Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760229-20003S1

Date of Document: 1997-05-19

اطلاعات پزشكي تفاوت غم، اضطراب و افسردگي .پرسش: آيا اضطراب، غم و افسردگي از يك دست؟ هستند . دكتر روزنفلد: نه. غم با اضطرابتفاوت دارد و هردو با افسردگي. افسردگي همه خوشي ها را از يك فرد مي گيرد. ديگر، چيزي برايش خوشايند افسردگي نيست موجب بسياري از بيماريهاي جسماني هم مي شود. در حال حاضر داروهاي متعددي براي رفع آن وجود دارد كه بايد زيرنظر روانپزشك به مصرف برسد، زيرا اين داروها هم نظير داروهاي ديگر كم وبيش عوارض جانبي دارند. پنج نوع از اين داروها هم اكنون در بازار موجود است كه يكي از آنها هرسه مسئله - غم، اضطراب و افسردگي - را درمان مي كند. نام آن را دكتر تان مي داند. لزومي به ذكر آن در اينجا نيست.