Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760231-20199S1

Date of Document: 1997-05-21

نتيجه انتخابات هر چه باشد براي انقلاب و اسلام مبارك و مقوم است غلامحسين كرباسچي عضو گروه جمعي از كارگزاران سازندگي درگفتگويي ديدگاههاي خود را درباره وضعيت و فضاي تبليغات انتخابات رياست جمهوري و همچنين اتهامات مطرح شده عليه روزنامه هاي همشهري و آفتابگردان تشريح كرد. متن گفتگو را در زيرمي خوانيد: س - وضعيت انتخابات وجهت گيريها را چگونه؟ ارزيابي مي كنيد .ج - خوشبختانه با رهنمودهاي مقام معظم رهبري و احساس مسئوليت عمومي جامعه پرشورترين انتخابات رياست جمهوري را در كشور داريم تجربه مي كنيم و يك خيزش عمومي براي حضور در صحنه سياسي انتخابات ميهن اسلامي احساس مي شود، همه اين حركت به يمن تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و ساير شخصيتهاي مذهبي و سياسي كشور جهت حضور مردم در صحنه و نااميد كردن دشمنان انقلاب كه با ترويج نااميدي و ياس در مردم مي خواهند به غرائض پليد خود برسند شكل گرفته اگر بتوانيم با آرامش و ايجاد اعتمادي متقن اين مرحله را به پايان برسانيم، نتيجه انتخابات هر چه باشد براي انقلاب و اسلام و مردم مبارك و مقوم است. س - شما چه پيش بيني از نتيجه انتخابات؟ داريد ج - واقعيت اين است كه خيلي پيش بيني ساده نيست ولي در مجموع از گزارشها و نظرسنجي هاي گوناگون كه توسط ارگانهاي مختلف و با گرايشهاي گوناگون صورت گرفته من فكر مي كنم اگر مردم احساس مشاركت يكپارچه داشته باشند و حداقل در سقف تعداد شركت كنندگان در انتخابات دوره پنجم مجلس حداقل 25 ميليون نفر از مردم را بتوانيم به پاي صندوقها بياوريم در دوره اول نتيجه روشني خواهيم داشت. س - فضاي تبليغات و مسائلي كه در حول و حوش انتخابات است در روزهاي آخر خيلي معمولا تند مي شود براي همه طرفها، بخصوص كارگزاران و شخص شما اين روزها جو شايعات و فضاي تبليغاتي سنگين است، شما چه ؟ مي گوئيد . ج - بخشي از مسئله اجتنابناپذير است بهرحال درانتخابات بخصوص وقتي رقابت جدي است همه تلاش مي كنند كاري انجام دهند و بنوعي نظرهاي مردم را از ديگران كه جاذبه دارند و حرفي براي گفتن دارند بسوي خود جلب كنند كساني كه نمي توانند جاذبه اي در گفتار و رفتار گذشته خود به مردم نشان دهند علي القاعده به عيبجوئي و تخريب ديگران مي پردازند تا از جو بدبيني و انحراف اذهان از ديگران چيزي براي خود كسب كنند ولي معمولا ديده ايم كه اين روشها نتيجه عكس دارد و اگر چه ممكن است برخي افراد تحت تاثير قرار بگيرند ولي وجدان عمومي جامعه معمولا از اين رفتارها نتيجه عكس مي گيرند. مردم به نظر من خوب تشخيص مي دهند چه كسي حرف مي زند و چه كسي كار مي كند. كي نقاط ضعف بيشتري ؟ دارد و كي بيشتر قانون را رعايت؟ مي كند من فكر مي كنم حداقل دوستان سياسي ما خوب است از تجربه هاي گذشته و همين انتخابات اين را بفهمند كه مردم را نمي شود گول زد و وجدان عمومي جامعه ناظر بر كارهاي ماست نمي شود با تخريب ديگران خودمان را خوب جلوه بدهيم. اولين سئوال مردم از ما اين خواهد بود كه خوب حالا همه؟ بد ولي شما چه هنري؟ داريد شما تا بحال چه؟ كرده ايد چه كاري براي مردم انجام؟ داده ايد كدام مشكل را حل؟ كرده ايد اگر نتوانيم در اين زمينه حرفي براي مردم بزنيم گمان مي كنم نتيجه خوبي از تخريب ديگران عايد ما نخواهد شد. توصيه من به رقبا اين است كه حرمتها را نگه داريد و بگونه اي صحبت نكنيم كه فردا نتوانيم روي يكديگر را ببينيم، روايتي داريم كه مي گويدبا هر كسي خواستي دشمني كني، آنقدر جلو برو كه اگر يك روز دوست شدي بتواني در صورتش نگاه كني. حال بحث دشمن انشاءالله در بين نيست ولي بالاخره رقابت هم بايد طوري باشد كه بعدا رقبا بتوانند در كنار هم به كشور خدمت كنند. جمعي از كارگزاران در طول فعاليت سياسي خود همواره براين نكته اصرار داشته و جزتبليغ ايده ها و افكار خود بكاري نپرداخته و اعتقاد به عمليات به اصطلاح جنگ رواني كاري نداشته، كه متاسفانه گاهي ديده مي شود براي بكرسي نشاندن اهداف خاص، بعضي آنچنان جوي مي سازندو آسمان و زمين را تيره وتار ودنيا را مملو از توطئه وخطرناك جلوه مي دهند كه قدرت تفكر و انديشه را از هر كسي بگيرند و در يك حالت رواني واحساس خطر قدرت تصميم آزاد وعاقلانه را سلب كنند. س - آخرين سئوال در مورد كارشخص شما در انتخابات ومسائلي كه در مورد روزنامه هاي همشهري و آفتابگردان و روزهفتم مطرح بوده توضيح ؟ دهيد ج - بهرحال همه در حالت تلاش و كار و فعاليت هستيم، سعي هم مي كنيم از امكاناتي كه دراختيار اشخاص است تا آنجا كه قانون اجازه مي دهد براي فعاليتهاي سياسي استفاده طبيعي كنيم، است همه بايد به قانون احترام بگذاريم و اگر جائي خلافي صورت گرفته تسليم حكم قانون باشيم، ولي مهم اين است كه اگر بخشنامه و دستورالعملي از مراجع ذيصلاح صادر مي شود براي همه يكسان باشد خوب در مورد برخي روزنامه ها دستورالعمل صادر شد و حتي شكايتي از روزنامه همشهري مطرح شد كه خوشبختانه بعدا تبرئه شد ولي همان تخلفات را بعدا ما ديديم بصورت مكرر و عديده توسط برخي از روزنامه هاي ديگر انجام گرفت ولي اصلا اعتراضي صورت نگرفت! خوب شايد توضيحي داشته باشندكه لااقل تا اين لحظه بنده نفهميدم در مورد آنچه تاكنون دررسانه ها مطرح شده تاكنون هيچ حكم قطعي در مورد هيچ يك ازروزنامه هاي همشهري آفتابگردان وروز هفتم صادر نشده و آنچه تاكنون توسط مراجع قضائي صادرشده طبق صريح خود حكم قابل تجديدنظر است و ما پيگيريهاي قانوني خود را براي رفع ابهامات و تبرئه از اتهامات ياد شده داريم انجام متاسفانه مي دهيم، در مورد حكم روزنامه آفتابگردان قبل از قطعيت وزارت حكم، ارشاد اقدامي كرده كه من فكر نمي كنم مبناي قانوني داشته باشد و بيشتر بخاطر جهت گيريهاي سياسي روزنامه بوده، اين مسئله را هم ما از طرق قانوني پيگيري كرده ايم اميدواريم نتيجه آنچه حق است عايد شود.