Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760230-20090S1

Date of Document: 1997-05-20

بستني هاي يخي توليدي سطح شهر آلودگي ميكروبي دارد . سرويس شهري: معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي اعلام كرد: درصد 80 بستني هاي يخي توليد شده در سطح شهر فاقد برچسب مشخصات و شماره پروانه ساخت است و داراي آلودگي ميكروبي واستفاده از رنگهاي غيرمجاز و بيماري زا مي باشد. اين معاونت از مشاهده مواردخلاف در جنوب شهرري و اسلام شهرخبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد خلاف درساير نقاط شهر مراتب را در همه ساعات شبانه روز با تلفن 762235 در ميان بگذارند.