Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760230-20074S1

Date of Document: 1997-05-20

برخورد دو هواپيما دربرزيل . ريودوژانيرو - براثر برخورد دو هواپيما در جنوببرزيل ديروز همه سرنشين 12 دو هواپيما جان خود را از دست دادند. يكي از اين دو هواپيما يك موتوره و ديگري دوموتوره علت بود برخورد هنوز روشن نيست، اما به نظر مي رسد حادثه هنگام فرود آمدن يكي از اين دو بر باند فرودگاه روي داده است.