Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760229-19994S1

Date of Document: 1997-05-19

گشتي در دنياي خبرها چه گواراي سياه كينشازا: خبرگزاري رويتر درگزارش سياسي خود درباره تغييررهبري و نظام حكومتي ميليون 44زئير نفري نوشته است كه لورن كابيلا رهبر تازه زئيردست پرورده ارنستو چه گوارا انقلابي ماركسيست است كه در سال 1965 به كنگو رفته بود تا در آنجا انقلابي را نظير انقلاب كوبا تدارك دهد. وي روزهاي متوالي با كابيلا كه در آن هنگام يك كمونيست 24 ساله بود، بسر برد و او را تعليم داد، ولي يك روز بر اثر شبيخون سربازان موبوتو و مزدوران اروپايي و آمريكائي مجبور به عقبنشيني به تانزانيا شدند. چه گوارا در دفترچه خاطراتش كابيلا را دشمن خوني امپرياليسم آمريكاي شمالي ومردي استوار، آهنين و داراي عقايد انقلابي و سوسياليستي خوانده است، اما افراد وي را مردماني كه فعلا آماده جنگيدن و مبارزه نيستند توصيف كرده و گفته است كه مردان كابيلا كه مركب از جوانان كنگو و توتسي هاي رواندايي هستند خوشگذراني را بر مبارزه مسلحانه ترجيح مي دهند. كابيلا كه اينك مركز اقتدار خودرا به شهر پنج ميليون نفري كينشازا منتقل كرده گفته است سال 32 مبارزه مسلحانه به اوآموخت كه سوسياليستي عمل نكند. سوسياليسم عقيده اي در ذهن اوست، ولي در عمل بايد حقايق موجود را در نظر گرفت و افراطي عمل نكرد. او مي گويد كه موبوتو يك دزد اموال عمومي، يك خائن به وطن و يك ضد مردم بود كه زئير ثروتمند را به ويرانه مبدل كرد. كابيلا كه وعده داده است در روز 60فاصله انتخابات برگزار كند نام زئير را كه 26 سال پيش موبوتو به دليل دشمني خود با لومومبا بر آن كشور گذارد، به نام اصلي اش جمهوري دمكراتيك كنگو بازگردانيد. با وجود اين تاكيد كرد كه موبوتو مي تواند به عنوان يك شهروند ساده به وطن بازگردد و در خانه شخصي خود زندگي كند، به شرط اين كه قانون شكني نكند. موبوتو و خانواده اش به كشور مراكش رفته اند و در مهمانخانه اي در حومه شهر رباط كه 60 ژاندارم از آن محافظت مي كنند به سر مي برند. روزنامه ها نوشته اند كه آمريكا آن دسته از دست نشاندگان بركنارشده اش را كه در غرب اندونزي نخست، هستند، به كشور مراكش (مغرب ) همانند مي فرستد، شاه بركنار شده ايران، و آنهايي راكه در شرق اندونزي هستند همانند، ماركوس به هاوايي منتقل مي كند و... موبوتو از آغاز پيروزي انقلاب كنگو در سال 1960 كه يك ژنرال ارتش بود كمر به خدمت آمريكابسته بود و در توطئه هاي اين كشور بر ضد كشورهاي آفريقايي فعالانه شركت مي جست. سرنوشت نوكران! بغداد - خبرگزاري فرانسه: دولت عراق ديروز بااشاره به بركنارشدن موبوتوسه سه سكو پس از 32 سال حكومت بر زئير خطاب به رهبران عرب تاكيد كرد كه خوب است از وقايع زئير درس عبرت بگيرند كه چگونه دولت آمريكا موبوتو را در اين روزهاي حساس رها كرده است. موبوتو دهها سال نوكر حلقه به گوش آمريكا بود و به خاطر اين دولت دست به جناياتي فراوان زد. آمريكا نه تنها خود، بلكه فرانسه و سايركشورهاي اروپايي را هم وادار كردموبوتو را رها