Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760228-19955S1

Date of Document: 1997-05-18

در يك گردهمايي سه روزه: ضرورت تدوين استاندارد گياهان دارويي توصيه شد . سرويس شهري: دبير گردهمايي گياهان دارويي و صنعت گفت: تدوين استاندارد گياهان دارويي، توسعه استفاده و كاشت آنها را در پي خواهد داشت. مهندس حسين كمالي در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي در شيراز اعلام كرد: شركت كنندگان در گردهمايي خواستار ايجاد مركز پژوهشي، آموزشي و خدماتي در امور گياهان دارويي شدند. وي گفت: متخصصان از دولت درخواست اعمال سياستهاي تشويقي براي احداث واحدهاي توليد داروهاي گياهي و فرآورده هاي صنعتي گياهان دارويي دارند. وي افزود: در قطعنامه پاياني گردهمايي به آموزش عمومي مردم در استفاده صحيح از داروهاي گياهي توسط رسانه هاي گروهي، تشكيل انجمن متخصصين گياهان دارويي و پيش بيني واحدهاي درسي در زمينه گياهان دارويي اشاره شده است. وي وارد نمودن داروهاي گياهي در ليست داروهاي مورد قبول بيمه هاي درماني كشوررا يكي ديگر از مفاد قطعنامه ذكر كرد. گردهمايي سه روزه گياهان دارويي و صنعت پريروز در شيراز به كار خود پايان داد.