Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760225-19839S1

Date of Document: 1997-05-15

دقت كنيد! همزماني دو هفته در تقويم امروز (بيست و پنجم ارديبهشت ) آغاز هفته ارتباطات و هفته ميراث فرهنگي است. ارتباطات با جهش و گامي بلند بويژه در سالهاي پاياني سده بيستم، ارزش و اعتبار خود را به عنوان يك پديده نو در زندگي همه انسانهاي كره خاكي به ثبت رسانده است و نشان داده است كه بستري است كارآ براي خدمت به مردم. در برابر اين پديده نو، هفته ميراث فرهنگي كه نگاه و ذهن ما را به گذشته هاي دور مي برد و تاريخ و گذشت سده ها را تداعي مي كند، خود فرهنگ و صنعتي است كه با همه قدمت تولدي تازه در جهان يافته است. همان گونه كه تكنولوژي، ارتباطات را درخدمت بشر قرار داده است، حفظ آثار وميراث فرهنگي ملتها نيز، خود ارزش واعتباري خاص يافته كه هم مي تواند اقتصاد كشورها را دگرگون كند و هم اعتبار ملتها و كشورها را بازگويد. مقايسه ارتباطات و ميراث فرهنگي، تنهاهمزماني آنها با يكديگر در تقويمها است اما سخن از ميراث فرهنگي راندن، مجالي بيش از اين نوشته مي طلبد كه اميدواريم در آينده به آن بپردازيم.