Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760230-20095S1

Date of Document: 1997-05-20

نمايشگاه عاشورا به روايت نقاشي قهوه خانه در اصفهان گشايش يافت . سرويس شهرستانها: نمايشگاه عاشورا به روايت نقاشي قهوه خانه اي، در گنجينه هنرهاي تزئيني ايران در اصفهان داير شد. به گزارش خبرنگار همشهري از اصفهان، اين نمايشگاه كه همزمان با روز جهاني موزه برپا شده و تا 15 تيرماه آينده داير خواهد بود نگرش و توجهي دوباره بر يكي از شيوه هاي نقاشي مردمي كه بي اعتنا به شيوه هاي خارجي، از مردم برخاسته و رو به مردم دارد. در نمايشگاه يادشده علاوه بر نقاشيهاي قهوه خانه اي كار حسن قوللر آقاسي، عباسي، بلوكي فرد، همداني، كياني و ديگر نقاشان هنرمند كشورمان، پرده هاي قلمكار نيز از هنرمندان گمنام دوره هاي گذشته و معاصر به نمايش گذاشته شده است.