Hamshahri corpus document

DOC ID : H-760224-19742S1

Date of Document: 1997-05-14

مجموعه هاي آپارتماني اين شهرهاي كوچك آپارتمان نشيني، تفاهم و همدلي مي طلبد (آخرين بخش ) مديران توانمند مي توانند در حل مشكلات و ساماندهي امور آپارتمان نشين هاسهم تعيين كننده اي داشته باشند اشاره: لايحه اصلاح قانون تملك آپارتمانها در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در شوردوم از تصويب نمايندگان گذشت. در اين لايحه پيش بيني هاي لازم در مورد تجديدبناي آپارتمانهاي فرسوده و موارد تازه اي براي تامين حقوق متقابل ساكنان مجموعه هاي آپارتماني به عمل آمده است. اجراي اين مصوبه مي تواند سهم تازه اي در حل معضلات كنوني ساكنان آپارتمانها داشته باشد. بخش دوم گزارش مربوط به آپارتمان نشين ها را با ادامه گفت وگو با ساكنان آپارتمان ها مي خوانيم: ساسان اصغرزاده كه كارمند بانك است و به تازگي به دليل مزاحمت هاي زيادهمسايه ها، خانه اش را عوض كرده است در اين باره مي گويد: مديران ساختمانها در حل مسايل آپارتمانها مي توانند نقش بسيار مهمي داشته باشنداما متاسفانه گاهي به دلايلي افراد توانا و مدبر براي اين كار انتخاب نمي شوند به اين ترتيب مشكلات نه تنها حل نمي گردد بلكه پيچيده تر نيز مي شود. به عنوان نمونه من پيش از اينكه اين خانه را خريداري كنم، در ساختمان ديگري واقع درمحدوده خيابان ميرداماد زندگي مي كردم كه از لحاظ سروصدا باهمسايگان بويژه ساكنان آپارتمان بالا، خيلي مشكل داشتم. و چون از نظر فرهنگي وضعيت ساختمان يك دست نبود، حرف و منطق به هيچ وجه مساله اي راحل نمي كرد. چند بار مشكلات را با مدير ساختمان در ميان گذاشتم ولي او به دليل عدم حضور منظم در مجموعه فرصت رسيدگي به اين امور را نداشت. بنابراين فكر مي كنم كه يك مدير بايد حضور مداوم در مجتمع داشته باشد تااولا از نزديك درگير مشكلات ساختمان بوده و فرصت رسيدگي به اين مسايل راداشته باشد و همچنين مدير بايد فردي پخته و بي طرف باشد تا درعمل بتواند بدون در نظر گرفتن منافع شخصي و گروهي و كج فهمي هاي خاص، در حل معضلات ساختمان و بويژه حفظ آرامش خانواده تصميم گيريهاي موثر و برنامه ريزيهاي مناسب را دنبال كند. اما مدير يك مجتمع كه داراي 16 واحد آپارتماني است مي گويد: صاحبان آپارتمانها گاهي انتظاراتشان خيلي زياد همين است حق شارژ را كه مي پردازند فكر مي كنند كار بسيار مهمي انجام مي دهند، در حالي كه اين پولها صرف هزينه هاي مشترك ساختمان مي شود. آنان بايد با مديران ساختمانها همكاري داشته باشند. تا مديران نيز بتوانند برنامه هاي مورد نظرشان را به انجام برسانند و آسايش و آرامش در مجتمع برقرار شود. برج سازي و شهرك نشيني برج سازي در تهران، طي سالهاي اخير روبه توسعه گذاشته است. كارشناسان امور شهري معتقدند كه با توجه به اينكه تهران يكي از شهرهاي زلزله خيز ايران است، در برج سازي بايد اصول صحيح ساختمان سازي و نكات شهرسازي و ايجاد پاركينگ و فضاي سبز مورد توجه قرار گيرد. عده اي معتقدند كه با افزايش ساختمانهاي بلند، مي توان مشكل مسكن راحل كرد كه اين ديدگاه خود جاي بحث دارد. به هر حال ساختمانهاي بلند در نقاط مختلف تهران، شهركهاي تازه اي را ايجاد كرده است. شهركهايي با امكانات و فضاي متفاوت شهرك قدس ( غرب ) با ساختمانهاي 30 طبقه از آن جمله مي باشد. ساختمانهاي اين منطقه همه نوع تجهيزات و امكانات را در اختيار ساكنان آن قرار داده است. وجود هيات مديره براي حل مسايل خدماتي و رفاهي ساكنان، بسياري از مشكلات خانواده ها را بر طرف مي كند. يكي از ساكنان اين برجها كه كار آزاد دارد، در پاسخ به ين پرسش كه مشكلاتش در اين برج چيست، مي گويد: با وجودي كه سالهاست از آپارتمان نشيني مي گذرد، اما هنوز فرهنگ آن همگاني نشده ما است بايد بدانيم كه از ساعت 10 شب به بعد همه نياز به آرامش دارند. بنابراين نبايد به خودمان اجازه دهيم از اين ساعت به بعد سروصدا ايجاد كنيم. خوبي زندگي در اين برج اين است كه مقرراتي بر آن حاكم است كه همه ملزم به رعايت آنها هستند. از جمله همه بايد حق شارژ را كه شامل خدمات نگهباني، هزينه هاي گاز، آب، برقهاي اضطراري، برق راهروها و تلفن مركزي است را ماه به ماه بپردازند. مبناي تعيين ميزان حق شارژ، مساحت آپارتمان