Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760303-20224S1

Date of Document: 1997-05-24

تفاوت ديدگاه زنان و مردان در روابط زناشويي سرشت مردها اينگونه است كه زماني به همسرشان خدمت كنند كه از آنان تقاضا شود، مردها خودكفا بودن را دوست دارند، مردها معمولا تقاضاي كمك نمي كنند مگر در مواقع خيلي ضروري. بسياري از زوجها به اشتباه گمان مي كنند كه ناتواني آنهادر برقراري ارتباط موفق و دوستانه ناشي از آن است كه آنهايكديگر را به اندازه كافي دوست ندارند. مطمئنا دوست داشتن نقش مهمي بازي مي كند اما مهارت در برقراري ارتباط، مهم تر است. مقدمتا بايد توجه داشت كه در تمام اديان به خودشناسي تاكيد فراوان شده و در فرهنگ اسلامي خودشناسي را همان خداشناسي بيان كرده اند. با توجه به اينكه تمام مخلوقات خداوند، ذراتي از وجود باريتعالي است و نيز با توجه به اينكه ما انسانها (مردها و زنها ) در زندگي مكمل همديگر هستيم و جدا از هم زندگي بي معني و ناقص است، آيا يكي از اشكال بامعني و زيباي خداشناسي و خودشناسي اين نيست كه مرد و زن با شناخت بيشتر روح و تفكر و انديشه يكديگر يكي بشوند و اين يكي شده به نظر شما يكي از راههاي نزديك و كامل رسيدن به توحيد؟ نيست با قبول اين مقدمه شروع و زندگي زناشويي براي يك مرد و زن صرف نظر از مسائل جنسي و فيزيولوژيك، با زمينه هاي متفاوت از نظر فرهنگي، احساسي و تفكري، براي ديگران كاري بس مشكل و پيچيده است. اگر ازدواج يك زوج را به عنوان حركت به سوي يك هدف درنظر بگيريم، نهايت هدف يكي شده هر دوي آنها مي باشد. يعني حركت به سوي رستگاري و كيمياي سعادت. چگونه و با چه؟ انگيزه اي مي توان به اين سعادت و؟ رستگاري رسيد الف - چگونه: يعني اينكه مرد و زن بايد از خود مايه بگذارند، زحمت بكشند تا به يك شناخت معقول در تمام زمينه هاي احساسي، تفكري و روابط اجتماعي طرف مقابل برسند و به همين شكل حركت كنند تا روابط زناشويي و اجتماعي و را به حد اعلاي خود برسانند. ب - با چه؟ نيرويي با انگيزه عشق - عشق؟ واقعي عشق واقعي عشقي است بدون چشمداشت كه هدف نهايت است. عشقي است پاك و منزه، عشقي است كه سلامت خود و خانواده را در روابط صحيح و سالم جامعه پيدا مي كند، عشقي كه خوشبختي خود را در خوشبختي جامعه پيدا مي كند و الاآخر. و اما يكي از راههاي دستيابي به اين وحدت و ممانعت ازاختلافات زناشويي، شناخت بيشتر تفاوت هاي ذهني و احساسي و برخوردي زنان و مردان مي باشد، حال ببينيم تفاوت ذهنيت مردان و زنان در روابط زناشويي و اجتماعي در؟ كجاست مردها اكثرا به اشتباه گمان مي كنند با كار بيشتر و تامين زندگي بهتر به همسر و خانواده، خدمت بيشتري مي كنند و يا ممكن است گمان كنند اگر يك اتومبيل براي همسرشان بخرند امتياز قابل ملاحظه اي براي خود جمع كرده اند، بنابراين اگر كار كوچكي براي زنشان انجام دهند، مثلا هديه يك شاخه گل امتياز قابل ملاحظه اي بدست؟ نمي آورند با اين ذهنيت مرد گمان مي كند كه با پرداختن به كارهايي مهم براي زنش وظيفه خود را به بهترين شكل انجام داده. اما اين فرمول موثر واقع نمي شود، زيرا زنها درباره امتياز گرفتن و امتياز دادن ذهنيت متفاوتي دارند. براي زنها هر اقدام محبت آميز شوهر تنها يك امتياز براي او مي آورد، به عبارت ديگر هر هديه ارزش واحدي دارد. در نتيجه پس از مدتها گمراهي و سردرگمي مرد در رابطه با عدم شناخت زنش به اين نتيجه مي رسد كه دريافت اقدامات جزيي براي زنش، به همان اندازه كارهاي خيلي بزرگ براي او اهميت در دارد نتيجه براي زنها، توجه همسرشان نسبت به آنها