كنند، آمريكا معناي وفاداري را نمي فهمد و در روز مباداهنگامي كه منافعش اقتضا كند نوكرانش را بدون كوچكترين احساس عاطفي قرباني مي كند و بر سر آنها دست به معامله مي زند. همه آنهايي كه به زيان خود مردمشان، را در اختيار آمريكا و منافع آن قرار مي دهند در حقيقت گروگان آمريكامي شوند و پس از آن كه تاريخ مصرفشان به پايان رسيد به ميان آتش افكنده خواهند شد. اين گوشزد دولت عراق در شماره يكشنبه روزنامه دولتي الجمهوريه با عنوان درشت درس عبرتي براي نوكران آمريكادر جهان عرب در صفحه اول چاپ شده است. خون مي فروشند، غذا مي خرند . ولادي وستوك - رويتر: كارگران معادن خاور دور روسيه شش ماه است كه دستمزد دريافت نكرده اند و دروضعيت بسيار بدي به سر مي برند. پاول ماكاركين يكي از اين كارگران مي گويد: بي پولي ناشي از عقبافتادن دستمزد مرا كلافه و از زندگي بيزار كرده است. نزد بچه هايم شرمنده هستم كه نمي توانم برايشان غذاي كافي، لباس و وسايل مدرسه بخرم. والدين بازنشسته ام مستمري مختصر خود را صرف خريد غذا براي آنها مي كنند، چرا ما اين طور بدبخت زن شده ايم من در يك بيمارستان، پرستار است او نيز از ماه ها پيش دستمزد دريافت نكرده است. بسياري از كارگران معدن خون خود رامي فروشند تا يك وعده غذا براي بچه هايشان تا تهيه كنند چند سال پيش، ما روسها، باور نمي كرديم كه كسي گرسنه مي ماند. خبرهاي گرسنگي را در كشورهاي ديگر در روزنامه ها مي ديديم، ولي نمي توانستيم باور كنيم و.. زيرا با گرسنگي و مسايلي از اين دست آشنا نبوديم. هواپيمايي ايتاليا زيان مي دهد! رم: ديروز رسما اعلام شد كه شركت هواپيمايي دولتي آليتاليا سال /7 5گذشته ميليون دلار زيان داشته است. اين شركت در سال گذشته نيز 50 ميليون دلار ضرر كرده بود. آليتاليا، پنجمين شركت هواپيمايي اروپا از نظر وسعت سال گذشته 23 ميليون مسافر را جا به جا كرده است. اين شركت براي جلوگيري از زيان بيشتر كه سالهاست ادامه دارد دست به كاهش هزينه هاي اداري از جمله حذف مشاغل و اخراج كارمندان اضافي زده است. نشانه هاي همرنگي با فرانسويان پاريس - رويتر: اريك رائو وزير امور شهري فرانسه ديروز گفت كه اگر مهاجران خارجي بخواهند همرنگ جامعه فرانسه شوند و جايي در فرهنگ فرانسه براي خود پيدا كنند بايد كراوات بزنند و به جاي كاپشن، پالتو بپوشند! وزير فرانسوي اين مطلب را در مصاحبه اي باراديو اروپا1 بيان كرد. ظاهرا هدف رائو از بيان اين مطلب جلبنظر راستگرايان فرانسوي است كه بامهاجرت خارجيان به فرانسه مخالفند. ميثاق همكاري دو حزب دمشق: در پايان مذاكرات گنادي زيوگانف دبيراول حزب كمونيست روسيه و عبدالله الاحمر كفيل دبيركل حزب سوسياليست بعث عرب (حاكم در سوريه ) اعلام شد كه اين دو حزب يك ميثاق همكاري امضاء كرده اند. اين ميثاق، همكاري دو حزب سوسياليستي را گسترش مي دهد و عميق تر مي كند. دو حزب به مبادله اطلاعات ميان خود دست خواهند زد. زيوگانف كه هفته پيش براي اين منظور وارد سوريه شد با حافظ اسد رهبر اين كشور ديدار كرد و درباره مسئله اعراب و اسرائيل به مذاكره نشست.