Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760224-19784S1

Date of Document: 1997-05-14

معاون دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: شوراي بررسي و تدوين گياهان دارويي در وزارت بهداشت تشكيل شد . سرويس شهرستانها: معاون دارويي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: شوراي بررسي و تدوين گياهان دارويي در وزارت بهداشت تشكيل شد. دكتر محمد نيك نژاد ديروز در اولين گردهمايي گياهان دارويي و صنعت در شيراز همچنين استفاده از فن آوري هاي توليد گياهان دارويي در كشور را گامي موثر در صادرات اين داروها و پيشرفت علم گياهان دارويي ذكر كرد. وي افزود: يكي از راه هاي پيشرفت فن آوري گياهان دارويي آموزش علمي استفاده از گياهان دارويي به پزشكان و مردم است و به همين دليل همكاري هاي همه جانبه وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهادسازندگي، كشاورزي، صنايع و بازرگاني در توسعه و استفاده بهينه از گياهان دارويي ضروري است. گردهمايي گياهان دارويي و صنعت كه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز، سازمان كشاورزي وادارات كل صنايع و بازرگاني فارس و با نفر 600حضور از پزشكان كارشناسان و صاحبان صنايع در شيراز برگزار شده است تا 25 ارديبهشت ماه جاري ادامه خواهد يافت.