Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760303-20227S1

Date of Document: 1997-05-24

در گفت وگو باهمشهري اعلام شد: مشكلات توليد و صدور مواد غذايي . سرويس اقتصادي: چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي و غذايي چهارشنبه در محل دائمي نمايشگاه ها در تهران شروع به كار كرد. خبرنگار ما ضمن ديداري از نمايشگاه با برخي شركت كنندگان در نمايشگاه گفت وگو كرد و مشكلات آنها را در زمينه توليد و صدور مواد غذايي جويا شد. يك توليدكننده خوراك دام كه بيش از 30 سال سابقه توليددارد به خبرنگار ما گفت: ظرفيت اسمي كارخانه اش توليد 600 تن انواع خوراك دام در روز است در حاليكه هم اكنون فقط با يك سوم ظرفيت يعني 200 تن در روز فعال است. دلايل اين امر وابستگي توليدات به واردات مواد اوليه خوراك دام است. در حال حاضر حدود 75 تا 80 درصد مواداوليه موردنياز كارخانه هاي خوراك دام از طريق واردات تهيه و تامين مي شود. توليدكنندگان بخش خصوصي نيز به دليل نداشتن تسهيلات لازم و كافي نمي توانند در واردات مواد اوليه خوراك دام موفق باشند. مواد اوليه مورد نياز توسط شركت توليد، تهيه و توزيع علوفه وارد مي شود كه از كيفيت خوبي برخوردار نيست. وي گفت: مواد اوليه خوراك دام شامل جو، ذرت، گندم وانواع كنجاله دانه هاي روغني است. در كشور ما علي رغم وجودزمين هاي مرغوب و قابل كشت و امكان توليد انواع محصولات كشاورزي فقط بين 20 تا 30 درصد مواد اوليه كارخانه هاي خوراك دام تامين مي شود. در حالي كه مي توان با حمايت ازكشاورزان ميزان توليدات داخلي را افزايش داد. همچنين باحمايت از واردكنندگان بخش خصوصي و تخصيص ارز مورد نيازكيفيت مواد اوليه وارداتي را بهبود بخشيد. يك توليدكننده فرآورده هاي گوشتي نيز در مورد تاثير شركت در نمايشگاه بين المللي محصولات كشاورزي و غذايي به خبرنگار ما گفت: شناساندن كالا به مردم و خريداران در بين صدها توليدكننده از اثرهاي مهم شركت در نمايشگاه است. ضمن آن كه، اين نمايشگاه فرصت مناسبي را براي معرفي كالا به شركت هاي خارجي و گرفتن سفارش خريد ايجاد مي كند. ما توانستيم سال گذشته چندين قرارداد فروش با كشورهاي قفقاز و تركمنستان از طريق حضور در نمايشگاه منعقد كنيم. وي افزود: البته شرط موفقيت در صادرات، بهبود پوشش و بسته بندي كالاها و محصولات غذايي است. كارخانه هاي داخلي ما در توليد پوشش هاي مناسب براي بسته بندي كالباس، سوسيس و غيره با مشكل مواجه اند و از تثبيت و تنوع رنگ پوشش برخوردار نيستند. يك توليدكننده ديگر فراورده هاي گوشتي نيز در اين مورد گفت: ايراني ها با فرهنگ صادرات آشنا نيستند و فقط به صادرات بدون توجه به كيفيت و خدمات پس از آن فكر مي كنند. ضرورت تداوم صادرات يك بار صادر كردن و يا حضور در بازارها به صورت مقطعي صادرات موفقي نيست و امكان حضور را در فرصت هاي بعد با مشكل مواجه صادرات مي كند موفق يعني حضور دائمي و توجه به كيفيت محصول و بسته بندي مناسب كه متاسفانه اين موارد رعايت نمي شود. استقبال كشورهاي آسياي مركزي نيز از كالاهاي ما به دليل مشكلات فعلي اين كشورهاست و آنها بدون توجه به كيفيت محصولات اقدام به خريد مي كنند. صادركنندگان ما قادر نبوده اند در بازارهاي اروپايي به خوبي توان توليد خود را نشان دهند. زيرا هم كيفيت محصولات و بسته بندي آنها و هم بالا بودن هزينه هاي توليد محصولات نسبت به ساير رقبا، امكان رقابت را محدود كرده است. يك شركت داخلي توليد محصولات شيري نيز به خبرنگار ماگفت: كمبود مواد اوليه آلومينيم براي بسته بندي محصولات ووابستگي به واردات پاكت شير از جمله مشكلات بخش توليد شير و فراورده هاي آن است. وي گفت: با مقايسه 2 سال برگزاري اين نمايشگاه مي توان به خوبي تنوع توليدات فراورده هاي شير شامل انواع كره پنير، و خامه را مشاهده كرد اما در بسته بندي آنها تغييري بوجود نيامده است. صنايع بسته بندي ما بسيار قديمي و فاقد قدرت رقابت با بسته بندي هاي محصولات خارجي است. با توسعه و بهبود صنعت بسته بندي حضور ايران در بازارهاي جهاني بسيار موفق تر خواهد شد. به عنوان مثال نه تنها در صنعت شير بلكه در بخش كشاورزي و دام مثل زعفران و پسته، خاويار وميگو نيز به دليل ضعف بسته بندي سود واقعي عايد صادركننده و توليدكننده داخلي نمي شود. وي همچنين افزود: دامداري هاي ما در اغلب استان ها به صورت سنتي و يا نيمه صنعتي فعال هستند و واحدهاي صنعتي هنوز جايگاهي ندارند. در حالي كه با توسعه اين واحدها هزينه هاي توليد شير بسيار كاهش مي يابد و ميزان توليد نيز افزايش مي يابد. مسئول يك شركت بسته بندي محصولات غذايي نيز گفت: يكي ازمشكلات عمده بخش بسته بندي تهيه مركب و رنگ خوراكي است و اين صنعت در كشور ما هنوز توسعه نيافته است. همچنين تامين مواد اوليه شامل مقوا و كاغذ بسيار مشكل است زيرا توليدكننده داخلي مي خواهد با هزينه كمتر به بسته بندي محصولات خود بپردازد در حالي كه يك محصول با بسته بندي عالي در بازاريابي بسيار اهميت به دارد اين دليل ما مجبوريم باتوجه به درخواست توليدكنندگان محصولات غذايي از مواد اوليه ارزان تر و با كيفيت پايين تر استفاده كنيم. هزينه بسته بندي تنها حدود يك دهم كل هزينه توليد را دربر مي گيرد. اما با اين حال از سوي توليدكنندگان خيلي موردتوجه قرار نمي گيرد.