Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760228-19947S1

Date of Document: 1997-05-18

فن آوري جديد قطار زيرزميني پاريس نسل قطارهاي هوشمند در پاريس به كارمي افتد .سرويس شهري: فرانسه با بهره گيري از فن آوري جديد، در حال طراحي سامانه اي جديد براي متروي شهر پاريس مي باشد. به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از شبكه خبري بي بي سي، متروي شهر پاريس يكي از متروهاي قديمي در اروپا مي باشد كه در زير شهر پاريس در حركت از است اينرو كارشناسان مترو در اين شهر در حال طراحي و ساخت سامانه جديدي براي قلمروي اين شهر مي باشند كه بيشتر براساس دست آوردهاي فن آوري جديد اين است طرح كه بصورت مجازي در حال حاضر طراحي شده است نشان مي دهد كه در ايستگاه هاي زيرزميني مترو، محل عبور قطارها بصورت سقفي شيشه اي مي باشد كه مسافران را از خطر برخورد با قطار حفظ مي كند. اين دالان شيشه اي داراي درهاي برقي است كه در مقابل درهاي خروجي و ورودي قطار بطور همزمان باز مي شود و مسافران بايستي در زمان معيني سوار قطار شوند. از ديگر ويژگيهاي ايستگاه هاي جديد آن است كه تعداد مسافران را در هربار سوار و يا پياده شدن، مي شمارد، و طي روز مي تواند تعداد مسافراني را كه در ايستگاه تردد كرده اند حساب كند. همچنين قطارهايي كه براي سامانه جديد مترو درنظر گرفته اند كاملا خودكار و هوشمند مي باشند و از طريق وسايل ارتباطي كه روي كف زمين ميان دو ريل نصب شده است، قطار مي تواند آخرين اطلاعات را در مورد حركت ديگر قطارها و همچنين قطارهايي كه در مسير خود وجود دارد، شناسايي كند و به حركت خود ادامه دهد.