Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760229-20011S1

Date of Document: 1997-05-19

دانش آموز 250 دختر در محاصره آتش و دود دبيرستان دخترانه شهيد صادقي در خيابان جشنواره تهران پارس صبح ديروز آتش گرفت و بيش از 250 دختر دانش آموز در محاصره آتش و دود قرار گرفتند. در جريان اين آتش سوزي كه يكساعت به درازا انجاميد 20 دانش آموز دچار دودزدگي شدند و سرپايي مورد مداوا قرار گرفتند. ماموران 19 32 ايستگاه هاي و 39 و امداد نجات 9 به محل حادثه رفتند و پس از ساعتي آتش و دود را فرونشاندند. قنبري فرمانده عمليات ايستگاه 19 در اين باره گفت: زماني كه ما به محل حادثه رسيديم مردم و والدين دانش آموزان در اطراف مدرسه تجمع كرده بودند. من شاهد بودم كه چند دانش آموز كه به شدت ترسيده بودند از پنجره طبقه سوم به پائين آويزان شده بودند. اولين اقدام ما با استفاده از بلندگو اين بود كه آنها را دعوت به آرامش كرديم، سپس با استفاده از نردبان سيار خود را به طبقات بالايي رسانديم و با شكستن شيشه، دود بسياري را كه در محل جمع شده بود به بيرون فرستاديم و سپس به نجات دانش آموزان اقدام كرديم.