Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760230-20103S1

Date of Document: 1997-05-20

يادداشت روز انتخابات و هشدارهاي تاريخي محرم حسيني يادآور قيام برترين و متعالي ترين مخلوقات در تاريخ بشر است. در اين عرصه، بزرگمردي از سلاله عصمت و طهارت براي پيشگيري از انحرافات و خلل هايي كه بر حقيقت دين و ذات الهي آن وارد مي شد بپا خاست و به قيمتي بس بزرگ، دوام و بقاي آن را تضمين از فرمود آن پس، قيام و مناقشه براي رفع كژي ها و پيشگيري از بدعتهاي خلاف كه سلامت جامعه را تهديد مي كند، و همچنين همه آن عواملي كه منجر به تحريف و خدشه دارشدن اصول اساسي دين محمدي (ص ) مي گردد، جزئي از خصائل و امتيازات اسلام و بخصوص آيين خونرنگ شيعه گرديده است. حدوث محرم، بالاصاله اين هشدار عظيم تاريخي و الهي را براي همه هشياران و مومنان در بردارد. اما حدوث واقعه سياسي مهمي همچون انتخابات رياست جمهوري در محرم حسيني، و در فاصله چند روز پس از عاشورا، واجد پيامي مهم و حياتي پيامي است كه توسط رهبر عظيم الشان انقلاب و مقام محترم رياست جمهوري، بدون پرده پوشي و براي جلوگيري از اشتباهات و خداي ناكرده انحرافات احتمالي، مكررا بيان گرديده است. فرمايشات همه جانبه و آگاهي بخش حضرت آيت الله موازين خامنه اي، اصلي و بنيادين انتخابات را براي امت روشن ساخت ومردم دانستند كه به پيروي از فرامين ايشان مي بايد فرد اصلح را از ميان 4 نامزد انتخاباتي برگزينند. علاوه بر اين، مقام عظماي ولايت، همگان را از وقوع مخاطرات و خلل هايي كه در آغاز اشتباهاتي كوچك به نظر مي رسد منع كردند. ايشان با اشاره به انحرافاتي كه گروهي اقليت پس از رحلت پيامبر اكرم ( ص ) ايجادكردند و حكومت جائر اموي را به قدرت رساندند، اشاره اي عميق وهشدار دهنده داشتند بر اين كه معماري پيامبر ( ص ) در جامعه روزگارخود، از بدعت هاي نادرست و خلاف روح ايمان و شريعت مصون نماند، چه رسد به ساير جوامع كه از فيض آن قطب عالم وجود محرومند. اينهمه هشدار رهبري براي؟ چيست چه پيامي در اين فريادهاي دردمندانه و هشدارهاي خردمندانه نهفته است، در حالي كه خودايشان نعمت بزرگ خداوند براي تضمين رستگاري ملت هستند و مهام امور را در كف با كفايت خويش هدايت مي كنند. به راستي باوجود حضرت ايشان اينهمه نگراني از براي؟ چيست چه انحرافاتي در كمين؟ ماست كدام خناس ها، جامعه متكي به اسلام ناب محمدي را به سوي سفاهت سوق خواهد؟ داد اگر نگاهي به عرصه تاريخ پرنشيب و فراز اسلامي بيفكنيم درخواهيم يافت كه چگونه اقليتي، بدون توجه به روح اسلام و سنت رسول با پايمال ساختن و تحريف قوانين و قواعد آشكار اسلامي، بنيادهاي انحراف و بدعت را استوار ساختند و جامعه اسلامي را با آن سرعت حيرت انگيز دگرگون ساختند. نخستين بدعت ها مربوط به سال دهم، دومين در حدود سال سي ام و سومين در اوايل سال پنجاه به وقوع پيوست. در اين هر سه جريان، گروهي اندك با ناديده گرفتن حق امت، به خود اجازه دادند مخالفان را قلع و قمع در كنند آغاز دامنه انحراف آشكار نبود، اما در سال پنجاهم، ديگر حتي شرابخواري رايج شد و كم كم آخرين بارقه هاي اسلام ناب محمدي ( ص ) نيز به سوي خاموشي بي گمان مي رفت اگر نبود قيام و ايثار سيدالشهدا ( ع ) و اهل بيت و اصحاب ايشان، بدعتگزاران و كاخ نشينان همه حقايق و دستاوردهاي انقلاب اسلامي پيامبر را زير پا مي نهادند و محو مي كردند. و شگفت آنكه اين بدعتگزاران، كه جملگي از اشراف سودپرست و متكي به عصبيت هاي خانوادگي و خويشي بودند، بيش از هر كسي تظاهر به صلاح مي كردند و براي هر انحرافي كه خود عامل آن بودند، با استفاده از راويان دروغين عصر خويش روايتي و تاويلي مي تراشيدند. السلام عليك يا اباعبدالله، و علي الارواح اللتي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا مابقيت و بقي الليل والنهار. به راستي امر به معروف و نهي از منكر حسين بن علي ( ع ) كه در خطابه هاي ايشان تكرار مي شد و سپس در قيام خونين كربلا تجلي عيني يافت برترين نمونه معارضه با باطل و درهم كوبيدن بدعت ها و انحرافات بوده است. رهبر عظيم الشان ايران، حضرت آيت الله خامنه اي، با تاسي به همين امر و باتوجه به همين ايام، خطبا، وعاظ و روحانيون، رجال سياسي و مردم رشيد ايران را هشدار دادند. زيرا اگر از نخستين بدعت ها پيش گرفته نشود، آخرين انحرافات بناگزير چهره خود را نشان خواهد داد.