Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760303-20238S1

Date of Document: 1997-05-24

گشتي در دنياي خبرها زنداني پرهزينه! ژوهانسبورگ - آسوشيتدپرس: مدير زندان پيترمارتينزبورگ فدراسيون آفريقاي جنوبي مصرا از شوراي آزادي مشروط زندانيان خواست عبدل اكو ساله 39 را كه به پنج سال زندان محكوم شده است آزاد كند زيرا زنداني بودن وي هر روز براي ماليات دهندگان، چهار هزار راند (يكهزار دلار )هزينه دارد. شورا پس از رسيدگي لازم عبدل را كه روز 14تنها در زندان مانده بود آزاد كرد. عبدل يك مشاور قضايي 175 كيلوگرمي است كه به علت چاقي دچار بيماري هاي خوني، قلب و مفاصل است و هنگام خواب خروپف عجيبي به راه مي اندازد. مديريت زندان كه او را به علت اعتراض زندانيان در يك سلول انفرادي قرار داده بود هر روز مجبور بود او را براي درمان نزد سه دكترجداگانه بفرستد و برايش غذاي ويژه تهيه كند و داروهاي گرانقيمت بخرد و با كوچكترين تعللي هم با تهديد عبدل كه آشنا به قوانين است روبه رو مي شد. عبدل به اين سبب محكوم به زندان شده بود كه معادل يكصد وده هزار دلار از پول امانت موكلانش را برداشته بود و با آن زمين خريده بود كه معاملات زمين ناگهان راكد شد و سقوط كرد و راز او از پرده برون افتاد و انجمن ( كانون ) وكلا، پس از لغو پروانه، وي را به دادگاه تحويل داد و دادگاه او را محكوم كرد. عبدل پس از آزاد شدن گفته است كه مدير زندان به موقع اقدام كرد وگرنه زندان او ورشكست وي مي شد در نظر داشت دهها دادخواست غرامت بر ضد او تنظيم كند. ميراث فرهنگي والاتر از ماركسيسم . هانوي: رويتر از همايش دو روزه هفته گذشته زنان ويتنام به اين نتيجه رسيده است كه در اين كشور، در زمينه روابط خانواده، و وضعيت زن و مرد در جامعه، ميراث فرهنگي كنفوسيوس بر اصول ماركسيست - لنينيست فايق است و در اين مسابقه پيروزي با ميراث فرهنگي است. اصول ماركس و لنين پنج دهه پس از استقرار حكومت كمونيستي در هانوي، هنوز نتوانسته است حاكم بر روابط زن و مرد شود. ازدواج و طلاق در ويتنام هنوز تابع ميراث فرهنگي اين كشوراست و فرهنگ كنفوسيوس دراحراز مقامات اداري و سياسي، توجه بيشتري به مردها دارد و در اجلاس هفته گذشته نيز رئيس كانون زنان ويتنام به اين وضعيت اعتراف كرد و گفت كه زنان ويتنام نبايد به وضعيت زنان در كشورهاي ديگر (اروپايي و غرب ) توجه كنند و به مقايسه خود با آنها بپردازند. زيرا فرهنگ آنها با فرهنگ شرق متفاوت است و فرهنگ غرب چنان وضعيتي را ايجاب مي كند. پرداخت رشوه به مدير تلويزيون مصر. قاهره: يك دادگاه مصري حكم تعليق ممدوح ليثي مديرتوليد تلويزيون دولتي اين كشور را كه متهم به گرفتن رشوه از يك شاهزاده سعودي شده بود لغو با كرد لغو اين حكم اداري، ممدوح مي تواند به كار خود بازگردد. يك روزنامه قاهره نوشته بود كه يك شاهزاده سعودي به ممدوح ليثي يك مرسدس بنز هديه داده است كه هدف از مراعات آن، حال وي در برنامه هاي تلويزيوني بوده و بنابراين، اين خودرو نوعي رشوه است كه شاهزاده سعودي با دادن آن