Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760231-20127S1

Date of Document: 1997-05-21

برده داري زنان به سبك جديد در لبنان . واحد رسانه هاي خارجي همشهري -. زنان سريلانكايي كه به اميد كار شرافتمندانه و درآمد مناسب راهي كشورهاي خاورميانه همچون لبنان مي شوند، از حقوق شغلي قانوني خود محروم مي شوند. اغلب روياي آنان به كابوس بزرگ بدل مي شود. به گزارش تلويزيون اخيرا سي ان ان حدود 60 زن سريلانكايي كه مورد بدرفتاري كارفرمايان لبناني خود قرار گرفته بودند، در پناهگاهي موقت در بيرون كنسولگري سريلانكا در بيروت اسكان يافتند. در يك مورد زني كه به علت سهل انگاري در انجام كارهاي خانگي به مدت 5 روز در داخل حمام خانه كارفرما حبس شده بود، از آنجا گريخت ولي به هنگام فرار از پله ها افتاد ودستش شكست. تجربه اين زن كمابيش همچون تجارب ديگر زنان سريلانكايي است كه درخانه هاي ثروتمندان لبناني كلفتي مي كنند. برخي از آنان حتي مورد تجاوز قرار مي گيرند. يكي از فعالان احقاق حقوق اين زنان مي گويد: وقتي خانواده اي براي استخدام كلفت به موسسه كاريابي مراجعه مي كند و دو هزار دلار مي پردازد، تصور مي كند كلفت يادشده را خريده است و به مانند يك كالا با آن برخورد مي كند. درحال حاضر، حدود يك صدوبيست هزار كلفت اهل آفريقا يا آسيا در لبنان كار مي كنند كه بيشترشان سريلانكايي هستند. موسسات كاريابي در سريلانكا ترتيب آمدن آنان را به اين كشور مي دهند. اين كار رونق بسياري دارد و موسسات مزبور رقابت تنگاتنگي با هم دارند و در اين ميان فساد وارتشاء بسيار رايج است. فعالان حقوق كلفتها مي گويند چنين برخوردي با زنان نوعي برده داري جديد محسوب مي شود. يكي از آنان گفت: لبنانيها ازنسل فنيقيهاي باستان هستند كه بازرگان بودند و از جمله برده داد و ستد مي كردند. امروز يك بار ديگر لبنانيها برده وارد مي كنند. با اين زنان مانند حيوان برخورد مي شود، هرچند كه حيوانات انجمنهايي براي دفاع از حقوق خود دارند، ولي اين زنان از چنين تشكلهايي محروم هستند. خانواده هايي كه بخواهند كلفت استخدام كنند ابتدا بايددلار 1600 به موسسه مربوط بپردازند كه صدور پروانه كار و يافتن شخص مناسب را ترتيب مي دهد. البته شماري از كلفتهايي كه ازاين طريق در لبنان استخدام مي شوند، از رفتار كارفرماي خود ابراز رضايت مي كنند. متوسط درآمد اين قبيل كلفتها معادل حدود صد دلار در ماه است. معمولا حقوق سه ماه اولين نصيب موسسه كاريابي در سريلانكامي شود كه شغل را يافته بود. برخي كارشناسان حقوقي مي گويند ابزارهاي قانوني لازم براي مبارزه با بهره كشي از كلفتها وجود دارد ولي به خوبي از آن استفاده نمي شود و دولت مي تواند در اين ميان نقش مهمي داشته باشد. هنوز هزاران زن ديگر هستند كه مايل اند در خانه ثروتمندان خاورميانه اي كلفتي كنند. عرضه بسيار بيش از تقاضاست. بعيدبه نظر مي رسد به زودي بدرفتاري با كلفتها جاي خود را به رعايت حقوق آنان به عنوان افراد شاغل بدهد.