباداني گستره هاي وسيعي را پايدار نگه دارند، اينگونه به هدر مي روند. دقت كنيم كه بهاي واقعي آب، آباداني و حياتي است كه مي توان با آن به دست آورد، نه پولي كه براي آن پرداخت مي شود.