است. يا بچه ها براي بازي در برج برنامه دارند در دو نوبت، دو ساعت صبح و دو ساعت بعد از ظهر براي بازي به محوطه مي آيند. وي مهمترين ويژگي مثبت برج نشيني را امنيت آن مي داند و مي افزايد: وقتي من و همسرم به سفر چندماهه مي رويم، نگران بچه ها و خانه نيستيم زيرا اينجا ازنظر امنيت وضعيت بسيار خوبي دارد. سري هم به شهرك اكباتان مي زنيم وجود امكانات رفاهي (از فروشگاهها و مغازه هاي مواد غذايي گرفته تا پوشاك و مراكز بهداشتي ) كاملا به چشم مي آيد. بيشتر ساكنان شهرك بر اين باورند كه وجود هيات مديره در جلوي بلوك، درگير شدن خانواده ها با يكديگر را مي گيرد و به هر حال اين نظارت بي طرفانه بر مشكلات شهرك، بسيار راهگشاست و عموم ساكنان اين مجموعه نسبت به آن ابراز رضايت مي كنند. اعضاي هيئت مديره هر بلوك كه تقريبا شامل 520 آپارتمان است دو سال يك بار از سوي ساكنان بلوك انتخاب مي شوند. فردي از اعضاي هيئت مديره يكي از بلوكها مي گويد كه چون هيئت مديره حقوق نمي گيرند و افتخاري كار مي كنند بنابراين بدون هيچ نوع چشمداشتي، منافع كليه ساكنان بلوك را مورد توجه قرار مي دهند. گرچه در اساسنامه به اين نكته اشاره شده كه هيئت مديره در مقابل ساعتهايي كه به جلسات اختصاص مي دهند مي توانند مبلغي را به عنوان پاداش و غيره دريافت كنند اما اين مساله به صورت رسمي و عملي در نيامده است. قانون تملك آپارتمانها قانون تملك آپارتمانها /12/1343 16مصوب به چگونگي حل و فصل برخي اختلافات مهم آپارتمانها پرداخته است. در ماده 8 اين قانون آمده است: در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش از سه نفر باشد، مجمع عمومي مالكين مكلفند مدير يا مديراني را از بين خود يا از خارج انتخاب كنند. در ماده 3 آئين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها /2/1347 8مصوب قسمتهاي مشترك ساختمانها چنين تعريف شده است: قسمتهايي از ساختمان و اراضي متعلقات آنها كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شركا مي باشد، قسمتهاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري بر آنها قايل شد و در ماده 4 اين آئين نامه نيز در بندب تاسيسات قسمتهاي مشترك از قبيل چاه آب و پمپ، منبع آب، مركز حرارت و تهويه، رختشويخانه، تابلوهاي برق، كنتورها، تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار در هر قسمت بنا كه واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه هاي فاضلاب، لوله ها از قبيل (لوله هاي فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مركزي، تهويه مطبوع، گاز، نفت، لوله هاي هواكش ها، بخاري ) گذرگاههاي زباله و محل جمع آوري آن جزو قسمتهاي مشترك به شمار رفته است. در ماده 14 اين آئين نامه مدير يا مديران مسئول حفظ و اداره ساختمان واجراي تصميمات مجمع عمومي مي باشند. يكي از مشكلات مديران ساختمانها وصول سهم برخي آپارتمانها از هزينه هاي جاري مشترك است كه شايد اصلاح ماده 4 قانون تملك آپارتمانها كه در چند روز اخير توسط مجلس انجام شد در اين راستا راهگشا باشد. به موجب اين قانون، حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان جز هزينه هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد. و پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار بگيرد يا نگيرد، الزامي است. فرهنگ آپارتمان نشيني چگونه شكل؟ مي گيرد كارشناسان امور شهري و جامعه شناسان بر اين باورند كه براي ايجاد فرهنگ مناسب آپارتمان نشيني ابتدا بايد نظام نويني از ارزشها و هنجارها تدوين و آموخته شود. زيرا به رغم اينكه مردم ما مهربان و با گذشت هستند و در موارد قابل توجهي تمايل به كمك به ديگران را دارند اما آشنايي لازم با الگوهاي مناسب زندگي درآپارتمان را ندارند. از اين رو بايد برخي رفتارها مانند مشاركت در امور عمومي و مسئوليت پذيري و رعايت حقوق ديگران و عدم دخالت بي مورد در زندگي آنان را ترويج و تقويت نمود. بدين ترتيب براي به حداقل رساندن مشكلات آپارتمان نشيني بايد توسط وسايل ارتباط جمعي، راديو، تلويزيون، مطبوعات و آموزش و پرورش الگوسازي فرهنگي را دنبال كرد. اين ارزشها و هنجارها را مي توان با انتقال كتابهاي درسي، از همان دوران كودكي براي افراد جامعه دروني نمود.