بيش از درآمد كلان وي اهميت دارد. نقش مهم خدمات جزيي مرد براي زن: مرد براي راضي كردن همسرش بايد نياز زماني و مكاني او را بداند و به او توجه نمايد. زن براي اينكه احساس كند شوهرش او را دوست دارد بايد از ناحيه همسرش بارها و بارها مورد محبت قرار گيرد. در اين مطلب براي مرد بسيار دشوار است. برخي از اين كارهاي بسيار كوچك يا اثري بسيار شگرف جهت جلب علاقه همسر به قرار زير است: ـ 1وقتي از منزل خارج مي شويد با احساسات تمام صميمانه ازاو خداحافظي نماييد. ـ 2وقتي از خانه بيرون مي رويد از او بپرسيد آيا چيزي لازم ندارد براي او بخريد. ـ 3از محل كار خود حداقل يك بار در روز به او زنگ بزنيد وحالش را بپرسيد و اگر اتفاقي جالب برايتان افتاده براي اوهم تعريف كنيد و محبت خود را به او ابراز كنيد. ـ 4اگر براي انجام كاري از شهر خارج مي شويد به او زنگ بزنيد و مقصد خود را به او اطلاع دهيد. ـ 5به مناسبت هاي ويژه گهگاهي بدون دليل مشخص به او شاخه گلي هديه نماييد. ـ 6زماني كه همسرتان خسته به نظر مي رسد اگر شام تهيه نشده خود اقدام به تهيه آن نماييد. ـ 7هميشه به حالت چهره و طرز لباس پوشيدنش و نيز تغييرات در آرايش او را مورد توجه قرار داده و از او تعريف كنيد. ـ 8اگر ناراحت است به احساساتش بها دهيد و اگر خسته است در كارهاي خانه به او كمك كنيد و با او به مهرباني حرف بزنيد. ـ 9اگر مي بينيد كه دير به منزل مي رسيد حتما قبلا او را در جريان بگذاريد. ـ 10وقتي با شما حرف مي زند مجله يا روزنامه را به كناري بگذاريد و تلويزيون را خاموش كنيد و همه توجه خود را بانگاه كردن به چشمهاي او و گوش كرده به حرفهايش معطوف نماييدـ 110در بهداشت شخصي نسبت به خود توجه كنيد و با قامتي آراسته و تميز با او روبه رو شويد و حتما روزي چند بار علاقه خود را به او ابراز كنيد. ـ 12براي لباس پوشيدنش زمان كافي در نظر بگيريد و هيچوقت او را از نظر زمان تحت فشار قرار ندهيد. ـ 13در جمع به جاي ديگران بيشتر به او توجه كنيد. ـ 14او را مهمتر از بچه ها در نظر بگيريد. بگذاريد فرزندان بدانند كه شما با مادرشان چگونه رفتار مي كنيد. ـ 15اگر مقاله جالبي در روزنامه پيدا كرديد كه مورد توجه همسرتان است آن را جدا كرده براي همسرتان بخوانيد. ـ 16هر مدتي در شستن ظرفهاي آشپزخانه به او كمك كنيد. ـ 17از دست پخت او تعريف كنيد. ـ 18اگر از شما در مورد غذاي مورد علاقه تان سوال مي كند حتمايك يا دو نوع غذاي مورد علاقه خودتان را بيان كنيد. ـ 19در طول يك شبانه روز يا حداقل هفته اي دو سه بار در زمان مشخصي با هم تنها باشيد و درباره موضوعات مورد علاقه طرفين صحبت كنيد و پياده روي نماييد. ـ 20به او بگوييد وقتي از او دور مي شويد واقعا دلتان برايش تنگ مي شود. براي اينكه مردها بدانند در روابط زناشويي خود با همسرشان با انجام كارهاي جزيي، تا چه اندازه نقش داشته اند، اين بيست مورد را بري همسر خود بخوانند تا همسرشان به آن نمره مثبت يا منفي بدهد و بدين نحو خود را بيازمايند. نتايج انجام كارهاي جزئي: به راستي وقتي مردي براي همسرش كارهاي جزئي اما متعدد انجام مي دهد انگار معجزه اي به وقوع مي پيوندد. زن مي داند كه شوهرش او را دوست دارد و همچنين سبب مي شود زن قابل اعتمادتر و دوست داشتني تر به نظر برسد. اصولا انجام كارهاي جزيي براي زن و مرد التيام بخش است. درواقع اين اقدامات جزئي، رنجشهاي زنش را التيام مي بخشد، درنتيجه مرد خود را موجود قدرتمند، مثبت و موثر دراين مي بيند شرايط زن و مرد هر دو به خواسته هاي خود مي رسند، در اينجا زن هم بايد متقابلا