Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760228-19914S1

Date of Document: 1997-05-18

ناگهان زمين لرزه شادي و بهار را برد بازماندگان قربانيان زمين لرزه خراسان را دريابيم اشاره: زمين لرزه بار ديگر بخشي ازاستان خراسان را در هم كوبيد و قربانيان بسيار گرفت. در آن نيمروز غم انگيز، ناگهان زمين لرزيد و شادي و بهار از دشت ها و كوهپايه هاي زيباي بيرجند و قاين گريخت. اينك هزاران نفر از هموطنان زحمتكش و پرتلاش ما در اين استان با داغي سنگين از فراق عزيزانشان در انتظار كمك هاي ما به سرمي برند. با سامان دادن كمك هاو ياري رساندن به هموطنان آسيب ديده خود در استان خراسان، بار ديگر زندگي و شادي را به اين منطقه هر بازگردانيم گونه كمك و همدردي مابراي مردم مصيبت ديده منطقه بيرجند و قاين، مرهمي خواهدبود. تقويم 20 را 1376ارديبهشت نشان مي دهد و صداي قرآن ومناجاتي كه از بلندگوي مسجدپخش مي شود نزديك شدن به اذان ظهر را نويد مي بخشد. پيرمرد آستين پيراهن سياهي راكه به حرمت عزاي حسين ( ع ) برتن كرده بالا مي زند تا آرام آرام براي نماز ظهر وضويي بسازد و خود را مهيا كند. عطر غذاي ساده روستايي كه براي ناهار اعضاي خانواده بار گذاشته شده فضاي خانه را پر كرده، كودك كيف به دست مسير راه مدرسه تا خانه را دوان دوان پشت سر مي گذارد و تمام مشغله فكرش نمره بيست و تشويقي است كه امروز در مدرسه توسط معلم خود بدست آورده است. ذوق زده با خود مي گويد: بايد سريعتر بروم مادر بايد بداند كه پسرش امروز نمره خوبي گرفته است. كوچه هاي روستا را بوي عطر گلهاي بهاري پوشانده است. سال يكي از زيباترين روزهاي خود را مي گذراند. كودك به خانه نزديك مي شود. ناگهان دلهره اي به او دست مي دهد نمي داند چرا شادي لحظات پيشين يكدفعه به اضطراب تبديل مي شود. پيرمرد وضوي خود را نيمه كاره رها مي كند و يكباره برجاي خود ميخكوب مي شود. مادر سراسيمه از خانه بيرون هيچكدام مي دود نمي دانند. اين اضطراب ناگهاني از كجا بر همه وجودشان سايه افكنده. آواي پرندگان، به يك شيون جمعي تبديل شده است و ناگهان توفاني مهيب همه جا را فرا مي گيرد و نفير باد وحشي در كوچه باغهاي ده مي پيچد و گويي مي خواهد همه چيز را يكباره زير و رو كند پسرك با گامهاي سست اما قدمهايي سريع به سوي خانه شتابان مي دود و ديگر اختيار پاهايش را ندارد ترس تمام وجودش را فرا گرفته در آن لحظه فقط مي خواهد كه به خانه برسد. زمين بار ديگر خشم خود را نمايان مي سازد همه چيز در عرض چند لحظه به يكباره دگرگون مي شود. خانه هاي 135 روستا به ويرانه تبديل مي گردد در هم آميختن خاك و خون بوي دردآوري را با خود به همراه مي آورد، كودكان با پيكرهايي خون آلود مادران را صدا مي زنند و مادران ضجه زنان در فراق كودكان خود بر سر و روي مي كوبند. به اين ترتيب و بار ديگر لرزش ناگهاني زمين هزاران نفر از هموطنان ما را داغدار و ماتمزده مي كند. زمين لرزه شديدي كه در ساعت /12 30ظهر روز /2/76در 20شنبه شمال شرقي كشور و در استان خراسان به وقوع پيوست يكي ازشديدترين زمين لرزه ها در دهه گذشته بوده است كه كشته هاي فراوان و مجروحين زياد و خسارتهاي مالي بسيار زيادي همراه داشته است. از ساعتهاي اوليه وقوع اين زمين لرزه سيل كمكهاي مردمي از هر سو روانه اين منطقه شده است و اين كمكها همچنان ادامه دارد. مردم نوع دوست كشورمان با همدردي و كمكهاي بي شائبه خود با جان و مال به كمك اين عزيزان مصيبت زده شتافته اند. پزشكان و گروه هاي امدادرساني نهايت سعي خود را براي نجات افرادي كه صدمه ديده اند به عمل آورده اند و كارشناسان و متخصصين در حال ترميم خطوط برق و ديگر وسايل ارتباطي تمامي روستاهاي خسارت ديده هستند. اما عليرغم اين، خسارت بسيار سنگين است، و