Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760225-19817S1

Date of Document: 1997-05-15

خداوند حجت را بر ما تمام كرد متن سخنان رئيس جمهوري در مراسم اعطاي دكتراي افتخاري قبل از هرچيز خداوند منان را سپاسگزارم كه به ذره ناچيزي از اين موجودات عظيم عالم اين شرايط را فراهم كرده كه مورد تفقد بزرگان محيط علم و مديريت بشود و تشكر مي كنم ازدانشگاه تهران به خاطر اينكه بنده را در سلك شخصيتها و بزرگان دانش در اين كشورپذيرفته اند. لحظاتي كه اينجا نشسته بوديم براي بنده كه خيلي سخت گذشت من نمي دانم كه براي شما چگونه بود. بمباران اين ستايشها براي آدمي كه خودش قبول نداشته باشد تحملش بسيار مشكل است وواقعا احساس كردم كه خيلي كوچكتر از اين هستم كه در اظهارات برادران و دوستان وهمكارانمان كه اينجا ابراز شد. از محبتهاي رئيس محترم قوه قضائيه، از محبت وزير محترم فرهنگ و آموزش عالي از لطف رياست محترم دانشگاه تهران و از محبت رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي و ساير مطالبي كه اينجا گفته شد و نماينده بزرگوار ولي فقيه در دانشگاه حرفهاي قابل انتقالي كه ناشي از حسن ظن خودشان بود بيان شد. به هرحال بنده اميدوارم كه بتوانم اين لطف و محبتي را كه ابرازكرديد به گونه اي پاسخ مساعد بدهم. گرچه قاعدتا آسان نيست براي من كه برنامه زندگي ام را به گونه اي تنظيم كنم كه وقت زيادي بتوانم به دانشگاه اختصاص بدهم چون طبعا فعاليت در حوزه علميه قم يا بقيه حوزه هاي علمي ديني و رسيدگي به امور كشور با توجه به مسئوليت سختي كه كه پذيرفته ام، قاعدتا مراجعات ديگري هم خواهم داشت - بخشي از مسئوليتهاي من را تشكيل خواهند داد ولي مطمئنا جزو افتخاراتم خواهد بود كه بتوانم از محيط دانشگاه تهران براي ابراز نظرهايي كه در طول دوران زندگيم از 50 سال پيش كه وارد محيط سياست شدم و فعل و انفعالات تاريخ را در رابطه با سياستها و سياستهايي كه مسلط به سياستهاي تحت سلطه آشنا شدم و واقعيتهايي كه در دوران مسئوليتم از جريانهاي سياسي در عمل ديدم و لمس كرده ام بتوانم از تجربه خودم اواني را در برنامه هاي درسي و آموزشي و تربيتي نسل جوانمان به وجود سعي بياورم مي كنم كه كوتاهي نكنم و در حد تكليفم ان شاءالله عمل خواهم كرد. از جهتي واقعا براي بنده پرجاذبه است اين مسئوليت بخاطر احترام زيادي كه براي محيط دانشگاه، آموزش عالي قائلم. از دوران جواني اين جاذبه براي من بوده است. ما وقتي كه استاد شهيدمان را - آيت الله مطهري را - ديديم با آن هم ظرفيتهاي علمي و شخصيت بزرگي كه داشت و فضاي فراواني برايش بود كه در همه جا كار كند، بهاي زيادي مي داد به دانشگاه و توصيه مي كرد كه از اين محيط ما هم غفلت نكنيم و همچنين ديدم كه چه آثاري را ايشان گذاشت در تاريخ ايران از طريق دانشگاه و پلي كه ايشان برقرار كرد بين دانشگاه و حوزه و حتي استفاده هايي كه ايشان براي امور حوزوي ازآشنايي با بزرگان دانشگاه برد. ما وقتي كه در جوانيمان با آن مسايل آشنا شديم به اين حقيقت رسيديم و تا امروز هم خلاف آن براي ما ثابت نشده است بلكه اين برداشت ما موكد شده است. دوستان ديگرمان مثل شهيد بهشتي، شهيد باهنر و شهيد مفتح كه متاسفانه همه اينها را بايد با شهيد اسمشان را ببريم گرچه براي خودشان سعادت است ولي تاسف براي جامعه ما است كه اشقيا نخبگان را اينگونه از ما گرفتند. همچنين ارزشي كه در عمل از دانشگاه تهران به عنوان مادر آموزش عالي كشور و در تحقيقات روز ديديم و تاثيري كه براي كرسيهاي تدريس دانشگاه در سازندگي جامعه قائلم و اميدي كه خودم براي آينده جامعه از اين طريق دانشگاهيها دارم و به همين دليل در دوران مسئوليت خودم چه در مجلس و چه درقواي اجرايي بهاي درجه اول را به آموزش عالي دادم. افتخار مي كنيم كه به رقم يك ميليوني دانشجو در كشور رسيده ايم اين متكي است به تصميم ها و سياست هايي كه با ايمان و اعتقاد پشت برنامه بود. وارد كردن بخش خصوصي و غيردولتي به فضاي دانشگاه از نظر من يكي از كارهاي بسيار مهمي بود كه مشكل است كه طلسم آن را بشكنيم چون مي دانستم كه امكانات دولت با تقاضا و نياز جامعه سازگار نيست و مي دانستم كه دريايي از امكانات در توده مردم هست كه مي تواند به اينجا جذب شود و آثارش را هم امروز داريم مي بينيم. آينده كشور از محيط