از اين اقدامات شوهرش سپاسگزاري نمايد. زن با يك تبسم و با يك تشكر مي تواند شوهرش را آگاه سازد كه قدر خدمات او را مي داند و با اين اعمال به تدريج عشق بيش از پيش ميان زن و شوهر ابعاد وسيع تري پيدا مي كند. نكته ديگر اينكه مردها وقتي فهميدند كه زن و ساير افرادخانواده چه نيازي به او دارند، متوجه اهميت توجه بيشتر به زن و اعضاي خانواده مي شوند، و متقابلا خود نيز بيش از پيش در مورد مهر و محبت قرار زنها مي گيرند بايد بدانند اگر بخواهند به همسرشان انگيزه اي بدهند تا بيشتر از خود مايه بگذارد، به آرامي از درخواست خدمات اضافي خودداري كنند. بگذارند كه شوهرشان براي آنها كارهاي جزئي انجام دهد و با حمايت از مردها او را به انجام اين كار تشويق نمايند. وقتي خواسته شما و برآورده مي شود سپاسگزار باشيد. مردها زماني به همسرشان خدمت مي كنند كه از آنان تقاضا شود (و اين سرشت مردها است ) مردها خودكفا بودن را دوست دارند، مردها معمولا تقاضاي كمك نمي كنند مگر در مواقع خيلي ضروري. اما زنها برخلاف مردها، منتظر تقاضاي كمك از جانب آنهانمي مانند آنها هر چه همسرشان را بيشتر دوست داشته بيشتر باشند، به او خدمت مي كنند. نكته ديگر اينكه زنها بايد به خاطر داشته باشند كه مرد مي خواهد بداند، در چه زماني و چگونه از خود بيشتر مايه بگذارد. او منتظر مي ماند تا از وي خواسته مرد بشود زماني به پاسخ مي رسد كه زن از او تقاضاي بيشتري بكند. مردها هم بايد در نظر داشته باشند كه زن از روي غريزه وقتي حمايتي مي خواهد آن را تقاضا نمي كند، به جاي آن زن انتظار دارد اگر او را دوست داريد اين حمايت را خودبه خود از او به عمل آوريد. نتيجتا زنها و مردها با توجه به سرشتشان هر دو منتظردرخواست يكديگر مي شوند. وقتي مردي در شرايط روحي بدي بسر مي برد، اگر همسرش رفتار او را تندبادي گذرا و كم دوام تصور كند مرد پس از عبور از تندباد به اين دليل كه همسرش انتقاد و شكايتي نداشته است در صدد تغيير او برنيامده است، به همسرش پاداشي ارزشمند مي دهد. اما اگر زن برعكس، سعي كند تندباد را متوقف سازد مشكلات عديده اي به وجود مي آيد و ضمن آن مرد زن را به دخالت بيجا در كارش متهم مي سازد. آگاهي از اين مطلب براي اكثر زنها بسيار موثر است. توضيح اينكه اصولا در طبيعت زنها از تندباد اثري نيست. هرگاه زني ناراحت مي شود همه هم جنسان آنها درگير مي شوند و سعي مي كنند با طرح سوالاتي مختلف از علت ناراحتي او مطلع شوند. چند نكته در روابط زناشويي ـ 1منبع مهم ارضاي عاطفي مرد واكنش محبت آميزي است كه همسرش در قبال رفتار او نشان مي دهد. ـ 2راز ارضاي مرد اين است كه زنها بياموزند به كمك احساسات خود و نه لزوما با خدماتي كه ارائه مي دهند به او محبت كنند. ـ 3اگر زن احساس كند به او توجه نمي شود و اگر احساس كنداو را نمي فهمند و به خواسته هايش بها نمي دهند، نمي تواند عشقي را تجربه كند و بعيد نيست كه رنجشهاي او بيشتر شود. ـ 4وقتي زني احساسات محبت آميز همسرش را درك نكند مجبوراست كه انرژي خود را مستقيما صرف التيام احساسات منفي مانند (رنجش ـ احساس اجحاف ـ مورد توجه نبودن ) كند وزمطمئنا كار بيشتري صورت نخواهد داد. ـ 5وقتي زني ناراحت است مي خواهد كه سخن او را بشنوند و اورا درك بدون كنند توجه به نيازهاي متفاوت زن و مرد، مردمتحير مي ماند كه چرا تلاشهاي او به جايي نمي رسد. ـ 6مرد مي تواند با محبت به سخنان همسرش گوش دهد. ـ 7زن بايد بتواند احساسات خود را به طرز دوستانه ومحبت آميز مطرح نمايد. محمدعلي هدايتي فر برداشتي از كتاب: مردان مريخي، زنان ونوس