Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760224-19791S1

Date of Document: 1997-05-14

رئيس جمهوري خواستار تدوين برنامه جامع انرژي در كشورهاي اكو شد سرويس سياسي: اجلاس كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو ) روز گذشته با حضور سران ده كشور در عشق آباد (پايتخت تركمنستان ) آغاز به كار كرد. صفرمراد نيازاف رئيس جمهوري تركمنستان و رئيس اجلاس در مراسم افتتاحيه كه روساي كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، تركيه، پاكستان، تركمنستان، قزاقستان، قيرقيزستان، جمهوري آذربايجان، تاجيكستان، افغانستان و ازبكستان در آن حضور دارند، با ايراد سخناني مسائل منطقه اي و مواضع كشورش را بيان كرد. پس از سخنان نيازاف، رئيس جمهوري آذربايجان با طرح مواضع مورد نظر كشور متبوع خويش همكاريهاي مستمر كشورهاي عضواكو را گامي سازنده در روند ارتقاي اقتصاد اين كشورها دانست. در ادامه آقاي هاشمي رفسنجاني در سخناني ضمن خاطرنشان كردن موقعيت اكو در اقتصاد منطقه و جهاني ديدگاههاي ايران را در اين زمينه تشريح كرد. رييس جمهوري در بخشي از سخنان خود گفت: ايفاي نقش موثر در نظام اقتصاد جهاني قرن آينده مستلزم تقويت همبستگي داخلي و تشكيل نهادهاي ضروري ملي و گسترش همفكري و هماهنگي و ايجاد همگرايي اقتصادي و استفاده عقلاني از منابع عظيم مادي ومعنوي ميان اعضا و ابزاري مناسب براي توسعه و سازندگي ملي است. رييس جمهوري گفت: بادرنظرگرفتن شرايط خاص منطقه، اولويت هاي همكاري، حداقل براي ده سال آينده، متوجه سه بخش تجارت، حمل و نقل و ارتباطات و انرژي است و توجه عميق و اساسي تري به اين سه محور زيربنايي را طلب مي كند. رييس جمهوري تصميم اخير شوراي وزيران اكو براي تشكيل يك گروه كارشناسي ويژه كه مامور شناسايي مشكلات و موانع توسعه تجارت و ارايه راه كارهاي مناسب را براي غلبه براين موانع اقدامي شايسته و به موقع خواند. وي توصيه كرد كه اين گروه كارشناسي هرچه سريعتر تشكيل شود. آقاي هاشمي رفسنجاني حجم تجارت بين اعضاي اكو را پايين ذكر كرد و خواستار گسترش مبادلات تجاري شد. رييس جمهوري افزود: يكي ديگر از پيش نيازهاي همكاري اقتصادي موفق منطقه اي، برخورداري از شبكه حمل و نقل و ارتباطات سازمان يافته و كارآمد است و باتوجه به عدم دسترسي چند كشور عضوسازمان به آبهاي آزاد، اين موضوع اهميت وفوريت بيشتري پيدامي كند و تحقق برنامه هاي مربوط به حمل و نقل و ارتباطات درچهارچوب استراتژي سازمان ضرورت اساسي دارد. وي افتتاح خط آهن مشهد - تجن -سرخس را قدمي اساسي و مهم توصيف كرد و گفت اين اقدام عملا بسياري از محدوديتهاي تحميلي برارتباطات زميني آسياي مركزي و آبهاي آزاد رامرتفع كرده است. آقاي هاشمي رفسنجاني در زمينه حمل و نقل و ارتباطات گفت: پروژه هاي اكواير و كشتيراني اكو كه مصوبه اجلاس سران در اسلام آباد هستند به دليل عدم انجام تعهدات و مشاركت فعال توسط اعضا باكندي پيش مي رود. آقاي هاشمي رفسنجاني درزمينه انرژي گفت: خوشبختانه منطقه ما داراي منابع غني نفت و گاز است و يكي از عوامل لازم براي توسعه اقتصادي را به وفور دراختيار دارد و مي تواند از اين موهبت خدادادي در راه ارتقاي سطح زندگي مردم استفاده كند. تدوين برنامه جامع انرژي كه در آن نيازهاي منطقه، استفاده از توانمنديهاو منابع موجود و نيز اقدامات لازم جهت تزانزيت و انتقال نفت و گاز پيش بيني شده باشدضروري ترين گامي است كه بايد برداشته شود. وي ادامه داد كه جمهوري اسلامي ايران كه خود يكي از بزرگترين توليدكنندگان نفت وگاز است، تجارب گرانبهاي هشتاد ساله دراكتشاف توليد و بهره برداري از منابع نفت و گاز و ايجاد خطوط لوله و در زمينه انرژي ودانش فني مربوط به آن دارد وآماده است باهمه كشورهاي عضو در اين زمينه همكاري دوجانبه و چند جانبه داشته باشد. آقاي هاشمي رفسنجاني در زمينه مسايل منطقه اي نيز گفت: جمهوري اسلامي ايران معتقد است ايجاد ثبات و امنيت از مهمترين عوامل تقويت اتحاد وهمبستگي بين ملتها بويژه همسايگان است. هرگونه تنش و درگيري صدمات جبران ناپذيري بر اقتصاد كشورهاي ما وارد مي سازد و بطور طبيعي مانع عمده اي درتقويت مباني همكاري منطقه اي خواهد بود. وي گفت ايران بر لزوم حفظ جغرافياي سياسي منطقه و عدم تغيير مرزهاي شناخته شده بين المللي و رعايت خواستهاي مشروع همه طرفهاي درگير تاكيد مي كند و آماده است براي كمك به برقراري صلح و ثبات در اين منطقه كليه مساعي خود را بكار گيرد. خاطر نشان مي شود كه آقاي هاشمي رفسنجاني پيش از شركت در اجلاس اكو، درديدار با استادان و دانشجويان دانشگاه مختوم قلي عشق آباد در محل اين دانشگاه در سخناني خواستار گشترش همكاريهاي علمي دانشگاههاي ايران و تركمنستان شد. وي تاكيد كرد: حق اين است كه زبان فارسي و تركمني بيش از اين بين دو ملت رواج پيدا كند و مردم دو كشور بيش از گذشته با فرهنگ يكديگر آشنا شوند.