Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760230-20089S1

Date of Document: 1997-05-20

روش تازه براي تشخيص سرطان . سرويس شهري: پژوهشگران ژاپني براي نخستين بار در جهان موفق به ساخت سامانه اي شده اند كه با آن براحتي نوع سرطان در بيماران قابل شناسايي است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي شيوه كار اين سيستم بگونه اي است كه پس از عكسبرداري از بافت سرطاني بيمار با دوربين آنها را به اطلاعات الكترونيكي تبديل مي كند و نوع بافت سرطاني و درصد احتمالي طبقه بندي آن را در گروه هاي قبلي مشخص مي كند. سازنده اين سامانه مي گويد: درصورتي كه طبقه بندي برخي ازسرطان هاي ويژه با مشكل مواجه شود و سامانه نتواند آن راطبقه بندي كند، نوع بافت سرطاني را مشخص مي كند و گروه هاي سرطاني نزديك به آن بافت را بر روي صفحه نمايشگر نشان مي دهد تا پزشك در آن زمينه تصميم گيري كند. روزنامه علمي ني كي سان گيونوشت توانايي اين سامانه براي تشخيص بافت هاي سرطاني درصد 90حدود است و اين ويژگي را داردكه با استفاده از شبكه اينترنت مي توان از راه دور هم نوع بافت هاي سرطاني را تشخيص داد.