Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760231-20145S1

Date of Document: 1997-05-21

برنامه ريزي براي جوانان كشور يك نياز ضروري است جمعيت جوان ايران، نيازها و آينده داشتن درك درستي از خواستهاي نخستين جوانان، اصل براي دستيابي به يك برنامه ريزي اساسي به منظور تامين اين خواستهاست جمعيت كشور ما جوان است و براساس تازه ترين آمارها بيش از 20 ميليون نفر از جمعيت كنوني ايران را جوان هاي زير 20 سال تشكيل مي دهند. اين ساختار جمعيت، محتاج برنامه ريزي هاي اساسي و دقيق است. در كشورهايي كه نرخ رشد جمعيت ثابت مانده، برنامه ريزي اصلي متوجه بازنشستگان و افراد كهنسال است، اما در ايران ضمن توجه لازم به حقوق و نيازهاي بازنشستگان و افراد كهنسال، بايد به نيازهاي بدنه اصلي جمعيت كه نسل جوان مي باشد، عنايت ويژه مبذول داشت. موقعيت سني، غرايز و خواست هاي نسل جوان ايجاب مي كند كه مسئولان با در نظر گرفتن حساسيت هاي اين دوره سني، با انعطاف كافي، جوانان را به سوي اهدافي كه ايمان، سلامتي، شادابي، آگاهي و توانمندي آنها را براي آينده ميهن اسلامي ما تضمين مي كند، رهنمون شوند. ايجاد زمينه هاي اشتغال، تامين نيازهاي ورزشي، تفريحي سالم و در نهايت، كمك به جوانان براي ازدواج و تشكيل خانواده چارچوب اصلي يك برنامه ريزي موفق براي اين نسل خواهدبود. گزارش حاضر را به همين موضوع اختصاص داده ايم. در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامي درس مي خوانم. وقتم را طوري تنظيم كرده ام كه هم كار كنم و هم درس بخوانم. چون پدرم كه كارمند شركت دخانيات است، نمي تواند علاوه برهزينه تحصيل سه فرزند ديگرش كه در دوره راهنمايي و دبيرستان درس مي خوانند، شهريه دانشگاه من را نيز بدهد. بنابر اين خودم كارمي كنم تا باري از روي دوش خانواده به بردارم، نظر من شهريه گران دانشگاه يكي از عواملي است كه جوانان علاقه مند به تحصيل نتوانند، به تحصيلات خود ادامه بدهند، البته خود من خيلي طرفدار اين نيستم كه همه بروند دانشگاه، امااز آنطرف بايد امكان كافي براي شغل و حرفه جديد باشد. ف - س دانشجوي دانشگاه آزاد ادامه مي دهد: مملكت در دوران سازندگي به نيروهاي متخصص احتياج زيادي دارد، اما امثال ما چگونه بايد اين تخصص ها را ياد بگيرند. بايد مراكزي باشد كه تخصص هاي لازم را به ما ياد بدهد تا نياز به اين نباشد كه همه به دانشگاه رو بياورند. به گفته كارشناسان، جاذبه تحصيلات عالي و دانشگاه، از گذشته هاي دورتر به صورت يكي از هدف هاي اصلي جوانان درآمده است عليرغم آنكه امروزه شمار زيادي از دانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بيكار و در جستجوي كار مي باشند. به نظر مي رسد كه شغل ها و حرفه هايي كه نياز به تحصيلات دانشگاهي ندارد، هنوز بدرستي در جامعه ارزشيابي نشده و به عنوان يك ارزش جا نيفتاده است. توجه اساسي به اين بخش مهم از زمينه هاي اشتغال در كشور مي تواند يكي از بغرنج ترين مسايل جوانان را حل كند. زهرا - م دانشجوي دانشگاه تهران مي گويد: داشتن درك درستي از نيازهاي عاطفي و احساسي جوانان در كشوري كه بيشتر جمعيت آن را جوانان تشكيل مي دهند، ضروري است. اين كمبود گاهي از سطح خانواده تا جامعه احساس مي شود. اينكه پي درپي به جوان گفته شود كه اين كار را انجام بده و آن كار را انجام نده، شيوه درست زندگي وتوانايي براي اداره كردن خانواده را به اوياد نمي دهد. اگر با توجه به زمينه هاي استعداد، احساسي و عواطف جوان به او كمك شود كه راهش را به طور اصولي و سالم در زندگي پيدا كند، ما را بيشتر به هدف نزديك مي كند. م. دهشيري كارمند شركت خصوصي و 22 ساله مي گويد: مهم اين است كه جوان جايي را براي بيان درد دل هاي خود بيابد. متاسفانه در بسياري از خانواده ها روابط بزرگترها با جوانان به صورتي شكل مي گيرد كه به قول معروف بسيار خشك و رسمي است و جوان فرصت آن را نمي يابد كه حرف ها و مشكلاتش را با بزرگترها در ميان او بگذارد ناچار است، نقش بازي كند و به تظاهر روي بياورد. همه پدرها و مادرها روزي خودنوجوان و جوان بوده اند با مطالعه گذشته هامي توانند درك بهتري از جوانان داشته تازه باشند، بايد تفاوت بينش، شرايط و موقعيت زمانه را در مورد نسل ها در نظر گرفت. يك مربي پرورشي مي گويد: اگر خانواده هازمينه مناسبي براي گفت وگو با فرزندان خودفراهم نكنند، موجبات سرخوردگي آنها را فراهم مي سازند. جوانان نياز دارند، مشكلات خود را از طريق گفت وگو با پدر، مادر يا مربيان