Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760225-19814S1

Date of Document: 1997-05-15

هاشمي، مايه مباهات جامعه علمي كشور است متن سخنان وزير فرهنگ و آموزش عالي در ميان فردفرد كساني كه براي مقابله بادشواريها و تنگناهايي كه نظام نوپاي جمهوري اسلامي با آن مواجه بوده بدون راه دادن هراس به دل و با استقامت و تلاشي مخلصانه آنچه كه در توان داشته اند در خدمت نظام جمهوري اسلامي به كار گرفته اند بي شك نقش برجسته جناب هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسلامي كه از چهره هاي درخشان و شاخص تاريخ معاصرند بركسي پوشيده نيست. شخصيت ايشان در ابعاد مختلف علمي و سياسي و مبارزاتي و مديريتي و ساير ابعاد از ويژگيها و برجستگيهاي بارز و درجه اول برخوردار است و ما جامعه علمي و دانشگاهي ايران همراه با مسئولين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاه تهران با غرور وافتخار با توجه به لياقت و كفايت ايشان به نشانه تقدير از گامهاي بلندي كه در عرصه قانون گذاري، سياستگزاري و اجرا بر مبناي توانائيهاي علمي سياسي و مديريتي در جهت پيشبرد سياستي كه عين ديانت است برداشته اند درجه دكتراي افتخاري در علوم سياسي به معظم له را اعطا مي كنيم. دلايلي كه براي جامعه علمي بايد ذكر شود به اختصار اين است كه اعطاي درجه دكترا به مقام محترم رياست جمهوري اسلامي ايران از سوي جامعه علمي ميهن اسلامي تلاش از سوي نظام آموزش عالي در جهت احترام به جايگاه علم در ايران و جايگاه انديشمندان بزرگ در دانشگاهاي كشور است. بخشي از اين دلايل ذكر مي شود هرچند كه اعلام اين دلايل به دليل شخصيت ارزنده و بارز انديشمندفرزانه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني ضرورتي ندارد ولي به دليل احترام به شان اين مناسبت علمي با سپاس بي كران به درگاه خداوند سبحان به خاطر اعطاي نعمت دانايي به انسان و به خاطر وجود رهبري دانش دوست و دانش پرور در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با كسب اجازه از استادان و فرهيختگان به شرح زير اعلام مي شود. - دارا بودن سابقه درخشان مطالعات علمي درمكاتب عقيدتي و سياسي در مدت مبارزات سياسي از سال 1342 تا- 1357 دارا بودن سابقه مطالعات عالي حقوقي وتجارب پارلماني در مدت تصدي موفقيت آميز رياست مجلس شوراي اسلامي - دارا بودن سابقه درخشان فعاليتهاي علمي و فرهنگي در مدت رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي - تدوين كتب ارزشمند تاريخي، سياسي - دارا بودن سوابق ارزشمند مطالعات عالي علوم نظامي در دوران تصدي فرماندهي كل قواي جمهوري اسلامي ايران - دارا بودن سابقه درخشان مطالعات عالي علوم استراتژيك در مدت تصدي عضويت شوراي امنيت ملي - دارا بودن سابقه مطالعات عالي و تسلط علمي در حقوق بين المللي، روابط بين المللي، انديشه هاي سياسي قرن حاضر، شناخت امپرياليسم، سياست بين الملل و سياست خارجي و مطالعات منطقه اي فنون ديپلماسي اقتصاد سياسي و علم سياست وعلم حقوق شوراي دكتراي افتخاري طبق آئين نامه مدون و مصوبي كه هست اعطاي دكتراي افتخاري به شخصيتهاي برجسته كه در رشته هايي از علوم و فنون، ادبيات، هنر، فرهنگ اسلامي و انساني به مقام شامخي رسيده