Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760231-20126S1

Date of Document: 1997-05-21

قاچاق موادمخدر و دستگيري قاچاقچيان در فرانسه روبه افزايش است . سرويس اجتماعي -وزير كشور فرانسه اعلام كرد: مصرف مواد مخدر، دستگيري قاچاقچيان و ضبط مواد مخدر در فرانسه در سال 1996 روبه افزايش بوده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، ژان لوئي دوبر ضمن بيان مطلب فوق افزود: باتوجه به همكاري پليس فرانسه با پليس كشورهاي اتحاديه اروپا دستگيري قاچاقچيان موادمخدر از 36 هزار نفر در سال 1995 به هزار 40 نفر در سال 1996 افزايش يافته است. براساس اين گزارش اگرچه اين آمار افزايش ضبطموادمخدر را نشان مي دهد ولي اين افزايش مربوط به مقادير اين مواد در بسته هاي خيلي كم وزن در است اين گزارش همچنين آمده است درحالي كه هروئين دومين رتبه در مصرف را نزد معتادان فرانسوي دارد و عامل 85 درصد از مرگ و ميرهاي در اين قشر است بيشترين موادمخدر به دست آمده حشيش است به طوري كه در 40 هزار مورد ضبط موادمخدر 30 هزار آن مربوط به اين ماده است. براساس اين گزارش ميزان حشيش ضبط شده در سال گذشته به 66 تن رسيد كه از رشد 58 درصدي برخورداربوده است و همچنين ميزان كشفيات و ضبط هروئين در سال 1996 با رشد 23 درصد به ميزان 617 كيلوگرم رسيد. اين درحالي است كه مصرف كوكائين به صورت يك معمادرآمده و به مقدار كيلو 1700 در سال 1996 بالغ شده است.