Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760225-19872S1

Date of Document: 1997-05-15

همكاريهاي شهرداري تهران و عشق آباد در سفر غلامحسين كرباسچي شهردار تهران به عشق آباد، همكاري دوجانبه شهرداريهاي تهران و عشق آباد بررسي شد و شهردار عشق آباد از كرباسچي خواست زمينه اي فراهم كند تا از تجربيات موفق شهرداري تهران در عشق آباد نيز استفاده شود. تاشلي اف شهردار بخش هايي عشق آباد، از طرحهاي عمراني وخدماتي را برشمرد و خواستارمشاركت شهرداري تهران در اجراي اين طرحها شد. شهردار عشق آبادتقاضا كرد در طرح ساخت پلهاي هوايي پايتخت كشور و نيز راههاي افزايش درآمد شهرداري عشق آباد ازتدبيرهاي شهرداري تهران استفاده شود و الگوي جمع آوري زباله رامانند تهران از در خانه هاي مردم عينا در عشق آباد پياده شود. در زمينه همكاري شهرداريهاي تهران و عشق آباد و سامان دادن به ساختمانهاي اداري و مسكوني آن شهر و نيز طرحهاي آمدورفت خودروها در عشق آباد بحث و بررسي شد و قرار شد گروهي براي بازديد از امكانات شهرداري تهران از عشق آباد به تهران بيايد و چگونگي همكاريها در سندي امضاء شود.