باشند ياخدمت ارزنده اي به عالم اسلام و جوامع بشري وفرهنگ و تمدن ايراني به انجام رسانيده باشند، اين ممكن است از طريق دانشگاهها و پژوهشگاهاي واجد شرايط در كشور به دريافت درجه دكتراي افتخاري به وزارت فرهنگ و آموزش عالي پيشنهاد شود. اين پيشنهاد در شورايي مركب از وزير فرهنگ و آموزش عالي و تعدادي از معاونين وزارت به همراه روساي فرهنگستانها و تعدادي از شخصيتهاي علمي و فرهنگي كشور مطرح مي شود و در صورت موافقت شورا با امضاي وزير فرهنگ و آموزش عالي به تصويب نهايي خود مي رسد. اولين دكتراي افتخاري در مرداد 1338 به جنابجواهر لعل نهرو نخست وزير فقيد هند در رشته حقوق از طرف دانشگاه تهران اعطا شد دومين دكتراي افتخاري به آقاي نلسون ماندلا رئيس جمهور آفريقاي جنوبي در رشته علوم سياسي از طرف دانشگاه تهران در تيرماه سال 1371 اعطا شد كه متعاقب اين مسئله شوراي دكتراي افتخاري بررسي كرد كه مناسبتر است ارزيابي برمبناي محور علمي باشد نه صرفا مسئله سياسي كه البته مسائل سياسي و ساير مسايل ملحوظ مي شود ولذا قدمهاي بعدي با اين سياست برداشته شده سومين دكتراي افتخاري در 15 بهمن 1373 به جنابآقاي محمد شريف پيرنيا در رشته معماري از طرف دانشگاه تهران اعطا شد. استاد پيرنيا به حق پايه گذار شيوه و نگرش نو به فرهنگ و تاريخ معماري به ويژه دوران معاصر است. ايشان داراي مجموعه ارزنده كتب، مقالات، مصاحبات و سخنراني ها و فعاليتهاي مرمتي ابنيه تاريخي و طرحهاي معماري است كه مورد استفاده جدي اساتيد و دانشجويان مي باشند و بالاخره چهارمين دكتراي افتخاري در ارديبهشت سال 1375 به آقاي پرفسور جيميان لي از كشور چين در رشته زبانهاي باستاني از طرف دانشگاه تهران اهدا شد. ايشان 28 تاليف و 10 ترجمه دارند و تسلط بسيار بالايي در زبان فارسي دارند. شخصيت مورد نظر ما در اين مراسم جناب آقاي هاشمي رفسنجاني كه با توجه به لياقت و كفايت ايشان در تمام ابعاد علمي خصوصا علوم انساني و فرهنگ اسلامي و انساني خدماتي خصوصا خدمات به عالم اسلام و جامعه بشري و فرهنگ وتمدن ايراني، سياسي و مديريتي و تمام اين ابعاد از چنان شرايط برجسته و ويژه برخوردار بود كه به نشانه تقدير از گامهاي بلندي كه در عرصه قانون گذاري و سياستگزاري و اجرا در جهت پيشبرد سياستي كه عين ديانت است برداشته اند. اعطاي درجه دكتراي علوم سياسي به ايشان در واقع نشان دهنده تلاش جامعه علمي در مستند كردن الگوي موفق مديريت اجرايي در حكومت ديني است. از زندگي علمي آقاي هاشمي رفسنجاني ايشان تحصيل خود را نزد مرحوم سيدحبيبالله در روستاي بهرمان در بين پنج سالگي در يك مكتب آغاز كردند. در 14 سالگي در سال 1327 براي ادامه تحصيل در رشته علوم ديني عازم قم شدند ودوران طلبگي آنجا آغاز شد در تعطيلات تابستان هم به فراگيري برنامه هاي درسي دبيرستاني مي پرداختند. دروس رشته هاي ادبيات و سطح راطبق روال حوزه با حضور در درسهاي جاري استادان فرا گرفتند و در جريان سالهاي بعد سطوح بالا و خارج را در محضر استادان معروف حوزه قم در آن زمان به ويژه حضرت امام راحل (رحمت الله عليه )و آيات عظام بروجردي، مرحوم استاد علامه طباطبايي و آيت الله منتظري آموختند تا همين جاي قضيه طبق مصوباتي كه هست شخصي كه به اين درجه