خواسته است نظر مساعد ممدوح را جلب كند. گزارش روزنامه، سبب شد كه مديريت تلويزيون حكم تعليق ممدوح را صادر كند. وي بر ضد اين حكم به دادگاه دادخواست داد و ثابت كرد كه درخواست اين هديه را نكرده بود و مساعدتي هم به شاهزاده سعودي نكرده است و درآمد 109 هزار دلاري او براي تهيه هرگونه اتومبيل كافي است و نياز به هديه و رشوه نداشته است. هواي آلوده شهرهاي بزرگ كشنده است . سانفرانسيسكو: پريروز دوگزارش در كنفرانس بين المللي بيماريهاي ريه مطرح شد كه به موجب آن هواي آلوده شهرهاكشنده است. اين دو هواي گزارش، آلوده شهرهاي بزرگ راعمدتا ناشي از سوختهاي فسيلي و دوداگزوز خودروها خوانده اند. يكي از دو گزارش تصريح دارد كه هواي آلوده شهرهاي مبتلايان بزرگ، به بيماري آسم راافزايش مي دهد و ممكن است باعث مرگ آنها شود. آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و مخصوصاشهرهاي واقع در مناطق كوهستاني بيماري هاي ريوي را تا 20 درصد افزايش مي دهد و تا 40 درصد كشنده مي كند. هواي آلوده بيماريهاي قلب و پوست را نيز افزايش و كيفيت زندگاني را كاهش مي دهد. هواي آلوده آتن به نقطه خطر رسيد . آتن - آسوشيتدپرس: آلودگي هواي شهر آتن پايتخت يونان به نقطه خطر رسيده است، زيرا ابري قهوه اي مركب از دود در آسمان اين شهر يك طشتك خطرناك به وجود آورده است. وزير محيط زيست يونان گفته است كه اين آلودگي در اين فصل از سال كه حرارت هواي آتن به 32 درجه سانتي گراد رسيده است عمدتا ناشي ازدي اكسيد نيتروژن Dioxide Nitrogen است كه از اگزوز اتومبيلها به ويژه اتومبيلهاي فرسوده و معيوب خارج مي شود. شهر 4 ميليوني آتن داراي يك ميليون اتومبيل است. به تصميم وزير محيط زيست يونان، از اين پس رفت وآمد اتومبيلها در شهر آتن، برحسب رقم آخر شماره هايشان بصورت متناوب (يك روز درميان ) شده است. يك نوع صادرات .مسكو: به گزارش رويتر، يكي از صادرات روسيه و پاره اي از كشورهاي عضو اتحاديه شوروي سابق و نيز كشورهاي شرق و جنوباروپا (بلوك پيمان ورشو سابق )به كشورهاي ديگرعروس است. مردها از سراسر جهان مخصوصاكشورهاي مرفه تر به اروپاي شرقي و روسيه مي روند و براي خود عروس انتخاب مي كنند و با خود به وطن مي برند. دليل اين كار كاهش شديد آمار ازدواج در اين كشورها و افزايش طلاق و نيز بدون شرط و هزينه بودن ازدواج در كشورهاي كمونيستي سابق است. عامل ديگر اين است كه اين عروسها به سن و سال داماد ايراد نمي گيرند و نه تنها تحصيلكرده و سفيدپوست و اروپائي هستند، بلكه در يك حرفه و فن هم مهارت كامل دارند و پس از مهاجرت با شوهرشان به كشور شوهر، داراي درآمدي بيش از او آنها مي شوند غالبا از ازدواج خود هم راضي هستند و تنها آن دسته بازنده اند كه به عنوان نه زوجه نامزد، به كشور ديگرمي روند. مردهاي خارجي كه وقت و حوصله پرسه زدن در روسيه وكشورهاي اروپاي شرقي راندارند، ماموريت همسريابي رابه بنگاههاي رسمي براي اين كارواگذار مي كنند و در عوض بايدپول بپردازند. عروسهاي مهاجر عمدتا جوان هستند و كمتر از 26 سال دارند.