Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760224-19767S1

Date of Document: 1997-05-14

رشد نژادپرستي در آلمان . واحد رسانه هاي خارجي همشهري: پس از اتحاد آلمان، اين كشور دستخوش موجي از حمله به پناه جويان خارجي شده است. اخيرا يكي از سازمان ها اطلاعاتي آلمان گزارش داد به جز در ايالت براندنبورك در شرق آلمان، از شمار اين قبيل حملات در نقاط ديگر اين كشور كاسته شده است. پارسال 500 مورد حمله نژادپرستانه در اين ايالت ثبت شد. گمان مي رود اين اقدامات بيشتر توسط دست راستي ها انجام شده اكنون باشد برخي از اهالي براندبورگ مي كوشند خود چاره اي براي اين مشكل پيدا كنند. به گزارش تلويزيون بي بي سي، در برخي از ايالات شرق آلمان، تعداد نئونازي ها روبه فزوني است. در مدارس برنامه هايي اجرا مي شود كه هدف از آن تشويق دانش آموزان به دوري گزيني از نئونازيهاست. نوجوان شرق آلمان بسيار در برابر القائات اين گروه ها آسيبپذير هستند. كارشناسان معتقدند پس از اتحاد آلمان بسياري از مردم اين كشور به علل مختلف كار خود را از دست داده اند. اما در همين مدت سيل مهاجر خارجي همچنان وجود داشته است. چنين تحولاتي كافي است تا بسياري از نوجوانان را نسبت به خارجي ها حساس كند. چند ماه پيش دست راستي هاي افراطي دست به نمايش قدرت عمومي در مونيخ زدند كه در آن هزاران جوان نئونازي شركت داشتند. اكثر آنان اهل شرق آلمان بودند. تنها وجود گروه هاي سياسي سازمان يافته از اين دست نيست كه موجبات نگراني مقامات آلماني را فراهم مي سازد. اخيرا عده اي جوان يك كارگر ساختماني ايتاليايي را در يكي از روستاهاي ايالت شرقي براندبورك به قدري كتك زدند كه وي اكنون فلج شده است. مهاجمان مزبور كه فاقد هرگونه انگيزه اصلي براي توجيه كينه توزي نسبت به خارجي ها بودند، زنداني شدند. اكنون برخي از اهالي براندبورگ كه از گسترش حملات خارجي ستيزانه به تنگ آمده اند، وارد عمل شده اند تا اين روند را متوقف كنند. آنان به همراه گروهي از خارجي ها دست به كار ساخت مجموعه اي زده اند كه آن را روستاي صلح مي خوانند. عده اي از نئونازي هاي نادم نيز در اين طرح مشاركت دارند. در اين روستا آلماني ها و خارجي هايي از ملل گوناگون زندگي مي كنند. مزيت عمده اين طرح آن است كه بچه هاي دو گروه با هم در محيطي آكنده از بردباري بزرگ مي شوند. مردم اميدوارند نسل آينده جوانان شرق آلمان خشونت را ديگر راه حل مشكلات خود ندانند.