برسد در واقع واجد درجه دكترا هست. استادي كه بزرگترين تاثير را در روحيه شخصيت جناب هاشمي گذاشت و حق بزرگي را در فراگيري علوم ديني بر گردن ايشان داشت حضرت امام راحل بود كه جناب هاشمي حدود هفت سال از معظم له درس آموخت. در سالهاي آخر اين دوران ايشان تابستانها و ايام محرم و صفر براي تبليغ و نيز تامين كمك خرج زندگي به شهرستانها و روستاهاي كشور به منبر مي رفتند و تبليغ مي كردند. در اين ايام در سال 1336 با همكاري مرحوم شهيد باهنر و تني چند از دوستان فاضل يك سازمان انتشاراتي به نام مكتب تشيع را بنا نهادند كه هفت شماره سالنامه، چهار شماره بصورت مجله فصلنامه انتشار داده شد كه در پنجمين نشست سالانه خرداد 1342 ايشان مقاله مفصلي تحت عنوان اسرائيل و فلسطين ارائه دادند. برخي از آثار آقاي هاشمي رفسنجاني: - سرگذشت فلسطين يا كارنامه سياه استعمار - اميركبير قهرمان مبارزه با استعمار و سياست اقتصادي - مقالات مختلف در مكتب تشيع - بحثهاي عدالت اجتماعي - نطقهاي ايراد شده در مجلس شوراي اسلامي - مجموعه خطابه ها، مصاحبه ها و درسها - جهان در عصر بعثت با همكاري شهيد باهنر - يادداشتهاي علمي از درسهاي استادان دوران تحصيل - تغييرراهنما - انتشار مجله هاي بعثت و انتقام برخي از موارد مورد حمايت و تاكيدرياست محترم جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در هدايت و حمايت آموزش عالي كشور. - رشد و توسعه تحصيلات تكميلي - ارتقاء كيفيت آموزش عالي در سطوح مختلف - رشد و توسعه رشته هاي علمي، كاربردي - كاربردي كردن تحقيقات آموزش عالي وارتباط هرچه بيشتر دانشگاهها با مراكز توليدي و خدماتي - تقويت و تشويق توليد و عرضه تكنولوژي ازطريق حمايت سازمانهاي مربوطه - توجه خاصي به تحقيق ابتكار و اختراع وتوجه ويژه به جشنواره خوارزمي - حمايت و تقويت مراكز تحقيقاتي و حمايت موثر در جهت كاربردي كردن آنها - عنايت و حمايت از اساتيد نمونه واستعدادهاي درخشان - حمايت جدي از نهاد مهم هيات هاي امنا - كمك به ايجاد ارتباط منطقي و لازم با حركت علمي و تحقيقاتي خارج از كشور - كمك و توجه به طرح جامع توسعه دانشگاه تهران - كمك موثر در راه اندازي دبيرستانها و مراكزآموزش عالي - توجه خاص به توسعه مراكز آموزش عالي غيردولتي به منظور پاسخ دادن به نياز دسترسي اجتماعي، به آموزش عالي - هدايت و توجه خاص به جواناني كه نياز به ورود به آموزش عالي دارند - حمايت جدي در جهت تقويت و توسعه ورزش درمراكز آموزش عالي و تاكيد به وارد شدن دانشگاهها در متن جامعه و ارتباط منسجم دانشگاه و جامعه. در خاتمه از اينكه جامعه علمي ايران همكار عزيز و استادي ارزشمند همچون جناب هاشمي رفسنجاني را در كسوت تدريس و تحقيق در كنار خود داشته باشد، البته مباهات مي كند و اين را مايه افتخار و اعتلا و تقويت مراكز آموزش عالي ودست اندركاران آن مي داند. به اين منظور تقاضاشده است ايشان كرسي استادي را در دانشگاه حقوق و علوم سياسي پذيرا بوده و درسي در بدو امر باعنوان تاريخ معاصر ايران كه فهرستي هم براي آن تهيه شده كه ان شاا... از اين رهگذر بتوان نسل جوان كشور به ويژه دانشجويان هرچه بيشتر ازديدگاههاي رياست محترم جمهوري اسلامي به عنوان يك استاد علوم سياسي بهره مند شوند.