كمكهاي همه جانبه بايد تا تامين نيازهاي اساسي مردم و اسكان نهايي آسيبديدگان ادامه يابد. ستاد حوادث غيرمترقبه ضمن قدرداني از كمكهاي مردم، نيازهاي فوري آسيبديدگان از زلزله را در حال حاضر گالن پلاستيك، چراغ والور، فانوس، موتور برق، كفش و البسه، زيرانداز، پتو، دارو، كنسرو و ارزاق عمومي اعلام كرده است. در ارتباط با زلزله ايران بسياري از كشورها ضمن اعلام همدردي كمكهاي زيادي نيز ارسال داشته اند. همچنين نماينده سازمان ملل متحد در تهران كه روز دوشنبه از مناطق زلزله زده بازديد كرده است مي گويد: دولت ايران در مقابله با حوادث طبيعي نظير زلزله از كارآمدترين سيستمها برخوردار است. تاكنون از سوي اقشار مردم، دستگاههاي دولتي كمكهاي قابل توجهي جمع آوري و به منطقه آسيبديده خراسان ارسال شده است. يكي از پزشكان داوطلبعزيمت به منطقه آسيب ديده بيرجند، در گفت و گو با همشهري خاطرنشان كرده است به هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه همچون زمين لرزه، هدايت كمك هاو ارسال به موقع كمكها بخصوص تجهيزات پزشكي و غذا، پوشاك در درجه اول اهميت قرار دارد. وگرنه، تهييج همگاني در صورتي كه درست و به موقع تبديل به كمكهاي موثر و قابل اجرا نشود، نتيجه كافي نخواهد داشت. دكتر معيني مسئول جبهه سبزايران كه يك تشكل زيست محيطي است، در گفت و گو باهمشهري اعلام كرد كه به دعوت اين جبهه 20 تن از پزشكان داوطلبانه براي كمك به هموطنان زلزله زده رهسپار خراسان توسط شده اند نمايندگي اين جبهه در خراسان نيز كمك هايي براي آسيبديدگان زلزله اخير منطقه بيرجند و قاين فرستاده شده است. از نخستين لحظه هاي وقوع زمين لرزه، ستادهاي امداد و كمك رساني به هموطنان زلزله زده در استان خراسان در سراسر كشوربرپا شده است و مردم، صميمانه همكاري خود را با اين ستادهاادامه مي دهند. بر اساس گزارش دريافت شده از مناطق زلزله زده استان خراسان با توجه به اثرات اوليه زلزله، بسياري از بازماندگان دچار شوك هاي عصبي و بهت زدگي شده اند. به همين دليل به همراه كمك هاي لازم، تامين و ارسال داروهاي مسكن براي اين عده از هموطنان آسيبديده ضروري است. بر اساس تحقيقات انجام شده در مورد آسيبديدگان زلزله در خانواده هايي كه پدر از دست رفته است، مادر با استمداد از حسن عاطفي و مديريت توانسته است پس از تامين نيازهاي مالي دوام و بقاء خانواده را حفظ كند و كودكان در اين راستا آسيب كمتري ديده اند و پس از مدتي توانسته اند به جريان عادي زندگي باز گردند. امامتاسفانه در خانواده هايي كه مادر از دست مي رود درخانواده آشفتگي بيشتري نمايان مي شود و برآورده نشدن نيازهاي عاطفي و از هم پاشيده شدن ابعاد مختلف خانواده پيامدهاي ناخوشايندي براي فرزندان دربرداشته است. حال با توجه به اين قضيه پس از ساماندهي اقتصادي و برآورده كردن نيازهاي فيزيكي زلزله زدگان بايد به مسائل عاطفي و در هم شكسته شدن خانواده ها نيز توجه داشت كودكان بي سرپرست را بايد زودتر به آغوش خانواده هايي كه آمادگي پذيرايي از آنها را دارند جاي داد و خانواده هاي از هم پاشيده شده را دوباره انسجام زيرا بخشيد به بحران روحي كه اين افراد در اثر مواجهه با اين حادثه گريبانگير شده اند تنها با بازگرداندن به يك محيط آرام و عاطفي مي تواند ترميم پذير باشد ضمن اينكه توجه به نيازهاي اوليه آنها از مهمترين عوامل مي باشد. دولت و مردم بايد سريعتر سعي كنند بازماندگان اين حادثه را به چرخه زندگي بازگردانند و فرصتهاي كسب اشتغال و تامين نياز اقتصادي از نكاتي است كه بايد به طور ويژه به آن توجه شود. مهم اين است كه در اين لحظه هاي حساس كه زلزله زدگان در خراسان نياز به كمك دارند، با هدايت و انتقال سريع كمك ها و تجهيزات به زخم عميق هموطنان زلزله زده مرهم نهيم.