خود در ميان به بگذارند همين دليل، كمك و مشاوره با جوانان به عنوان يك سنت نيكو در فرهنگ ديني و ملي ما جاي ويژه اي دارد. اما اگر اين كمك و راهنمايي را در چارچوب تنگ نصايح خشك و عتابآميز انجام دهيد نتيجه موثري به همراه نخواهد داشت و باعث رويگرداني جوانان از هرگونه كمك خواهي خواهد شد. جوان امروز، پركارتر، پوياتر و پرانديشه تراز گذشته اگر است قبل از اين هدف و آينده براي نسل جوان جامعه درس بود و مدرك و بعد يافتن كاري فراخور حال و زندگي خانوادگي، جوانان امروز شرايط جديدي پيدا كرده اند و در كنار افزايش تلاشها و خلاقيتها و سازندگيها، به تدريج قشري از جوانها پيدا شده است كه به دنبال درآمد بيشتر، شناخت بيشتر و برآورده شدن روياهاي فراوان است. نگاهي به دوروبر، زندگي در شهرهاي بزرگ، به ويژه تهران از نظردورنشينان مركز، حال و هوايي ديگر را نشان مي دهد. برخي دنبال درآمد بيشتر و موفقيت هاي بيشترند. حالا ديگر درس خواندن و كسب مدرك به تنهايي مشكل گشا نيست، در مسابقه كسب موفقيت از همه جور تجربه اي استفاده مي كنند. روياها ودرآمدهاي بالا را نشان گرفته اند.. آنهايي نمونه ها، كه براي رسيدن به پول و پله و پس اندازدر سالهاي اخير با هر مصيبتي راهي ژاپن مي شدندتا با انجام سخت ترين و حتي پر مشغله ترين كارهابه درآمدهاي ارزي بيشتري برسند. تا چندي قبل تعدادي جوانهاي آماده ازدواجي، از خانواده عروس يك مرخصي شش ماهه يا يكساله مي گرفتندتا با پرواز به آن سوي آبها مدتي معين را روز و شب نداشته باشند، مثل ماشين كار كنند، ازكارهاي بسته بندي و جابجايي آهن و سنگ و زباله گرفته، تا كارهاي دشوار ديگر از قبيل، حضور درانبارهاي كالا و خدمات، زمين شويي و شيشه شويي در طبقات بالاي ساختمانها و نظاير آن تابتوانند با كسب پول هرچه بيشتر، در وطن خانه اي بخرند، مغازه اي اجاره كنند و به كار آبرومندانه اي بپردازند و بعد هنگام زندگي زناشوئي آن روزهاي بيكاري و سخت را به خاطره ها بسپرند. آن سوي قضيه سرازير شدن نوجوانان و جوانان از شهرهاي دور و نزديك به شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران است. جوان، درخت تنومند آينده دكتر محمدعلي جزايري كه زمينه هاي استادي دانشگاه و بررسي و تحقيق هاي مربوط به جوانان و جامعه را تجربه كرده حرف ديگري مي زند. - جامعه ما يك جامعه جوان است و جوان يعني درختي كه اگر خوب به آن رسيده باشي پا گرفته، شاداب است و درخت تنومند آينده خواهد مسئله بود مهم بهايي است كه بايد به اين نسل پويا و هميشه در تكاپو داد و لزوما نبايد توقع داشته باشيم از او فقط بعنوان يك دايره المعارف و شكل دهنده خواسته هاي خانواده اش ياد كنيم. همانطور كه در رشته هاي مربوط به پزشكي و درمان به حد اشباع رسيده ايم، بايد زمينه هاي صنعت، كشاورزي و ديگر مشاغل اجتماعي را توسط آنان تقويت كنيم، اصولا ديگر دوران تصميم گيري هاي ما بزرگ ترها براي آنان بسرآمده، چنانكه مي بينيم بسياري از جوانان در حرفه هاي گوناگون جامعه بطور خودجوش وارد شده و بطور دايم در حال سازندگي و بازسازي و ارائه حركت هاي جديد هستند، اگر جوانان موفق در المپيادهاي مختلف را داريم و جواناني كه در كار ورزش قدم هاي موثر و بزرگي برداشته اند، در عوض بسياري را هم داريم كه بخاطر زندگي آينده شان در كارهاي موفق و اقتصادي هم قدم برداشته اند، تنها مسئله اصلي شناخت شعر معروف نابرده رنج گنج ميسر نمي شود، مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد در همه مراحل زندگي آنانست، جوان امروز متكي به كار و بازو و انديشه سازنده است و حالا اگر بعضي ها راه به غلط مي روند، حتما ضربه پذير خواهند بود، فقط اين مي ماند كه آيا ما در حد لازم و كافي براي جوانان كار كرده ايم...! و اگر نكرده ايم تا دير نشده قدم هاي لازم را برداريم. يادمان باشد نسل جوان امروز، به همه چيز صادقانه نگاه مي كند و ما در هيچ جامعه ديگري نمونه آنها را فراوان نمي بينيم، فقط بايد كه هدايت شوند و مسايل بغرنجي مثل مسكن و كار و ازدواج با يك برنامه ريزي درست به سرانجامي درست و راهگشا برسند... و راستي كه اگر جوان امروز نسبت به گذشته از امكانات و آسايش و خوشبختي نسبي برخوردار است در عوض مشكل مسكن، درآمد كافي براي يك زندگي و بالاتر از همه آمادگي تشكيل خانواده به دليل شرايط فعلي آزار دهنده است. بايد كه دستي از آستين تصميم و از خودگذشتگي بيرون آيد تا جوان امروز، مرد موفق فرداي جامعه و خانواده و زندگي باشد. ادامه دارد