آموزش از مدارس و دانشگاهها به نظر من آينده بسيار درخشاني است و در يك جمله از نظر خود من ساخت يك جامعه با سواد و دانشمند مهمترين كار ممكن يك مدير موفق مي تواند باشد چون بقيه كار را خود اينها درست مي كنند و اينها هستند كه هرجا باشند، سازنده و مولد هستند ممكن است بعضي ها الان يك كمي دغدغه شغل براي تحصيل كرده ها را داشته باشند، اين از نظر من فكر كوتاهي است ما يك دانشمند بي كار را از يك بي سواد بي كار مفيدتر مي دانيم ضمن اينكه هيچ دانشمندي بي كار نمي شود براي خودش كار خلق مي كند براي جامعه كار مي كند. او مثل آتش است هركجا كه باشد جاي خود راباز مي كند و آدم بي سواد دستش بسته است واحتياج به فرمان دارد. هيچ كس نبايد غصه بخورد از اينكه فارغ التحصيلان ما زياد شونداين قدر ميدان براي كار كردن در كشور هست. فضاي كشور اگر با دانش توام شد همه چيز با رشد سريعي به طرف توسعه مي رود. آن قدر طبيعت غني است بخصوص طبيعت ايران كه پاياني برايش نمي بينيم و يكي ديگر از نقطه هايي كه براي بنده بسيار زيبا است و نيز اينكه قشرزنان را با سياستهايي كه در شوراي انقلابفرهنگي و دولت و مجلس داشتيم توانستيم باوسعت به اين فضا وارد كنيم. آينده اين قضاوت را تاريخ خواهد كرد كه با سواد شدن خانمهاي ما چه تاثيري در اصلاح جامعه ما خواهدگذاشت. يك مادر باسواد تحصيل كرده طرزشوهرداري، خانه داري، بچه بزرگ كردنش كه ميليونها نفر را هميشه تحت پرورش دارند اگرهيچ كار ديگري هم در جامعه نكند آينده جامعه را به سعادت البته مي كشاند ما قائل به اين نيستيم. خانمها هم مثل آقايان در جامعه نقشي خواهند داشت ولي به هرحال قدم اول اين است كه خانمها با سواد بشوند نه در حد خواندن ونوشتن در همين حد كه الان در دانشگاه درس مي خوانند همين جا انتقاداتي داشتيم كه خانمهاخيلي هايشان بعضا به كار دست نمي يابند. بهتراين است كه فعلا مردها درس بخوانند تابعدها نوبت اينها شود، خوب ما اين تحليل راقبول نداشتيم و به نظرم از كارهاي زيربنايي در محيط تحصيل و آموزشي در دانشگاهها بود. اين مطالبي را كه عرض مي كنم هنوز هم جدي است كه از نظر من اولويت در رشته هاي تكميلي است اين مطالبي كه اينجا اشاره شد در دانشگاه تهران 28 هزار دانشجو و اين جمعيت انبوه استادان متشخص و قابل اعتماد و بيش از 300 رشته در كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا خيلي قدم بزرگي است براي دانشگاه كه ان شاءالله برنامه هاي توسعه هم انجام شود تا اين مركز تاريخي بتواند در آينده جايگاه خود را بصورت ظاهري و شكلي هم حفظ كند. دانشگاه تهران حق تاريخي به گردن توسعه ايران دارد. البته ما نمي خواهيم بگوئيم كه به قيمت پرداختن به دانشگاه از بقيه بخشها غفلت كرده ايم. بقيه بخشها هم همين كشاورزي، گونه اند، صنعت و شيلات، آب، برق، گاز وهرجا كه مي رويم همين هست اينها را در سايه اولويت دانشگاه بدست آورده ايم و آينده هم در سايه اين اولويت تضمين مي شودبه هرحال تامادامي كه به حد قابل قبولي در دنياي امروزبرسيم، اولويت دانشگاهها را حفظ مي كنيم وتصميم خودمان را هم براين كه خودم هم بعد ازفراغ از مسئوليتهاي سياستگزاري و مديريتهاي كلان از نزديك در امور اجرايي آموزش هم سهمي داشته باشم اين را هم بخاطر اينكه اينجا را يك ميدان بسيار مهمي مي دانم، گرچه مي دانم كه استاد به درد بخوري مثل شما اساتيد بزرگ نخواهم بود ولي از همان چيزهايي كه خود مي دانم. استفاده مي كنم براي اينكارها و اميدوارم كه كشور ما و انقلاب ما در سايه اسلام و در سايه ولايت فقيه كه حقيقتا ازعالي ترين دستاوردهايي است كه اسلام واديان آسماني براي بشر آورده اند اگر باشرايط خوب و درست اجرا شود، اميدوارم در سايه اين بركات بتوانيم جامعه ايده آل خودمان را بسازيم و يك نمونه خوبي به دنيا عرضه كنيم و وظيفه سنگيني كه در عصر امروز به عهده نيروهاي آگاه زمان ما است بتوانيم انجام دهيم. خداوند حجت را بر ما تمام كرده سمفوني كه هنرمندان ساخته بودند قبلا نديده بودم امروز با دقت نگاه مي كردم يك تابلو خوبي است ازماجراي 18 سال و چند سال قبل از آن با يك كلياتي كه آدم را در فضا مي برد ان شاءالله آن چيزي كه در آخرين پرده سمفوني بود بتواند تحقق پيدا كند و ما يك كشور آزاد و آباد ومسلمان و آنجور كه قرآن خواسته داشته باشيم.